GEOMAGNEETILINE GLOBAALNE VÕRGUSTIK ÜMBER MAA ULATUB KÕRGEMATESSE ATMOSFÄÄRI KIHTIDESSE.

Sellise peegelduse loovad meie maad ümbritsevad geomagneetilised võrgustikudKogu maakera kaetud kiirgusliku magnetvälja eripolaarsete jõujoonte võrgustikuga pooluselt-poolusele ja idast läände – analoogselt geograafiliste meridiaanide ja paralleelidega.Kosmiliste väljade ja kiirguste saabumisel maa atmosfääri liitudes maaväljadega moodustuvad erinevad võrgustikud. Planeet Maa, nagu iga teine asi kosmoses, kujutab endast mateeria tompu. Atmilises realsuses (nn. Kosmilise Teadvuse, mõnede holistlike teadlaste järgi Holograafilises fraktaalses reaalsuses) on tegemist aga energiatombuga. Energeetilises plaanis koosneb meie planeet energiakanalitest, mis on jaotatud teatud süsteemi järgi. Geopaatilistele võrkudele piltlikult öeldes kaudselt ei mõju mitte vaid mineviku maatriks, vaid ka oleviku energo-informatsiooniline maatriks või teaduslikumalt väljendades - Maa 'geofüüsikaline staatus' antud ajal ja antud kohas. Enam pole päeva, kus päikesel poleks tugevamaid-nõrgemaid magnettorme. NASA avaldus juunikuust teatab, et praegu on tekkinud on uus Päikese magnettormi liik – prootontormid. Viimane lühiajaline prootontorm oli 1956.aastal. Nüüd, 2007.a. jaanuarist sai alguse uus prootontormide seeria. Päikesest eralduvad keerisena vesinikuaatomi tuumad, mis on küllaltki radioaktiivsed ja tekitavad Maa atmosfääri ionisatsioonis ohtlikke hälbeid. Läbi atmosfääri kandub selle tormi mõju ka Maa sisemusse. See omakorda häirib geopaatilisi võrgustikke, sest on võimalus sattuda nendega resonantsi. Olenevalt geofüüsikalisest piirkonnast, mõnes kohas Hartmanni võrk võimendub, teisal mitte Meie teadvus tunneb mitmeid võrgustikke nende avastajate nimede järgi ja huvitaval kombel on nad enamuses arstid, nagu dr. Hartmann, Curry, Peuret, jne.

