Energiameditsiinist doktori pilgu läbi

Doktor Debra Green kirjutab sellest, et energiameditsiini aeg on käes ja arvab, et on aeg meditsiinile taas hing sisse puhuda. 

Albert Einsteini tuntud valemi E=MC² kohaselt on energia ja mateeria samaväärsed. Mateeriat saab muuta energiaks ja vastupidi. Tõepoolest, saamaks teada, millest inimene koosneb ja põhjalikult mateeriat uurides avastasid füüsikud, et mateeria pole tahke vaid koosneb aatomitest väiksematest osakestest, mis ülesehituselt meenutavad tühja ruumi. Seejärel omakorda tühjust uurides tegid füüsikud kindlaks, et tegu polnudki täieliku tühjusega vaid kooslusega energiast, kvantvahust. Säärane energia peitub kõige oleva sisemuses.

Seost kõike siduva energia ja paljusid usutraditsioone ühendava kõiksusetunde vahel pole tarvis kaugelt otsida. Üheks valdkondadest, kus vaimsus ja teadus põimuvad, on energiameditsiin, mis toob iidsed ravitarkused kaasaegsesse arstikabinetti ja teaduslaboratooriumitesse.

Siinkohal tekib küsimus: kui kõik on energia, siis mis oleks energiameditsiini õiguslik alus? Vastust leida püüdes avastasin kasuliku mudeli, mis kehtib nii tänapäeva teaduse kui ka iidsete traditsioonide puhul. Mudeli abil on võimalik seletada hulka energiapõhistest nähtustest. Tegu on teoreetilise mudeliga, mille kohaselt koosnevad inimolendid mitmest samas ajas ja ruumis olemasolevatest kihtidest või dimensioonidest. Üksikmudelid küll erinevad teineteisest pisut kihtide arvu ja nimetuse poolest, kuid üldiselt loetletakse neli põhidimensiooni: füüsilis-eeterlik, emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne. Iidse aja uskumuste kohaselt on hing suletud nendesse samadesse järjestikustesse kihtidesse. Mitmedimensioonilise mudeli variantide üle on aastate jooksul pead murtud igaaastasel energiameditsiini teadusuuringute juhtivorganisatsiooni the International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine (ISSSEEM) konverentsil. Ühingu kaasasutaja Elmer Green - teerajaja biotagasiside ja psühhofüsioloogia uurimise valdkonnas - võttis mainitud mudeli oma töö aluseks (lisainfot ISSSEEM-i kohta ja konverentside lindistused leiate www.issseem.org). Kõige teaduspõhisema mitmedimensioonilise mudeli töötas välja William Tiller, Stanfordi Ülikooli emeriitprofessor ja varasem mateeriateaduste osakonna juhataja. Tilleri panus on tähelepanuväärne, kuna pärast 34 aastat akadeemilist tööd on ta tavateaduses sügavalt kanda kinnitanud. Tema eesmärgiks on rajada usaldusväärne ja sujuv sild, mis ühendaks tavateadust paljude sisereaalsust ja vaimsust käsitavate uurimisaladega. Tema ise nimetab sellist lähenemist psühhoenergeetiliseks teaduseks ja on teinud tähtsaid samme paljastamaks kvantitatiivdetailselt, kuidas inimteadvus füüsilise reaalsusega käsikäes toimib.

Tilleri heuristikaväärtuslikku mitmedimensioonilist mudelit kasutas sisemeditsiini alal pädev praktiseeriv füüsik Richard Geber, kes pühendus vibratsioonravi võimaluste uurimisele. Võtnud aluseks mitmedimensioonilise mudeli avaldas Geber tulemusliku raamatu Vibrational Medicine, muutudes seeläbi energiameditsiini eestvedajaks. Raamatus avaldatu põhines üksikasjalikul uurimustööl ega läinud vastuollu kaasaja teadusega. Tegu oli esimese energiameditsiini õpikuga. Endine professor ja analüütilise keemia spetsialist Charles Krebs kasutas sama mudelit revolutsioonilises energiakinesioloogia alases töös A Revolutionary Way of Thinking (Revolutsiooniline mõtteviis).

Mis on mitmedimensiooniline mudel?

Multidimensioonilise mudeli kohaselt koosneb inimene energiasageduste spektrumist. Need kihid või "energiakehad" - füüsilis-eeterlik, emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne - moodustavad eristuvaid, ent ülekattuvaid sagedusdomeene. Need kihid on n-ö vahend, mille abil kogeme reaalsuse erinevaid dimensioone. Teadvus on suurepärane vahelüli, mis ühendab energiakehasid ja hoiab meid koos nõnda, et toimime päevast päeva ühe ja sama tervikliku isikuna (tegevused, tunded, mõtted ja tahe).

Aeglaseim või madalaim sagedusdomeen on meie füüsiline kuvand, kuna meil on füüsiline keha. Luud, organid, koed, veri, näärmed, närvisüsteem ja DNA kuuluvad kõik füüsilise keha kategooriasse. Lisaks kuuluvad füüsilise keha alla meie 5 meelt: nägemine, kuulmine, maitsmis-, haistmis-, ja kompimismeel. Kogu kehal on aga toimimiseks tarvis elujõudu; selleks on eeterlik keha, mis annabki meile eluhoo ja -jõu.

Tihe füüsiline kest ja eeterlik keha on omavahel tihedalt seotud ja neid pole võimalik teineteisest eraldada. Nad on nagu ühe ja sama mündi kaks külge. Nii räägitaksegi ühtsest füüsilis-eeterlikust kehast. Ilma eeterliku keha jõulaenguta oleks füüsiline keha vaid elutu tomp. Lääne meditsiiniteadus arenes eelkõige laipade uurimise läbi, mis aitab seletada, miks tavameditsiin eeterliku kehaga ei arvesta.

Eeterlik keha on sisemine substantsivorm, n-ö sisevundament, millele kinnitub tihe füüsiline kest. See koosneb elavast energiast, millel on mitu nime; näiteks Hiinas chi, Jaapanis ki, Indias prana ja Hawaiil mana. See energia on mitmete kultuuride võistluskunstide aluseks; sellel põhinevad ka Hiina traditsioonilise meditsiini ravivõtted, ajurveda, jooga, Tiibeti meditsiin ja kahuna ravimine. Need on vaid mõned näited. Vanadel aegadel tunti seda energiat hästi ja osati arendada vastavaid ravitehnikaid.

Sageduste spektrumi järgmised kihid, misläbi moodustub inimene, on emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne. Emotsionaalne keha vastutab meie emotsioonide ja tunnete eest, samas kui mentaalse keha domeen määrab meie mõtted ja intellekti. Kihtidest kõrgeim ja kiireima sagedusega spirituaalkeha, mis võimaldab meil saada spirituaalseid kogemusi. Inimestes viibivad need mitu erinevat kihti korraga, luues nii inimese kui täiuslikult kompleksse süsteemi. Enamik meie seast on tuttav oma emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse poolega, kuid eeterkeha, energiameditsiini põhiobjekt, on pigem saladuseks jäänud.

