MAAKIIRGUS

See, mida ma tean, ei ole midagi võrreldes sellega, mida teatakse.

See, mida teatakse, ei ole midagi võrreldes sellega, mida saadakse teada.

See, mida saadakse teada, ei ole midagi võrreldes sellega, mis on”.

 Dr. Peyré.

LOODUST ÜMBRITSEV ENERGIA MÕJU ELAVALE, SIINSES SÜSTEEMIS MAA! MIDA NÄITAB MEILE MAA SISEMUS? KAS KÕIK MIS OLEMAS KUULUB,  MAAVÄLJAS AINULT INIMESELE? KAS SEE MAA PIND ON MÕELDUD AINULT INIMESELE ELAMISEKS?


Kõigil neil kiirgustel oma ülesanne siin koha väljasSee on eluvorm, mis seab meie mõttemaailma kogu aeg küsimärke. Eluvormid ja nende mõjud elavad igaüks oma ajatsükli väljas. Toimetavad selliste suundadega, milleks nad siia universumi on loodud. Need eluvormid koos oma energiatega ühtäkki tekivad ja siis kaovad nähtamatusse maailma. Eks kõik saab alguse nähtamatust infoväljast ja mida suuremaks ning võimsamaks muutub see energia, seda nähtavamaks muutub ta ka inimesele, ta elab oma elu ja toimetab siin. Ja kui keegi satub või hakkab tema mõjuväljas toimetama, siis peab ta teadma ka selle kiirgusmõju iseloomu ja tema mõju ümbritsevale ning sissetungijale (sinna kohta minejale). Nüüd peavad need kiirgused ja selles kohaväljas olija leidma omavahel kompromissi, et mõlemad saaksid segamatult toimetada. Kindlasti on alati eelis sellel, kes seal kohaväljas ennem toimetas. Ja ka tema peab need reeglistikud omaks võtma või muidu haigestub, hävineb ja sellega on tema sissetungija eksisteering lõppenud, mitte aga pahandama inimese moodi - mine ära, mina ju tulin siia ja tahan hakata siin toimetama, oma elu looma jne. Kuldne reegel on - tulija küsib luba ning tutvustab oma kavatsusi ja soove jne ning alles siis asub kooskõlas, teineteisega läbi saades (suheldes) tegutsema.

Ehitiste rajamisel uuriti ennem kosmilsite ja maaenergiate mõju koha väljaleElukoha valik vandel aegadel.Vanasti uuriti ennem ehitiste rajamist kosmiliste ja maaenergiate mõju kohaväljale. Elukoha valikul jälgiti kaugust veekogudest, ilmakaari, puude kasvu, maapinna lõiget, tuulte suundi jne. Vaadeldi maa ja kosmiliste energiate harmooniat ning nende märgiste järgi asuti ehitisi rajama. Peale ehitiste määratleti ka hea kaevu asukoht ja kindlasti põld, mis toitis ja kattis inimesed riiete ja muu vajalikuga. Pidevalt suheldi loodusjõududega ja austati nende poolt näidatatavaid sõnumlike märke. Lihtsalt ja ausalt elades harmoonias kohaväljadega kõnetas loodus ise ja andis infot oma toimimise kohta. Siis hakati rajama ka kõrgete vibratsioonidega loodusväljadele pühakohti ja loodusaltareid. Nende kaudu kõneldi loodusjõududega, kõrgemate kosmiliste olenditega ja jagati annetuste kaudu emakese looduse ande meile nähtamatutele olenditele, püstitati jumaluse kujundid looduselementidele (veele, tuulele, tulele jne). Ehitati õigesse kohta linnused kaitseks, töökojad jne. Aeg edasi meie ajastu poole võttis inimene abiks juba abilised, sest uued usundid ei lasknud vanade tavade kaudu suhelda loodusega. Inimese tunnetus vähenes ning appi võeti mehaanilised abivahendeid -võluvitsad, pendlid ja muud infot näitavad mõõteriistad. Inimene hakkas järjest rohkem võtma endale maad, kuhu rajada külad ja hiljem juba linnad. Esimesed linnad said alguse linnuste ümbrusest ja laienesid järjest. Esimesed linnatänavad ja majad rajati kindlasti samuti loodusmärkide järgi.