Loodav hartmanni võrgustik maa väljas kõikjalMaa magnetväli on liikuva magma ja mateeria omadus. Magma liikumis trajektoor mõjutab Maa magnetvälja pooluste vahelist kulgemist, mis omakorda peegeldub maakoores polariseerunud magnetvälja ehkmagnetvõre kujus. Sellest võres moodustub planetaarne magnetvõre.On tähele pandud, et Hartmanni võrk on muutuva suurusega ja mõjutatav, olles tihedalt seotud päikese aktiivsusega. Magnettormide ajal võivad seinad laieneda sedavõrd, et seintevahelist ruumi peaaegu polegi, kuid see kestab ainult ajutiselt - paar-kolm päeva. Maakoorest paari kilomeetri kõrgusel hakkab Hartmanni võrk hajuma.Käesoleval ajal saab kasutata mitte ainult geopatogeensete alade määramisel pildamist, mis kuulub subjektiivsete määramismeetodite hulka vaid nagu eelpoolmainitud kasutatakse ka füüsikalisi mõõtmis meetodeid,Mingil määral ja teatud intensiivsuses vajab (inim)organism normaalseks elutalitluseks ja kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks teatud koguses magnetvälja mõju, ent kui see osutub liiga tugevaks, siis on võimalus nii füüsilise tervise kui psüühika häirete tekkeks.Juba eelmise sajandi algul panid arstid, eriti onkoloogid tähele, et ühe ja sama koha peal haigestusid inimesed järjest ja sageli ka surid vähki. Midagi pidi sel kohal viga olema. Kuulus saksa onkoloog Ernst Hartmann uuris ulatuslikult seda fenomeni ja 1952. aastal märkis maha omanimelise võrgustiku. See on üks paljudest geomagnetilistest võrkudest, mis mõjutavad meie elukeskkonda. Seda võrgustiku nüüd nimetatakse Hartmanni võrgustikuks. On tähele pandud, et Hartmanni võrk on muutuva suurusega ja mõjutatav, olles tihedalt seotud päikese aktiivsusega. Magnettormide ajal võivad seinad laieneda sedavõrd, et seintevahelist ruumi peaaegu polegi, kuid see kestab ainult ajutiselt - paar-kolm päeva. Maakoorest paari kilomeetri kõrgusel hakkab Hartmanni võrk hajuma.Käesoleval ajal saab kasutata mitte ainult geopatogeensete alade määramisel pildamist, mis kuulub subjektiivsete määramismeetodite hulka vaid nagu eelpoolmainitud kasutatakse ka füüsikalisi mõõtmismeetodeid.
Hartmanni võrgustikust joonis ja siin näete tema kuubilist üles ehitust.
Hartmanni võrgustik kõikjal süsteemis maa
Hartmanni võrgustiku suuruse põhi parameetrid jäävad 2 m (põhjast lõunasse) x 2,5 m (idast läände). Need võrgustiku jooned moodustavad teatud laiusega seinad. Hartmanni seinte paksus on varieeruv, kuid keskmine mõõt jääb 25cm-45 cm laiuseks. Peale vertikaal väljadele on sellel ka horisontaalsed jõujooned samade vahedega - nii kujutab Hartmnni võrgustik justkui üksteise otsa laotud kuupe. Selliset kuubi süteemist vähem kirjutatkse ja teatkse rohkem horisontaalset seinet painemist. Sellepärast soovitan pendli ja muudel nende seite määratlemisel kontrollida ka vertikaal tasandite ristumise alasi. Hoolimata suhteliselt korrapärasest ehitusest, on see võrgustik võrdlemisi ebastabiilne ning mõjutatav mitmesugustest teguritest, näiteks:päikese aktiivsus, oluliseks aktiviseerijaks on elektrivõrgud ja seadmed ja osaliselt ka ümbritsevas looduses olevad maakiirgused ja muud energia liikumised. Neis ruutudes toimub energia pöörlev liialtkumine,  negatiivse polarisatsiooniga ruutudes vastupäeva, positiivse polarisatsiooni korral päripäeva, ruudud ise paiknevad malelaua kujuliselt.Sellise pöörlemised looduses on loomulikud. kindlasti ka tasakkalustav pöörlemine on vajalik. Sellepärast nad on nii seatud et üks pöörlemise suund on suunatud kosmosesse ja viib siis teatud energia sinna suunas ja teine suunatud maapinna sisemuse poole ja kannab teatud energia välja maa suunas. Hartmani võrgustiku ristumis alas toimub energia pidev pöörlemie kas paremale või vasakul.
Hartmani võrgustiku ristumis alas toimub energia pidev pöörlemie kas paremale või vasakulKõige ohtlikumad alad on nende seinte ristumise kohad! Ristumise koha väljas on need pöörlemised, mis siis kahjustavad elavat organismi, kui ta sinna kauks viibima jääb! Magnetvälja jõuseinte ristumiskohtadest veel niipalju, et nad on erimärgilised: + ja - . TÄHELEPANU! + märk ei tähenda siin juures sugugi seda, et selle polaarsusega jõujoonte rist oleks tervislik või normaalne! See annab signaali kahe energeetilise tasandi olemusest. Neis ristumise alades tekivad geomagneetilised laengud, mis omakorda toodavad teatuid energia poolarsusi. Millest me veel vähe teame.Kuid üks tähelepanek on olnud vaimsed keskused,mediteerimiskohad ja muud energia sambad asuvad kindlasti sellistes võrgu ja tihti ka mitme võrgustiku ristumise alas. On teatud rajatised isegi meie vanade eestlaste poolt loodud vanad kivikalmed asuvad täpselt hartmanni seinte vahel ja epitsentris oli lisaks veel üks kivi paigutatud jne... Selline huvitav kivikalmete asukoht on Tartumaal.