Vanasti teati, et eeterlik keha kujutab endast keerulist energia/informatsioonimaatriksit, mis läbib füüsilist keha ja ulatub sellest kaugemale väljapoolegi. Eeterlik keha annab füüsilisele kehale jõudu läbi keerulise võrgustiku, mis moodustub energiakeskustest, jaotusliinidest (Hiina meditsiinis meridiaanid) ja aina pisematest energiakapillaaride harudest (nadis - sanskriti "kanalid"). Säärase võrgustiku olemasolu on tõendatud mitmete kaasaja teaduse meetodite abil, näiteks magnetresonantsi (MRI) abil. Energiakeskuseid nimetatakse sageli tšakrateks (sanskriti keelest "ratas" või "ümmargune"). Ka nende olemasolu on tõendatud näiteks elektrostaatiliste mõõtmiste ja elektromüograafia (EMG) abil. Tõenäoliselt olid vanad teadlased ja ravitsejad suutelised neid ratast meenutavaid energiakeskusi nägema ja panid neile selle järgi ka nime. Kes tänapäeval energiaid näevad kirjeldavad neid kui pöörlevaid rattakesi või keeriseid, läbimõõduga umbes 6 või enam sentimeetrit, olenevalt arengujärgust.

Tšakrad on justkui elektrijõujaamad, kus kõrgepingeline energia muundatakse ja jaotatakse koonduvaid jõuliine mööda. Eeterlik keha põimub läbi füüsilise keha neidsamu jõuülekande jooni pidi ehk mööda meridiaane. Energiavõrk vastab füüsilisele närvisüsteemile. Kui mitu meridiaani füüsilise keha suuremates närvikeskustes kokku puutuvad, muutuvad nad veelgi võimsamaks, ülelaaduvad elujõust.

Liideseefekt

Tšakrad ja meridiaanid on aluseks paljudele juurdunud energial põhinevatele ravimisviisidele ja neid on seostatud füüsilise, emotsionaalse ja mentaalse tervisega. Seose üheks seletuseks on eeterliku keha n-ö liideseefekt. Usutakse, et eeterlik keha toimib nagu liides füüsilise keha ja teiste energiakehade (emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse) vahel. Rõivamaailmas omab liides olulist abifunktsiooni, võimaldades näiteks ülikonnasärgi kraed püsti hoida. Liidese või vahetüki/liimiriide eesmärk on tugevdada rõivaosa, millesse ta on õmmeldud. Enamasti õmmeldakse liides väljapoolse kangaosa siseküljele; nii jääb ta valmis rõivaeseme juures märkamata, kuna on kangakihtide all varjul. Nii on lood ka eeterliku kehaga. Energiakeha peitub füüsilise keha sees, jäädes välisel vaatlusel märkamatuks. Liidesena tugevdab eeterlik keha füüsilist keha - annab sellele jõu ja energialaengu, mis füüsilist keha koos hoiab ja aitab sellel tervikuna toimida (näiteks püsib maks ühes kohas ja süda lööb ilma, et tuleks selle peale mõelda). Nagu särgikrae ilma vahetükita, nii vajuks ilma "eeterliku keha toetuseta" kokku ka meie füüsiline keha ja ülejäänud tasandid - emotsionaalne, mentaalne ja vaimne - need toimivad vastastikku. Liidesena toimib eeterlik keha ühtlasi värava/juurdepääsuna füüsilisele ja teistele viimati mainitud kehadele. Nii aitavadki eeterlikku keha mõjutavad ravimeetodid (nagu klassikaline homöopaatia, akupunktuur, terapeutiline puudutus, reiki, emotsionaalse vabaduse tehnika (EFT), tervendav puudutus (Touch for Health) ja teised kinesioloogilised meetodid) harilikult füüsiliste tervisehäirete kõrval ravida ka emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme.

Koopiaefekt

Lisaks liidesefunktsioonile on eeterlikul kehal veel teinegi oluline ülesanne. Harjumuspäraselt arvatakse, et geenid määravad meie füüsilise keha kujundi/joonise. Siiski, viimaste kümnendite jooksul tehtud põhjalik teaduslik uurimistöö molekulaarbioloogia vallas viitab muule. Kuigi geenid määravad põhiliselt füüsise, on uued epigeneetilised (epigeeniline tähendab "geenist kõrgem") uuringud paljastanud veel mõjutegureid, mis määravad ära, kas teatud geeni kasutatakse või mitte. Epigeneetika kohaselt on meie geenid pigem ehitusmaterjal kui kindel joonis. Nad on puit, naelad, kiviplaadid ja toestusvahendid, mis füüsilises struktuuris lõpuks kajastuvad või ka mitte. Miski geeniülene otsustab, kas kindlat geeni ehitusprotsessis kasutatakse või mitte. Mehhanismid, mis mõjutavad seda, kas geen avaldub või mitte, sisaldavad mittefüüsilisi tegureid nagu näiteks emotsioonid, mõtted ja teadvuse seisundid. Liideseefekti valguses määrab selle eeterlik keha, kuna see on vahelüliks füüsilise, emotsionaalse, mentaalse ja spirituaalse kehaga. Võib ka olla, et füüsilise keha tegelikuks jooniseks on eeterlik keha, mis ehk kannab endas energia/informatsioonijuhiseid, mis määravad ära selle, milline näeb välja füüsiline keha. Võib ka olla, et eeterlik keha nn eelkätkeb endas füüsilise keha kõiki aspekte - kaasa arvatud terviseprobleeme ja haiguseid. Füüsiline keha on eeterliku keha täpne koopia. Eeterlik keha on nö originaal. Nii seletubki, miks energial põhinevad ravimeetodid omavad füüsilist toimet lihtsalt eeterliku keha energiaid stabiliseerides. Tuleb välja, et nad töötavad väljajoonise tasandil.

Teadmiste loomine ja toomine inimese keha välja

Astraalne keha omab suurt teadvuse tasandi tunnetust. Inimene magamise ajal, saadab oma astraalse keha infomaailma. Infomaailm jagab teadmisi ja oma moodi õpetlike teadmisi, kuidas käituda järgmisel või järgmistel päevadel inim füüsis kehal. Sest füüsikeha oskab siis käituda, kui ta on saanud uusi teadmisi järgmisteks eluetappideks. Info on esimene mudel mis valmistab ette meie tegevusse realiseerida nii mõistuslikul kui ka hiljem muuta see info füüsilisest kätte saadavaks. Sellepärast peabki inimene magama puhtas energia väljas eemal erinevatest mõjutus foonidest. Olgu nad energeetilised,psüühilised või füüsilised kiirgused, mis tihti takistavad meie teadmiset voogu kehavälja. Sealt edasi ka uimasus ja mõtete puudus, psüühilised häired keha väljas jne...