Elamute tihe asustus. Iga maja väljas oma kiirguslik posit. või negat.energi väliHiljem hakati tihedama asustuse tekkimisel rajama juba maju külg-külje kõrvale. Seda vähemaks jäi linnas võimalust ehitiste õige asukoha määramiseks. Kuid kuldreegel kehtib siiani - need ehitised, mis on rajatud õigesse kohavälja harmoonias loodusega, seisavad sajandeid ja ei näita vananemismärke ka veel praegugi. Kindlasti on vanad põlised talukohad praegugi õiges asukohas, sellepärast loob nende peale vaatamine ka tihti südame alla sooja tunde. Kuid mida ligemale sellele aastasajale, seda vähem me neid loodusmärke oleme jälginud. Juba tekivad juhuslikud ehitised, mis kiiresti lagunevad ja saavad rüüstatud inimeste poolt. Tihti rüüstati ja varastati nendest hoonetest, mis asusid negatiivses tsoonis (mõjutavateks olid geopatogeensed tsoonid ja muud psüühilised tegurid). Vandalismiga tegelev inimene ei saa kunagi rünnata puhast energiavälja ja ta ei näegi tihti seda ilu!

Vaata sea piltjoonist ja arutle kas sul on õige asukoht siin maapinnalMeie kodu, see maa kus elame ja toimetame, vajab seda, et me järgiksime tavalisi loodustõdesid ja tema poolt pakutavaid nähtusi ei eiraks! Praegune tehniline maailm on eiranud ning suuremalt jaolt minetanud algtõed loodusest, asendades need tehniliste tõdemustega ja proovib nüüd võidelda eelkõige loodusseaduste vastu, ja panna dikteerima oma seaduslikud tehnilised energiad.
Inimene tahab end tunda looduse kuningana rohkem kui kunagi varem. Tagajärjeks on sobimatutes kohtades asuvad erinevad ehitised, majad ja koguni terved linnad. Nende tehniliste energiate jõud on lühiajaline ja ta raugeb kiiresti ning hakkab töötama meie vastu. Selle tagajärjel me kaotame oma energeetilise ja füüsilise tervise näitajad. Majad seisavad ajutise ehitisena mõned aastad ja nende energiaväljad hakkavad tuhmuma, varsti need ehitised ka pragunevad, kooruvad värvist jne. Kindlasti selleks on ka pidev linnastumine ja külg-külje kõrval ehitiste paiknemine. Praegune põllumajandus ei jälgi samuti enam loodusseadusi ja rajab negatiivsetele (geopatogeensetele) aladele farme, lautasid, sööda- ja toidusäilitamise kohti, kasvuhooned jne. Omaette teema on põllud, kus kasvab meie tera- ja juurvili.
Maapiirkondade vanemates külades jälgitakse veel loodusseadusi ja muid energeetilisi näitajaid, kuid uued asukohad (asulad) ja linnalähedased külad on suuremalt jaolt ehitatud kahjuks inimesele mittekõlbulikku maa- ja kosmiliste kiirguste mõju välja. Üheks ajendiks sellele on ka põllumeeste tarkus - anti ära peamiselt need põllud, kus niikuinii vilja saagikus oli madal või olid need pidevalt vee all vms.
Tänapäeval võib julgelt öelda, et 40-60% inimesi on ehitanud oma elamud endale ebasoodsa energiaväljaga piirkonda.See uuring käib Eesti kohta, kuid olen kindel, et sama on ka teistes riikides, eriti Euroopas ja Ameerikas, kus inimene haarab edasi pidevalt uusi kohavälju või on ainult osaliselt sellises alas. Teades tõdemust, et iga ruutsentimeeter siinses kohaväljas ei ühti täpipealt teise, sarnase mõjuga kohaväljaga kõrval. Jättes sõnumi üles - miks siis vanad ehitised seisavad sajandeid ja tänapäeva ehitis vananeb juba hetkega. 
Edaspidi saate siit kodulehelt teavet nii maakiirguste, tehniliste kui ka elektromagnetiliste kiirguste kohta. See teave annab teile esimese nägemuse sellest, kas teie elamu, töökoht, koduloomad, põllumaad, tööstushooned asuvad looduseadustega harmoonias. Kui see nii ei ole, siis saate siit teada, miks te tunnetate, et teie psüühiline ja füüsiline keha ning tervis on pideva pinge ja surve all. Hiljem hakkate oma väsimuse ja muude teadmatute haiguste likvideerimiseks kasutama medikamente, mis kindlasti üksinda teid terveks ei ravi. Nad lihtsalt pikendavad eluiga ja nõuavad lõivu inimese kehast oma keemiliste koostiste kaudu jne. Võin oma praktilistele kogemustele tuginedes julgelt öelda, et füüsiliste haiguste - eriti korduvate ja krooniliste haiguste tekitajateks on meile mittesobilikud kosmilised- ja maa energia väljad. Lisaks neile ümbritsevad meid tehnilised kiirgused, mis omakorda veelgi rohkem lõhuvad meie kehi ja meeli.