Hartmanni võrgustik on kõigeHartmanni võrgustik on kõige suurema tõesusega meie ruumides alati olemas. Miks ma seda saan väita on olnud ruume, kohavälju, kus see võrgustiku mõju on olematu. Teatud koha väljades toimivad muud gravitatiivsed jõuenergiad. Aga neis kohtade,kus see võrgustik on nõrk või olematu, ei saa inimene ikkagi kaua elada ja töötada. Seal toimuvad sellised erilised keha võnked ja eba normaalsed une faasid ja keha lendlemised. NT: Tallinnas Pirita kandis, kus selline ssukoht ja praegu seal elamu. Kunagi oli selles alas vanade eestlaste ravimiskoht, eriti vaimsete ja muude haigestumiste ravila (tervendamise koht). Kuid seal ei elatud,vaid viibiti lühikest aega,nagu haiglas ikka. kuid millegi pärast jäi tetud infomaatriks selles kohast maha aga seda ma ajaloolistest dokumentidest ei leidnud.Nüüd inimene rajades sinna maja 1965 aastal, hakkasid koheselt inimeste kehadega toimuma, midagi imelikku-kahjuks negatiivse suuitlusega. Maja ei tahtnud valmida ja kui valmis siis lahkus koheslt maja permees ja jne. Nüüd on seal kõigi sellised harva esinevad haiguse alates vähk ja lõppedes tundmatute mädanike süptomitega. Loodus ja maaväli on targalt ja suure teadlikkusega voolitud ja ülesanne igal energetilisel struktuuril olemas Ma tõin selle näite et ikkagi inimene otseslt ei saa ilma sellise võrgustikuta, kuid ta peab teadma et iga võrgustiku ristumis ala ei ole tema energia väljaga ühel sagedusel!

HARTMANNI RISTUMIS KOHAD JA ELEKTROONILINE APARATUUR OMAVAHEL ERITI EI OLE SÕBRALIKES SUHETES!
KOGU UUSIM ELEKTROONIKA SUUREMALT JAOLT KARDAB HARTMANNI RISTUMIS ALASI. SEE ON ÜKS SUURIMAID PÕHJUSI KIIREL ELEKTROONIKA APRATUURI ÜLES ÜTLEMISEL.

ElektroonikaElektroonikaInglise biofüüsikute tehtud uuringud tõid esile huvitava asjaolu, nimelt inimtühjal saarel samahästi kui puudus Hartmanni võrgu mõju. Kui aga saarele toodi elektrivarustus, oli Hartmann kohe kohal. Tähendab, meie elukeskkonna ülim elektriseeritus on üks Hartmanni võrgustiku võimendajaid. Hartmani võrgustik ristumisalad mõjutavad kindlasti meie elektroonikat oma negatiivse kiirgusega. Sellesse alasse jäävad aparatuurid tihti töötavad ala või ülekoormusega ja nende töö iga võib olla väga lühike või katkendlik. Elektrooniliste aparatuur omab samasugust elavat mateeriat kui inimene, taim jne. Me lihtsalt oleme loonud arusaamise, et elav on see kes liigub, räägib,häälitseb jne... Kuid aparatuur on inimeste poolt valmistatud ja tema energia väärtused peavad tihti srnanema inimkehaga, muidu me ei saaks pikemat aega tema kiirguse väljas viibida, istuda. üha rohkem ahhame olema sõltuvuses sellest peenmateerialisest aparatuurist. Mida tundlikumaks muutub aparatuur seda tundlikum on ta erinevatele eletrilistele kui ka loodusväljades ümbritevatele kiirgustele. Üheks ohuallikaks on need geomagnetilised võrgustiku ristumise kohad. Nende ristumiste ala suurus on keskmiselt 40cm(moodustade oma moodi ruudu). Need ristumisalad asetsevad nii vertikaalsel kui ka horisontaalsel tasandil. Nende ristumis tasanditel toimuvad nende ristumiskohtadel pöörd väljalised energiad, mis kaudselt vähendavad tänapäeva elektrooniliste laengute mõju. Kuid peale selle on aparatuuri kaaslaseks ja võrgustiku mõjutajaks kõrgsageduslikud elektri mõjud, siis kindlasti ka teised aparatuurid, mis omavad oma madal või kõrgsagedusliku kiirgust. Nüüd siis mõju kas kahe, kolme või nelja kordistub ja hakkab elektroonilist aparatuuri omamoodi pingestama ja langundama. Elektroonika elava vormina omab samuti omamoodi haigusi läbi elektrilise pinge välja ja kui veel hartamanni rist pöörlev energia selles alas siis tekivad valed signaalid ja katkestavad sellega aparatuuri kondaktorid ja lõpuks lakkab töötamast aparatuur. Viies ta kas garantii remonti(viimasel ajal just sellel ajal hartmanni risti roll väga suur/tihti ka peamine põhjus,garantii remondiks/. Mul on tulnud just sellist aparatuuri analüüsida ja saan öelda julgelt 60% on sellega olnud minu praktikas seotud.See käib just viimase 0,5-7 aastase aparatuuri kohta. Isegi lühemal ajal on see aparatuur hakanud valesid signaale edastama,eriti tänapäeva erinevad saatjad ja signaali püüdjad aparaadid(Nt;fifi, tv, ultrapuna jne signaalide nõrkus seotud just 80% sellest). Viiakse garantii remonti ja seal töökojas töötab ja tuues tagasi hakkavad samad põhjused korduma.