Kokkuvõtteks

Mitmedimensiooniline mudel, eriti just eeterlik keha ja selle liideseefekt mõjutavad füüsilist keha väga suurel määral, nii kuju ja suuruse kui ka tervise ja elujõu mõttes. Sisemises valdkonnas, silmale nähtamatult, toimub tähtis energialoome; füüsiline keha kajastab vaid järelefekti, olles seisund, milles emotsioonid, mõtted ja spirituaalsed energiad kuvavad oma lõpliku/ülima väljundi. Mitmetasandiline mudel, eriti just eeterlik keha, aitab seletada, miks tavameditsiin sageli tagasilööke annab. Kõiksugu erinevad haigused võivad ravi järel taas pead tõsta ja ägeneda. Haigust ei õnnestu välja ravida, kuna vaid füüsilise küljega tegelemine jätab unarusse n-ö energeetilise signatuuri. Täieliku tervenemise saladus võibki peituda just energeetilises mõjutamises. Energiakehade tunnetamine ja nende mõjutamine võib olla abiks ka varases diagnostikas. Kõnealuse mudeli kohaselt peitub iga füüsiline tõbi juba enne avaldumist eeterlikus kehas, me ei pea enne raviga alustamist ootama, kuni haigus avaldub. Saame olla proaktiivsed, kui keskendume esmalt energiakehadele, hoides nad terved ja tasakaalus. Suures osas on see saavutatav hariduse ja enesehoolitsusega - palju kulutõhusam ja vähem invasiivne lähenemine kui meditsiiniline sekkumine kogu füüsilisel tasandil.

Energiameditsiini aeg on käes. Energiakehade tunnustamine määratleb energiameditsiini ja eristab seda allopaatilisest lähenemistest. Niipalju kui teame, arvestavad kõik maailma ravimeetodid erinevate energiatüüpide olemasoluga. Lääne meditsiin on siinkohal ainus erand. Kui aga energiameditsiini terapeutiline toime aina enam kinnitust leiab, hakkab olukord muutuma. On aeg meditsiinile taas hing sisse puhuda.

Loo autor on PhD Debra Green. Lugu ilmus esmakordselt oktoobris 2010 Noetic Now sektsioonis Noetika Teaduste Instituudi (IONS) kodulehel www.noetic.org

KUUSK JA TEMA OKKAD MEIE IGAPÄEVASE ELU TERVENDAJAD

Kuuse energeetika ei jää tugevuse poolest maha männi omast, ent erinevalt männist suudab kuusk anda ka loomingulise energia laengut ning vahel koguni inspiratsiooni kinkida. Kuuse energias on segunenud kõik – värvid, lõhnad, helid, maitseelamused…

Teda võib sisse hingata, teda võib kuulata, teda võib näha. Ta sarnaneb sümfooniaorkestriga – muusikaga, mis haarab inimese tasapisi täielikult oma võimusesse ja lahustab ta endas.

Kuuse energial on pidupäeva maitse, ent kunagi pole võimalik kindlaks teha, kas see on magus, hapu või hoopis kibe. See on sama salapärane kui kuusk ise. Energia värvus hallikaspruun.

Ahoi, uus ja uudne, imeline tervendaja – okastes on 40-100x rohkem vitamiine-mineraale kui noni mahlas; /“see on meie kohalik noni “kümneid kordi rohkem C vitamiini kui tsitruselistes; kõige rohkem klorofülli, kui üheski teises taimes – see on ime, see on suurepärane, see on meie pakkumine teile. See, mida on šamaanid ja nõiad varjanud laiade masside eest – on nüüd teie käsutuses, teie aias, lähimas metsas. Otsitud nooruse eliksiir on kättesaadav igale inimesele, ei oma tähtsust kui suur on teie sissetulek – tee lähima kuuseni ei ole pikk. Inimkond on õppinud kasutama seda, mida on ihaldatud aastasadu. Miks mitte kasutada seda, mida eestlastel on kõige rohkem – kuuseokkaid. Kirevate reklaamide mõjul oled unustanud ja maha salanud oma maa väe – proovi ja veendu ise. Talvel ja suvel, kevadel ja sügisel alati värske, alati võimas, alati olemas. Ilma töötlemata, säilitusainetest puhtana, vabana pakenditest. Kõigi farmaatsiatehaste, kõigi „täiesti puhaste loodus TOODETE” tehaste, kõigi preparaatide loojate pettumuseks on kasutamiseks vaba voli ja võimalus – kasuta seda kohe. Ja milline kasu kõige rikkamast klorofüllitaimest:

Soodsaim suhtlemisaeg: kuusk loovutab energiat hilisõhtul ja neile, kes ei karda öist metsa.

Kuusk on alati olnud jõu ja tugevuse sümbol. Kui teie aias on kuusk, laske tema okstel ikka ja jälle õrnalt läbi pihkude libiseda, et julgustada oma armastusega tema kasvu ja heaolu. Juba ainuüksi kuuse läheduses viibides kaovad nukrus, pelglikkus, pessimism ja ihnus. Kui võtate puust sageli kinni, pöördub kogu teie elu paremuse poole: mured ja hirmud vähenevad, ellusuhtumine muutub positiivsemaks. Metsaökoloogide uuringud on näidanud, et Eestis pole ühtegi teist taimekooslust, mis kasutaks päikeseenergiat ära sama põhjalikult kui kuusemets. Kuuskede okaste kogupind on suurem, kui mistahes teiste taimekoosluste lehtede pind sama suurel maa-alal. Järelikult on kuusikus kõige suurem ka päikeseenergiat püüdvate pindade kogusumma. Niisiis on kuusiku erilise valgusenergia sidumise võime üks tähtsamaid põhjusi rekordiline valgust püüdvate okaste kogupind. Kui põhjusi on veel teisigi. Kuusk on igihaljas, seega võib ta elusainet toota aastaringi. Teiseks, tema okkad on tumerohelised, seega sisaldavad eriti rikkalikult klorofülli. Kolmandaks, sobib kuusele kasvamiseks erakordselt hästi sombune ilmastik. Mõõtmised näitavad, et pilves ilmaga on kuuse kasv isegi parem kui päikesepaistelise ilmaga.

Klorofüll ja hemoglobiin:

Mõlemad ained kuuluvad keerukate liitvalkude, porfüriinide alla. Eluslooduses puhtaid porfüriine ei esine, külla aga saab neid sünteesida. Looduses esinevad porfüriinide isomeerid, mille hulka kuuluvad ka klorofüll ja hemoglobiin. Klorofüllis seonduvad keerukad lämmastiku derivaadid magneesiumi ja hemoglobiinis raua aatomiga.