 Lugedes neid kirjutisi siin. Loodan et saate nende teadmiste kaas abil luua omale õnneliku kodu.

MIS ON GEOBIOLOOGIA?


Kõikidel energiatel on omad mõjud ja suunad
Geobioloogia eesmärgiks on taastada looduse, ehitiste ja inimeste vaheline tasakaal ja harmoonia looduslike vahenditega.

Maakiirguste puhul on tegemist loodusenergiaga, kus maa sisemusest nõrgad kõrg- või madalsageduslikud kiirgusväljad. Kosmiline kiirgus on maailmaruumis suure kiirusega liikuvate laenguga osakeste (primaarkiirgus) ja Maa atmosfääris nende toimel tekkivate osakeste (sekundaarkiirgus) voog.
Inimorganismile ebatervislikult mõjuvate maakiirgusväljadega seotud ja mõjutavad inimkeha välju ja muud inimese ümber olevad elu kandvad teadvused saavad sellest kiirgusest mõjutatud. Ühtse koondnimetuse alla tuues nimetatakse neid geopatogeenseteks aladeks. Geopatogeenne (geo – maa, patogeenne – tõvestav, tõvetekkeline) territoorium on ala, mis põhjustab elusolenditel ebanormaalset seisundit. Sellises kohas esineb kõrvalekaldeid geofüüsikaliste ja geokeemiliste karakteristikate normidest: magnetismist, gravitatsioonist ja teistest maakera tahkete, vedelate ja gaasiliste kihtide protsessidest. Niisuguseid tsoone leidub maailmas kõikjal.
Olemas on nii negatiivseid kui ka positivseid tsoone. Positiivsetest GPT-dest on sageli põlvnenud kuulsaid, eriliste vaimsete ja füüsiliste võimetega inimesi.
GPT-des on täheldatud ka rohkesti anomaalseid nähtusi, sh UFO-nähtusi ja põhjendamatuid liiklusõnnetusi.
Geopatoloogia mõiste võttis esimesena kasutusele Saksa geoloog professor I. Walterom 1886. aastal. Tema märkas, et sellised alad looduses eristuvad muust pinnasest. Neid tsoone nimetatakse veel ka anomaalseteks, haigeteks, reaktiivseteks või surnud tsoonideks.
Huvitav on lugeda kaasaegseid uurimusi. Väite, et maakiirgus mõjutab meie tervist, põhjapanevust on uurinud soomlane Mauno Pohjonen, kes jälgis aastatel 1972–1979 maakiirguse mõju 8081 soomlasele. Uurimuse tulemusena tõdes ta, et maakiirgus on põhjustanud antud rühmas 43 erinevat haigust: ebamäärastest selja-, rinna-, käe- ja jalavaludest alates kuni vähini välja. Vähiga lõppenud juhtumeid oli uurimisperioodi jooksul kokku 1238 (15,3%) inimesel. Vähki surnutest või haigestunutest ainult nelja juhtumi puhul 1238-st ei maganud inimene maakiirguse mõjusfääris. (Jalo Aminoff, Leena Kontinen, „Terve kotija asuinympäristo" 2004. Selle teemade kohta on maailmas palju kirjutatud ja valdatud artikleid , raamatuid ja filme/ http://rutube.ru/tracks/4970447.html?v=4...6e5d36b545/ kopeerige see link ja leiate väga huvitava filmi.