KÕIGE ESIMENE ASI SELLISTEL PROBLEEMIDE PUHUL, PEALE REMONTI VÕI PIDEVA SIGNAALI MÕJU KÕIKUMISEL NIHUTAGE VÕIMALUSE KORRAL ELEKTROONIKA 40-50CM KÕRVALE JA TIHTI PÄRAST SEDA TÖÖTAVAD APARATUURID IDEAALSELT.

Curry võrgustik meie loodusesCURRY VÕRGUSTIK. Curry liinid on võrgustik, mis otseselt on ümber maa välja. Kuid tema seinad(liinid ei ole alati korrapärase üles ehitusega võrreldes.Looduslikus väljas elektriliselt laetud liinid on looduslikku päritolu. Need liinid kulgevad mööda poolust(magnetvälja) Nende võrestike esmaavastajateks on dr Manfred Curry ja dr Wittmann. On mõningaid lahk arvamusi on nende liiniliste laiuste suhtes, kuid konsensus tundub olevat umbes 3-4 meetrit.Kuigi enamik eksperdid tunnistavad, et see võrk võib varieerudaolla ühes koha väljas laiem ja teises kohas kitsam jne.... Curry liinid ise ei ole ohtlikud ja ei oma tervist kahjustavat kiirgust. Ohtlikkus seisneb siis kui Curry ristumise alad satuvad ühte energia välja teiste võrgustike ristumise aladega.
Curry võrgustik kujutab endast Hartmanni võrgustikuga risti paiknevat süsteemi, seega tema ruudustik joonistub kirde-edela ja loe-kagu suunas. Kuni 60 cm laiusega võrguseinad kulgevad ca 3m- 4m tagant ja sel tekivad ristumis punktid. Need ristumise alad omavad samuti -laenguga ristumise ja +laenguga ristumise alad. Nende otsene mõju inimesele ei ole ohtlik, tema kiirgus on mitmeid kordi nõrgem ja ei ole seotud elektri ja muudest tehnilistest kiirgu väljadest.
Tervisele on eriti ohtlikud Curry ja Hartmanni võrgustiku ristumiskohad kui nad asetsevad teine teise väljas ja kohakuti teine teise peal. Kuid selliseid ristumise alasid võib kohta igas teises ehitises keskmiselt. Kuid kindlasti kui need ristumised on,ohutegur väga suur. Sellisetes kohtades on haigused kiired tekkimas inim füüsiskehadele. Kindlasti sama sugune oht on ka meie lemmikloomade asupaigale ja nende tervisele. Meie toalilled hukuvad peaaegu koheselt jne...