Klorofüll asub taime roheliste osade rakkude kloroplastides ja tema ülesandeks on päikeseenergia sidumine ning selle edasikandmine dissotseerunud vee vesinikule (vesiniku aktiveerimine). Fotosünteesi pimedusetapis seotakse vesinik süsihappegaasiga, moodustub esmane glükoos. Seega aitab klorfüll muuta valgusenergia biokeemiliseks-bioloogiliseks energiaks. Kõik tundub lihtne, kuid selleks kulub sadu keemilisi reaktsione, mille täpset kulgu veel tänapäevalgi ei tunta. Fotosünteesivates organismides leidub mitut klorofülli teisendit: sinakas a-klorofüll ja kollakas b-klorofüll, tavaliselt vahekorras 3:1.

Klorofüll on sama oluline kui päike. Ei ole elu ilma päikeseta, ei ole elu ilma klorofüllita. Klorofüll on päikeseenergia füüsiline vorm. Tarbides klorofülli, laseme oma sisemistel organitel kümmelda päikesevalguses. Klorofüll hoolitseb meie keha eest, kui hell ja hea ema. Ta ravib ja puhastab kõiki meie organeid ja isegi hävitab sisemisi vaenlasi: patogeenseid baktereid, hallitust jms. Mida enam klorofülli me tarbime, seda tervem on meie soolte mikrofloora. Terves soolestikus toimub heade bakterite toimel vitamiinide tootmine-imendumine.

Kuusk on aidanud inimest külmetuse, reuma vastu, haavade ravimina, ta saadab meid kõige pühalikemates toimingutes.

Kuuseokkad on rikkad askorbiinhappe poolest (keskmiselt 400mg%), neis leidub raua, kroomi, vase, alumiiniumi ja mangaanisoolasid, eeterlikke õlisid ja prakaineid. Okastes (männi, kuuse, seedri) leidub veel vakaineid, tärklist, mineraalsooli, vitamiine.

Et okkad sisaldavad rohkesti C- ja K vitamiini, A –provitamiine, võiks valmistada keha tugevdamiseks ja C-vitamiini vaegusest ülesaamiseks kuuseokkajooki. Lõika kääridega okkad peenemaks, lisa kuuma vett, mett, sidrunimahla. Vett 1:5. Talvisel ajal lastakse seista 8-10 päeva soojas kaane all. Kurnatakse, panna külma. Juuakse pool klaasi ülepäeva. Teine doseerimise variant 40 tilka talvel ja 20 tilka suvel.

Kadakaokaste üheaastaste võrsete okaste C vitamiini sisaldus on 200-900mg%, seega vähemalt 5-6 korda rohkem kui tsitrusviljades. C vitamiini sisaldus tõuseb sügise saabudes pidevalt ja saavutab kevadeks kõrgema taseme, ületades kõiki kultuurseid marju-puuvilju tsitruselisi, musta sõstart ja ning konkureerides kibuvitsamarjadega.

Vajame C-vitamiini:
* organismi vastupanuvõime tõstmiseks, kevadväsimuse ja stressi peletamiseks,
* ühendavate kudede moodustamiseks nahas ja luudes, mis aitab säilitada veresoonte elastsust,
* rasvhapete ja A-, D-, E-, B1-, B2-vitamiinide oksüdatsiooni vähendamiseks ning kaitsmaks valke, rasvu, süsivesikuid ja nukleiinhappeid (RNA, DNA) vabade radikaalide kahjuliku toime eest,
* aminohapete (fenüülalaniini, türosiini) ainevahetuses,
* vähendamaks nitrosoamiinide teket, * foolhappe ja B12-vitamiini ainevahetuseks,
* aju normaalseks funktsioneerimiseks,
* steroidhormoonide sünteesi mõjutamiseks ja sapphappe tekkimiseks kolesteroolist ning vere kolesteroolitaseme tasakaalustamiseks
* luude vastupidavuse, tervete hammaste ja igemete tagamiseks,
* raua omastumise suurendamiseks

Värsked okkad sisaldavad E-vitamiini ja karotiini, leidub mangaani, vaske, tsinki, koobaltit. Okastega on ravitud südame-, kopsu-, maksa- mao-, neeru- ja põiehaiguste ravis, hingamisteede katarride, silma- ja kõrvahaiguste ja pt haiguste korral.

Kuuseoksi on kasutatud peavalu vastu – oksad tambiti peeneks, asetati kahe linase riidetüki vahele, saputati sooja vett peale ja asetati kas ümber pea või kaela.

Kõik kuuse osad sisaldavad eeterlikke õlisid, vaiku, tanniine (parkaineid), flavonoide ja mineraale. Käbi sisaldab eeterlikke õlisid 0,15-0,35%, tanniine 6,7%. Koor sisaldab tanniine 8-16% aga okkad üle 10%. Parkaineteks nimetatakse fenoolset päritolu aineid, millele on suud „paksuks” tegev kibe maitse. Taimsed parkained ehk tanniinid on leidnud rahvameditsiinis kasutust eelkõige nii välimiste haavavrejooksude kui sisemiste seedeelundkonna verejoksude peatamisel, samuti haavade desinfitseerimisel ning väliskeskkonnast isoleerimisel. Osa parkaineid seob raskemetallide soolasid, leides kasutust mürgisust vähendava ja organismi puhastava vahendina. Tanniinidel on ka tugev põletikuvastane toime, neid kasutatakse desfintseeriva vahendina nahahaiguste ja põletuste, eriti seedeelundite põletike korral. Kuna parkained, eriti antotsüaanidega suguluses olevad looduslike parkainete eellased katehiinid ehk katehoolid ahendavad mao ja peensoole veresooni, siis toimivad nad kui kõhukinnistid. Tõestatud on parkainete hallitusseeente eoste arengut pärssiv toime nad loovad ka bakterite ja viiruste arenguks ebasobiva keskkonna. Samuti on parasiitide vasatse toimega.

Kuusk on antibaketriaalse ja krampidevastase toimega. Veel enam, taimel on võime reguleerida ainevahetuslikke protsesse ja parandada vereinget..

C-vitamiin laguneb kergesti temperatuuri, hapniku ja valguse toimel. Sellepärast: läbi korvide ja kaugete maade, läbi erinevate tehnoloogiate ja masinate, läbi erinevate pakendamisliinide ja transpordivahendite jõuvad teieni siiski C vitamiini „rikkad” purgid-pudelid-anumad „imekomombel” täiesti säilunud C-vitamiini koostisega??? Kas ma saan valesti aru – vili on korjatud, kas koheselt pimedasse-jahedasse hoiuruumi pandud? Naljanumber – kus pimedas-jahedas Mehhikos-Hispaanias-Marokos? Edasi, kaua korjatud vili seisab, et Eestisse jõuaks? Kuna ta ilusti kleepsu peale saab?, läbi mitme liini veereb ja kas tõesti pimedas? Pakendatuna kastidesse, korvidesse – seejärel autodesse ja sadamasse, lennuväljale. Kaua seal tervislikus keskkonnas laaditakse transpordivahendile. Edasi ujub-lendab meieni. Kes maha laadib, kas kohe poodi, või hulgilattu ja seal ootamas oma aega. Mahlaga veel pikem tee – puhastusliinid, koorimisliinid, sorteerimisliinid, pressimisliinid, keedu-pastöriseerimisseadmed, pakendiliinid. Kui palju vahendajaid soovid sa oma keha ülesehitaja – toidu – ja enda vahele. Kui palju raskemetalle, tolmu, hallitust sa koos kauni värvi ja magusa maitsega sisse sööd. Kui palju väheneb kvaliteet ja energiahulk? Mõtiskle selle üle.