 

Mõõteriistad,mis määratlevad geopatogeenseid tsooneGeobioloogia kasutab väljade uurimiseks nii füüsikalisi meetodeid ja instrumente nagu magnetomeetrid, geigeri loendajaid, jms, kuid ka biofüüsikalisi meetodeid. Tehnilised mõõtmisvahendid reageerivad kindlale füüsikalisele komponendile ega iseloomusta välja komplektselt. Seetõttu kasutatakse uuringutes laialdaselt biofüüsikalisi meetodeid näit. pildamist. Termin tuleneb pärimuslikust sõnast pilda, mille all mõeldakse käes hoitavat indikaatorit – pendel, (nõia)vits või spetsiaalselt valmistatud pöörlev raam (pöörel).

Geopatogeensete tsoonide mõju uurimised teaduslikul tasandil on olematud. Sest teadus uuringuid rahastatakse selleks et rohkem tarbida ja siis alles saada teada, kuidas mingi tehniline ja looduslik mõju võib pärssida seda tegevust. Sest eelnev tausta uuring eriti loodusväljade mõjudest,võib katkestada selle kaubandusliku ettevõtmise (ehitiste rajamise ükskõik kuhu)

IGA-1 saab mõõta maa ja kosmilisi kiirgusiTänapäevaste teadusuuringute osa on olematult väike.Teatud samme selliste uuringute poole on siiski astutud, kuid rohkem tehakse seda entusiasmist ja proovitakse aparatuuride kaasabil otsida nende mõjusid jne. Üheks aparatuuriks on kindlasti vene teadlaste poolt loodud IGA-1, mis esialgu oli mõeldud kosmoseraketi kesta magnetväljaliste kiirguste mõõtmiseks. Salajasi uuringuid on teostatud ja ka protokolle tehtud, kuid need pannakse kiirelt peitu (nö paremaid aegu ootama). Sest kui avalikustame ja keelame inimtegevuse selles kohaväljas, siis kellelgi jääb mõte ja töö teostamata ning kindlasti kasum saamata. Kuid lootus on, et võimutsema hakkab kaine mõistus ja suurem usaldus loodusväljade vastu tõuseb ja mõistame nende tegelikkust ja nende mõju ümbritsevale elavale ja ka elutule ainele

 


Gepatogeensete tsooni suund ja kiirgused erinevadGeopatogeenste tsoonide paiknemine loodusväljades on tavaline nähtus.  Nad ei erine muudest loodusväljades asetetsevatest kiirgustest suuresti. Neil on oma ülesanne siin looduses ja miks nad just nii toimivad ,jäävad meiel veel esialgu arusaamatuks. Ja kas me peaksime tema energia mõju väljas viibima-siis konkrteetne vastus ei pea. Tema elab oma loomupärast elu ja meie oma. Kindlasti looduses on veel palju mõjuvaid faktoreid, millest me ei ole teadlikud, kuna nende otsene mõju ei kahjusta meid ja meie ümbritsevat energia välja siis neid me ka analüüsime vähem. Praegu käib põhijutt inimese ja tema ümbruses elavate lemmikloomade ja taimestiku üle. Mida me vajame? Taimestikku kas söögiks või iluelemendiks oma ümber? Ükski looduväli ei ole loodud kellegi kahjustamiseks. On kuldne reegel, et inimene ei peaks oma elamist ja muid ehitisi rajama sinna kuhu juhtub ja oma uhkusetahtest soovib! Haarates enda alla kogu emakese mateeria alad, unustades samal ajal, et peale meie – inimeste - on miljoneid elusolendeid, kellel on samuti vaja eksiteerida ja elada, luua oma pesa, kodu jne. Just neile on need alad sobilikud ja nad on kohandunud evulutsiooni käigus seal viibima ja elama. Sellepärast on need mõjuväljad omamoodi märguandjad, et igal kohal on oma infoväli ja sinna suunduvad ja väljuvad kiirgused. Geopatogeensed tsoonid võivad mõjutada erinevaid inimesi samas hoones erinevalt. See kehtib kindlasti ka koduloomade ja suurte looma- ja linnufarmide kohta. Meie poolt rajatud puud ja põõsad saavad samuti mõjutatud nendest tsoonidest. Sellistes tsoonides kasvavatel taimedel, eriti kui nad on täiesti vales asukohas, puudub elujõud ja sealt kiirgub vähe eluenergiat. See omakorda mõjutab otseselt ka meie psüühilist tervist, hiljem võivad isegi tekkida füüsilised haigusnähud (nt allergia) jne.

Maakiirguste puhul on tegemist loodusnähtusega, kus maa seest pihkuvad välja nõrgad kõrg- või madal sageduslikud kiirgus väljad.

Maa sisemuses erinevates kihtides asetsevad geopatogeensete tsoonid ja nende kiirguste mõju  läbi ehitiste kõigele elavale neis.

Maakiirgused

Maa geopaatiliste võrkude kahjulikkus seisneb selles, et elektromagnetilises plaanis tekib resonants inimkeha ja maakiirguste vahel.
Sellised tsoonid mõjutavad meid kõige rohkem kohtades, magamistoas, töö juures,lapsed lasteaias ja koolis ja pensionärid kodus

Sellest teemast ja loetlevatest erinevatest mõjudest saate lugeda järmistel lehtedel, kus iga teada olev põhikiirgus eraldi lahti seletatud ja õpetused, kuidas end või meid ümbritsevaid loomi, taimi jne kaitsta.

Maakiirguste mõju ulatub läbi mitmekorrusliste majade õhu ülemiste kihtideniKorrusmajade ja muude mitmekorrusliste ehitiste asukohadMaa kiirguste mõju kortermajades ja seal paiknevatel korrustel on erineva mõjuga. KUID ÜKS TÕDEMUS ON KÕIGIL KORRUSTEL(VAHESEINAD, PÕRANDAD JA MUUD SISERUUMI ESEMED) EI PEATA LOODUSKIIRGUSTE MÕJU TEISTELE KORRUSTELE! Lisaks maakiirgustele on seal tihti võimendatud ka muud tehnogeensed mõjufaktorid, erinevad elektrilised vohamised, wifi ja mobiilsete saatejaamade, telefonide kiirgused jne. Lisaks sellele on peegeldavaks teguriks armeeritud võrgustik põrandates, lagedes ja seintes juhul, kui ta on maandamata. (Kahjuks seda tänapäeval eriti tihti ei tehta, isegi nõukogude aegsetes majades seda osakusekt tehti). Ükski ehitusmaterjal ehitises ei kaitse ega vähenda nende kiirguste mõjuvälja. Välja arvatud siis, kui teadlikult on kasutatud näiteks looduslikku korgi materjali soojustusena (kuid see plaat neutraliseerib ainult kuiva õhukoopa tehniliste tühimike ja tektooniliste murrangute mõjust). Sellepärast tuleb igal korrusel teha eraldi maa ja kosmiliste energiate uuringuid. Kuid on täheldatud, et samas majas ja püstakutes asuvates korterites elavad inimesed haigestuvad tihti sarnastesse haigustesse. Elatakse teineteise peal ja tubade jaotus on sama. Siis võivad ka haigused olla sarnaste põhjustega seotud. Selle kohta on palju uuringuid teostanud saksa arst dr. E.Hartmann. Kindlasti on inimese tervis seotud veel paljude põhjustega ja selle tagajärjel toimub keha kiire vananemine jne.
Lisaks mõjutavad kindlasti ka kosmilised kiirgused. Eriti võimendatud saavad olla need rajoonid kus on palju plekk-katusega kaetud ehitisi, elamuid (nt. Kopli, Kalamaja, Supilinna elamurajoonid). Sama kehtib see ka ühepere elamute kohta, sest plekk-katuse mõju meie kehale, ruumile ja elektroonikale loovad uue seni veel põhjalikumalt uurimata mõjuvälja. Ja kui sinna jäävad ka geopatogeensed tsoonid, siis on koos kompott, mida on raske taluda ja tuleks koheselt midagi ette võtta selle kiirgusmõju vähendamiseks. (Plekk-katuse mõjust tulevikus eraldi teema siin kodulehel).

Pikemad seletused ülditest maakiirguste mõjud e süptomites ja kus võiks midagi ruumis panna ja kus viibida leiate alam domeenides: Mõju elavale, mõju ehitistele jne.