Siis veel selline püüd teha reklaam teksti:) - miks ollakse pudelitoote, välismaise vilja kütkes – proovige vaadata veidi neid kirevaid ajakirjades olevaid reklaamtekste kõrvalt ja võrrelge tabeleid. Allpool olevas reklaamtekstis on kõik arvulised näitajad õiged, kõik mis puudutab klorofülli raviomadusi samuti – te ei soovi tarbida kuuske, sest see ei maksa midagi? Loodus on pannud võimsad ravimid meie õuele aga me tormame tuhandete kroonidega ostma 100x nõrgemaid elutuid ravimeid-lisandeid.

Aga kui kuuske pakutakse sellise tekstiga, kuidas tundub?

Dr.Birscher, nimetab klorofülli „kontsentreeritud päikese energiaks”

1.Ta märgib, et tugevdab südame funktsioone, mõjutab veresoonkonda, emakat, kopse ja soolestikku.
2. loodus kasutab klorofülli kui keha puhastajat, ülesehitajat ja toksiinide neutraliseerijat.
3. Klorofülli rikas mahl võib lahustada arme, mis on tekkinud kopsudele happeliste gaaside sissehingamisel. Süsinik monooksiidi mõju muudetakse minimaalseks, kuna klorofüll suurendab-toetab hemoglobiini tootmist.
4. Aitab langetada kõrget vererõhku, kuna viib kehast välja toksiine ja annab verele rauda, mis toetab vereinget.
5. See puhastab verd.
6. See käitub kehas puhastajana.
7. Pese mahlaga vaginaalsete infektsioonide korral
8. Aitab hambahaiguste korral
9. Aitab leevendada kurguvalu.
10. Aaitab parandada naha probleeme
11. Seda võib kasutada kui steriliseerijat.
12. Kasutades koos kergelt seeditava toiduga, võib see ära hoida juuste hallinemist.
13. Kasuta seda värske, elusa vitamiinide allikana oma tervise jaoks.
14. Kasuta seda eriti tema suurepärase kaitse ja ravitoime tõttu.
15. Annab tugevuse, tervise ja hingelise heaolu
16. Aitab ülesehitada puhta vereringe ning korraliku seedimise.
17. On ideaalne suupuhastmiseks ja eemaldab toksiinid hammastelt ja igemetelt.
18.Kombineerituna elusa toiduga on see suurepärane kõigi verehaiguste sh ka aneemia puhul.
19. On suurepärane naha puhastaja ja ilusaks muutja.
20. Pane leotist vannivette, leota ennast 15-20 minutit, loputa maha jaheda veega.
21. Toksilised metallid – plii, kaadmium, elavhõbe, alumiinium ja liigne vask viiakse kehast edukalt välja.
22. Aitab leevendada radiatsiooni, mis tuleb TV ja arvutiekraanidelt
23. On suurepärane abivahend kõhukinnisuse vastu, hoides sooled puhtad.
24. On kasulik kapillaaridele

Niisiis ei pruugi imed sündida kusagil kaugel üksnes taevastes kanalites, nad on kättesaadavad ka siin ja praegu

Kõik, kes on seda tarbinud on absoluutselt kindlad, nad ei ole ealeski midagi efektiivsemat näinud, neil ei ole kunagi olnud nii palju energiat, neil ei ole kunagi … tulnud pähe midagi nii lihtsat:) - ja see kõik usukumatult soodsa hinnaga osta aianditest või tuua otse metsast noor istik. Kindlasti peaks ta olema terve krooniga, ühtlaselt kasvak oksad ümber puu telje. Isutada oma maja lähedale. Sõnumiga et soovite tema kaasabil ennast tervendada. Pane alus oma tugevale immuunsussüsteemile! Tee seda kohe.
Miks ka mitte astuda sel aastal siis põdemiste lõputust ringmängust otsustavalt välja... Tervene kõikidel oma olemise tasanditel, kasuta selleks okaste toitaineid, värvi ja puhast jõulist energiat

Materjale leidsin internetist, A.Paju ravimtaime raamatutest, H.Relve "Puude juurde", T. Niiberg "Puud ja põõsad", "Värvide maailm"; "Puu annab elujõudu"; V. Boutenko "Green for life" Selle huvitava artikli sain www.päikeseenergia.ee kodulehelt

TEST: kus sa sobiksid kõige paremini elama?


Foto: Sven Arbet

Meie sajand annab suurepäraseid võimalusi langetamaks ise otsuseid, kuidas oma elu elada. Me võime lahendada võtmeküsimusi, sealhulgas otsustada, kus nimelt hakata elama.

Kuidas siis ikkagi langetada see õige otsus? Mis on sinu jaoks parem, kas realiseerida end suures linnas või nautida loodust maal? Aga äkki võiks üldse asustama saarele sõita? Antud test aitab endas selgusele jõuda.

1. Kas oled viimaste uudistega kursis?

A. Jah, sa jälgid pidevalt, mis maailmas toimub.
B. Sind huvitavad eelkõige uudised, mis räägivad sinu maast ja linnast, sellest, mis sind otseselt puudutab.
C. Sa jälgid vaid neid uudiseid, mis puudutavad sinu jaoks huvitavaid inimesi.
D. Ei, sinu jaoks on see kõik üksnes info üleküllus. Sul pole selle jaoks ei soovi ega huvi.

2. Kas sind saab nimetada energiliseks inimeseks?

A. Jah, teised isegi heidavad nalja sinu energilisuse üle ja ütlevad, et oled otsekui igiliikur. Teed palju asju üheaegselt ning suure huviga.
B. Raske öelda: oled täis energiat, vahel aga tunned sellest puudust.
C. Sul jätkub energiat tõeliselt tähtsate asjade jaoks. Üritad kokku hoida oma jõudu ega raiska seda asjatult.
D. Kahjuks tunned viimasel ajal pinget, väsimust ja jõuetust.

3. Milline on sinu individuaalne suhtlemisvajadus?
A
. Tutvud meelsasti inimestega ja võtad rõõmuga vastu uusi muljeid.
B. Sinu suhtlusringkond jaguneb enamvähem võrdselt sugulaste, sõprade ja kolleegide vahel.
C. Eelistad suhelda lähedaste inimestega.
D. Vajad eraldatust, oled väsinud suhtlemast.

4. Kui aktiivne ja tegus sa oled?

A. Sinu graafik on alati täidetud, teed plaanid juba varakult valmis ning sul on keeruline leida vaba hetke. Kuid see meeldib sulle.
B. Paistab, et oled leidnud tasakaalu tegutsemise ja puhkuse vahel.
C. Tahaksid, et sul oleks rohkem vaba aega tegelemaks mitte kohustustega, vaid sellega, mida tõeliselt soovid teha.
D. Tunned, et elu nõuab sinult suuremat aktiivsust kui sulle meeldiks. Selle tulemusel oled üleväsinud.

5. Elu pakub meile pidevaid muutusi. Kas sa jõuad nendega kaasas käia?

A. Sa kohandud kergesti ning sulle meeldib olla pidevas liikumises. Ilma muutusteta oleks igav.
B. Muutused paremuse poole sobivad sulle hästi. Stressiks pole sa aga mitte alati valmis …
C. Vahel „paned pidurid peale“, sest muutused toimuvad sinu jaoks liiga kiiresti.
D. Sa ei taha hetkel mingeid muutusi. Soovid stabiilsust.

6. Kui kõrgelt sa hindad harjumuspäraseid väärtusi ja traditsioone?
A
. Elu muutub ning klammerduda vana külge ei ole õige. Traditsioonid on minevik, meie aga elame olevikus.
B. Austad traditsioone, ent samas on sinu jaoks tähtsad ka kaasaegsed väärtused.
C. Traditsioonid on väga tähtsad, need on meie juured. Neid ei tohi unustada, sest neisse on talletatud esivanemate tarkus.
D. Sa leiad, et igal ühel on oma tee, ning otsid enda oma.

7. Kas sa saad oma elu huvitavaks pidada?

A. Jah, sest sa elad täisväärtuslikku elu.
B. Mitte alati, vahel kaotab elu oma sära.
C. Ei, sa pole oma eluga rahul, sul jääb vajaka muljetest.
D. Isegi liiga huvitav. Viimasel ajal eelistad vaikust ja rahu. Ent mitte alati.

8. Millist toitu sa eelistad?

A. Kahjuks tuleb sul piirduda ärilõunate ja suupistetega.
B. Sulle meeldib proovida eksootilisi roogasid ja eksperimenteerida.
C. Sul on lemmikroad ja sa eelistad kodust toitu.
D. Oled toidu suhtes üsna ükskõikne. See on vaid toit, seega ei tasu sellele erilist tähelepanu pöörata. Tuleb „süüa, et elada, mitte elada, et süüa“.

9. Kuidas sinu armusuhted tavaliselt arenevad? Milline on stsenaarium?

A. Sinu elus on olnud mitmeid stsenaariume: nii tõsiseid kui ka puhkuseromaane. Kõik sõltub konkreetsest partnerist ja olukorrast. Sa ei pelga ka uut proovida.
B. Eelistaksid tõsiseid suhteid. Ent arvad, et need ei pea tingimata lõppema abieluga.
C. Sul on olnud vaid pikaajalised abielule orienteeritud suhted. Mis mõte neil muidu oleks olnud?
D. Oled sageli üksinda. Sul pole suhetes erilist kogemust.

10. Kuidas sa õpingute ajal omandasid uut infot?

A. Haarasid lennult kõike uut ning sulle jäi see hästi meelde. Aga ka unustasid kergesti.
B. Kui sulle jääb info meelde, siis kauaks. Isegi praegu mäletad veel midagi „ebavajalikku“ kooli ajast.
C. Polnud lihtne uuest aru saada, selleks oli tarvis aega.
D. Sa väsisid kiiresti ja vajasid puhkust.

11. Milline ütlus sulle kõige enam sobib?

A. Suhtes armastad sa mitmekesisust ega karda eksperimenteerida. Võib öelda, et sul on suur seksuaalne kogemus.
B. Üritad oma suhteid partneriga mitmekesistada.
C. Seksiküsimustes oled üsna traditsiooniline, vastavalt oma veendumustele (usulistele, kasvatusele jne).
D. Seks ei ole sinu jaoks oluline, peale selle on elus veel mõndagi huvitavat.

12. Kuidas on sul lood sõprussuhetega?

A. Sul on palju tuttavaid ning sa suhtled nendega meelsasti.
B. Sulle meeldib olla osakene väljakujunenud sõpruskonnast.
C. Sul on kaks-kolm tõeliselt lähedast inimest.
D. Viimasel ajal oled vähe tähelepanu pööranud lähedastele — oled suhtlemisest väsinud.

13. Kui palju huvi pakuvad sulle sotsiaalvõrgustikud?

A. Oled mitmes võrgus ning osaled sealses elus iga päev. Sul on sadu sõpru ning sa uuendad pidevalt infot enda kohta ning loed uudiseid teiste kohta.
B. Oled võrgustikus mõõdukalt aktiivne.
C. Jah, oled end sinna registreerinud, ent peaaegu ei suhtle seal. Eelistad reaalseid suhteid.
D. Sind ei ole seal ning sa ei vaja neid.

14. Kas sa jälgid moodi?

A. Loomulikult, sinu jaoks on väga tähtis moodne olla. Oled alati kursis viimaste trendidega. Sul pole kahju selle peale kulutatud rahast.
B. Valid selle, mis sulle sobib.
C. Sinu jaoks on oluline moodne olla, kuid mitte alati pole sellist võimalust.
D. Mood ei huvita sind, see on lihtsalt mäng.

Tulemused

Kõige enam A-sid

Suure linna elanik. Sinu elukeskkond on suurlinn. Oled tugeva närvisüsteemiga aktiivne inimene. Sa suudad vastu panna stressidele, kaotad haruharva enesevalitsemise ning lausa vajad pidevat tegevust. Ilmselt meeldib sulle rütmimuusika, sa armastad liikumist ning väsid vähe. Mitmekülgsus ja palju muljeid on just see, mida vajad. Saad hästi inimestega läbi, oled suurepärane suhtleja. Seetõttu sobibki sulle suurlinn. See annab sulle võimalusi arenemiseks. Oled ambitsioonikas, sulle meeldib eesmärke püstitada ja neid täita. No, kes ütleb, et see on halb? Öeldakse, et „tagasihoidlikkus on kõige otsem tee unustuse hõlma vajumiseks“. Väikeses linnas hakkad igavust tundma. Sul ei õnnestu seal oma vajadusi rahuldada. Kõige enam B-sid Linnaelanik. Sulle sobib kindlasti linn, ent mitte liiga suur ja kärarikas. Ühelt poolt armastad sa linna mugavusi. Sinu jaoks on olulised materiaalsed hüved ja mõnud. Aga ka suhtlemine ning võimalus areneda ja saada uusi muljeid. Ent samas linn väsitab sind. Sulle ei meeldi need askeldamised ja kära. Liiga palju kontakte päeva jooksul muutub sulle väsitavaks. Mis siis aidata võiks? Osa päevast ela linlase aktiivset elu, kuid samas peab sul olema oma „urg“, kuhu võid end peita. Jaga oma tegemised ja puhkus nii, et need oleksid tasakaalus. Eriti siis, kui oled sunnitud elama suuremas linnas, vaata, et sul oleks piisavalt puhkust.

Kõige enam C-sid

Külaelanik. Linnamelu pole sinu jaoks. Oled loodusega nii tugevasti seotud, et pead end seal pidevalt laadima, veetes suure osa ajast värskes õhus. Nii peaksid vähemalt linnast väljas elama. Kui aga oled siiski sunnitud linnas elama, püüa sagedamini loodusesse minna, olgu selleks või jalutuskäik pargis. Sa taastad oma jõudusid üksinduses. Soovile eralduda ei ole vaja vastu hakata. Sinu iseloomule on see lihtsalt omane. Oled aeglasevõitu, selle eest sihikindel. Liigud aegapidi, kuid kindlalt ja õigesti sihi poole. Oled ettenägelik. Orienteerud tundmatus olukorras pikkamööda, seetõttu ei armasta muutusi — suhtud kõigesse ettevaatlikult. Selle eest oled stabiilne, sind võib usaldada ja sinu peale loota.

Kõige enam D-sid Erak.

Kiirusta puhkusele asustamata saarele! Hetkel on keeruline öelda, milline peaks olema sinu paik elamiseks, sest oled ülekoormatud. Inimese jõududel on teatavad piirid, ning hetkel oled neile üsna lähedal. Kui jätta kõik niisama, siis võib selline olukord viia negatiivsete tagajärgedeni, sealhulgas üleväsimuseni. Meie närvisüsteemis on olemas parasümpaatiline osa, mis vastutab lõdvestumise ja puhkuse eest, ning sümpaatiline, mis kindlustab aktiivse tegevuse. Ideaalis peaks nende vahel valitsema tasakaal — pärast aktiivsust tekib vajadus puhata. Kui seda tõika ignoreerida, kaob tasakaal. Ning siis ei õnnestu enam lõdvestuda. Tekib suletud ring. Sa vajad üksindust. Usu, maailm ei vaju selletõttu veel kokku.

Ained, mis ehmatavad vähi eemale

Üha enam spetsialiste julgeb välja öelda tõe: inimene on see, mida ta sööb. See tõdemus on murranguline ka vähiennetuse seisukohalt. Raamat "Toiduga vähi vastu" väidab, et vähki võib võrrelda keerulise puslega, kus iga tükk tähistab üht olulist mutatsiooni, millest sõltub vähirakuks saamine. Selle pusle kõigi tükkide kokkusaamine on vähieelse raku jaoks pikk ja keeruline ülesanne. Ent niipea kui pusle on koos, kulgeb kõik väga kiiresti – haigus hoogustub, jõuab peagi viimasesse staadiumi ja lõpeb kahjuks sageli patsiendi surmaga. Kuivõrd elustiilist sõltuvad paljud vähi puhul tähtsad tegurid, on ainuüksi toitumise abil võimalik kasvaja teket pidurdada veel enne tõve fataalset hoogustumist. Tuntum viimase aja vähivastastest relvadest on aprikoosiseemneekstrakt, mis on tuntud ka B17 vitamiinina. See teeb eriti olulise heateo just geneetilise vähiriskiga inimestele. Seemneis leiduv amügdaliin annab lahingu vähirakkudele, seega lisaks ennetusele kasutatakse seda ainet ka juba haigestunud vähipatsientide ravis. Esialgsed kahtlused, et aprikoosiseemneis sisalduv tsüaniid on oma mürgisuse tõttu organismile kahjulik, on nüüdseks ekspertide poolt kindlalt ümber lükatud. Inimkeha terved rakud sisaldavad ensüümi rodanees, millel on võime neutraliseerida tsüaniidi, muutes selle kehale kasulikeks kõrvalsaadusteks. Rodaneesi on suurtes kogustes igas keha osas, välja arvatud vähirakkudes, mis seetõttu on kaitsetud. B17 lukustub lahti vaid vähirakkude juures ning vabastab mürgid ja hävitab seeläbi vähirakke. Teine mürgine aine, mida vitamiin B17 sisaldab, oksüdeerub tavaliste rakkude juures tänu hapnikule ning muutub seeläbi kahjutuks bensoehappeks. Bensoehappel on omakorda reumavastane, antiseptiline ja valu vaigistav toime. Soovituslik kogus on 7–10 aprikoosituuma päevas ning seda kogu elu vältel – kas niisama närides või jahvatatult toidu või joogi sisse segatuna.
Surematuse seened kaitsevad immuunsüsteemi
Kuna vähihaigus saab sageli stardi nõrgenenud immuunsüsteemist, tasub viimast turgutada kõigi looduslike vahenditega. Niisugusteks tänuväärseteks abimeesteks on näiteks pikki sajandeid idamaade ravis kasutusel olnud reishi seened, mida hüütakse ka «surematuse seenteks». Seenes leiduvad b-glükaanid kiirendavad immuunsüsteemi rakkude arengut ning pikendavad organismi enda kaitsefunktsiooniga rakkude eluiga mitmekordselt, aktiveerides neid selliselt, et tekib kõrge tsütotoksiline aktiivsus kõigi ebatüüpiliste rakkude vastu. Seenes sisalduvad ergosteriinid omavad kasvajatele otsest pärssivat mõju. Jaapanis on reishi kuiv ekstrakt lülitatud kasvajatevastaste preparaatide ametlikku nimekirja.
Graviolalehed – keemiaravist kordades tõhusamad
Hiljutised Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringud tõestavad, et Amazonase metsades kasvava graviola nimeline puuvili (ladinakeelse nimetusega Annona muricata) ravib vähki kuni 10 000 korda tõhusamalt kui kurnavaid kõrvaltoimeid põhjustav keemia. Uuringute allikaks on üks suuremaid Ameerika Ühendriikide ravimifirmasid, mis on graviolaga laboratoorseid katseid teinud 1970ndatest aastatest peale. Pahaloomulisi rakke hävitav toime tuvastati 12 vähiliigi, sealhulgas käärsoole-, rinna-, eesnäärme-, kopsu- ja pankreasevähi puhul. Leiti, et graviola mõju vähirakkude kasvu aeglustamisel on 10 000 korda võimsam kui näiteks Adriamycini, keemiaravis sagedasti kasutatava preparaadi puhul. Oluliseks eeliseks on ka asjaolu, et graviola ründab vaid pahaloomulisi rakke, jättes terved puutumata. Graviolat, mida päritolumaal Peruus süüakse ka toorelt, võib Eesti oludes tarbida pulbrina või kuivatatud lehtedena. Viimases sobivad ideaalselt teekeetmiseks.
Neitsi Maarja kingitus maksale
Vahemere ääres laialt leviv maarjaohakas on samuti väärtuslik taim vähi eemal hoidmiseks. Eeskätt aitab see turgutada maksa ning selle kaudu organismis võimsat puhastustööd teha. Kõigist jääkainete eemaldamises osalevatest elunditest on just maks seotud mürkainete kahjutuks tegemisega. Paljud rahvad peavad maarjaohakat kõige tõhusamaks ravimtaimeks üldse, pärimuste järgi on ta "neitsi Maarja kingitus". Maarjaohakast valmistatud preparaadid tugevdavad sapi moodustumist ja eritumist, seedetrakti sekretoorset ja liikumapanevat funktsiooni, suurendavad maksa vastupanuvõimet infektsioonidele ja mürgistustele. limaskesta põletiku puhul. Seemnetest valmistatud jahu alandab veresuhkru taset, puhastab verd, aitab ravida veenilaiendeid.
Kanep? Ei, mitte see kanep!
Üha enam kõneldakse vähiennetuses ka kanepist. Jutt ei käi siiski lõõgastavast suitsust, vaid tööstuskanepist, mille seemned ja õli on tervise tugevdamisel hindamatu väärtusega. Organisatsioon International Medical Veritas Association (IMVA), mis võitleb farmaatsiakompaniidest sõltumatu meditsiini eest, lisas kanepiõli hiljuti nende ainete hulka, millega saavat ravida vähkkasvajaid. Kanepiõlis on ülirohkelt (kuni 90%) inimese tervisele soodsalt mõjuvaid mono- ja polüküllastamata rasvhappeid. Eestiski valmistatav kanepiõli on üks paremaid allikaid asendamatute rasvhapete ammendamiseks ning tänuväärne D–vitamiini allikas. Just D–vitamiini vaegusega on hakatud seostama põhjamaiste inimeste sagedast vähkihaigestumist. Õli sobib suurepäraselt näiteks toorsalatite kastmetesse ning seemnejahust saab valmistada maitsvaid küpsetisi.
Soja mõjutab hormoone
Lõpetuseks ei saa vähiennetuse teemal rääkides üle ega ümber sojatoodetest. Eesti vähiarstid on soovitanud soja ja omega-3 sisaldavad tooted lülitada menüüsse juba lapseeas ning erilise tähtsuse omandavad mõlemad puberteediperioodis. Aasiamaades esinev madal rinna- ja eesnäärmevähi esinemise on julgustanud teadlasi uurima sojatoitude rolli hormoonidega seotud vähihaiguste puhul. Uurimused viitavad, et rohke sojatoodete tarbimine teismeeas vähendab rinnavähi riski ja risk jätkab langemist, kui inimesed jätkavad ka täiseas sojatoodete söömist. Ka on täheldatud seost sojatarbimise kasvu ja eesnäärmevähki suremuse vahel. Soja võib blokeerida ensüümi, mille nimi on türosiinkinaas ning mille hüperaktiivsus on seotud kasvajaga. Soja blokeerib testosterooni muutumise potentsiaalselt kahjulikuks östrogeeniks ning tundub isegi blokeerivat veresoonte moodustumise, mida kasvajad vajavad, et kasvada ja levida. Piisab ühest toidukorrast päevas, et vähiohtu vähenendada.

Kui Sul on diabeet

Minu poole on pöördunud paljud inimesed, kellel veresuhkur normist kõrgem, kuid suhruhaigust veel diagnoositud ei ole. Pöördunud on aga ka need, kel diabeet juba haigusloos kirjas. Ülekaalulised peaksid oma tervise suhtes olema tähelepanelikud ning soovitavalt jälgima suhkruhaigetele määratud dieete.
Minu nägemise järgi saab diabeet alguse põrna madalast aktiivsusest. Põrn reguleerib muuhulgas kõhunäärme tööd ning neid tervendatakse koos. Selline raviskeem on ka nt. Hiina meditsiini järgi. Loomulikult on diabeedil veel ka mitmeid põhjuseid seoses pärilikkusega, mõtlemisega jne, kuid igal inimesel tuleb kindlasti reguleerida ka põrna aktiivsust.
Lisaks tableti- ja energeetilisele ravile saab inimene ise enda jaoks väga palju ära teha. Toon mõned võimalused suhkru kontrolli all hoidmiseks. Info kogutud erinevatest väljaannetest.
Kindlasti ei tohi jätta ära ravimeid, vaid iga päev veresuhkrut mõõta, kui see on arsti poolt niimoodi määratud. Kui suhkur hakkab juba normi saama ja koguseid tuleb vähendada, tuleb sellest teavitada arsti, et ravimikogused uuesti üle vaadata.
* Kaneel tõstab insuliinitundlikkust. See võimaldab seega vähendada veresoonte lupjumist. Lundi Ülikoolis Rootsis läbi viidud varasemad uurimused on näidanud, et 6-grammine kogus kaneeli langetab märkimisväärselt veresuhkrutaset võrreldes platseeboga.
* Kuus grammi kaneeli on aga suur kogus. Kui üks inimene tarbib sellise koguse iga päev, jätkuks tavalisest kaneelipurgist vaid nädalaks. Väiksem kui 6-grammine kogus kaneeli päevas ei oma aga veresuhkrule märkimisväärset mõju.
Kaneel on nii kasulik kui ka maitsev, seepärast raputa seda hakkliharoogadesse, lihapadadesse ning kastmetesse. Ka kohvis maitseb kaneel hästi.

* Maapirnil on märkimisväärsed tervendavad mõjud: taim sisaldab umbes 16 protsenti inuliini, kuivatatud kujul aga kuni 70 protsenti. Inuliin on polüsahhariid, mis lagunedes muundub fruktoosiks, muutes selle sobivaks diabeetikutele.
Maapirni soovitatakse nii selle ennetava kui raviva toime tõttu kasutada diabeedi, ülekaalulisuse, ateroskleroosi, südame isheemiatõve, südamelihase põletiku, sapi- ja neerukivide, kõhukinnisuse, immuunsüsteemi nõrkuse ja osteokondroosi puhul.
Taime mugulad on maitsvad nii toorelt salatisse lisatuna kui kuumtöödelduna või kuivatatuna. Maapirn on väga vähenõudlik ning teadaolevalt ei kimbuta teda ei kahjurid ega haigused.
Mugulaid võib üles võtta kogu sügis- ja kevadperioodil, kuid pikemaks jahedas säilitamiseks need ei sobi. Kes soovib maapirni toiduks tarvitada kogu talve, võiks maapirni kuivatada ja kasutada laastude või jahuna.

* Läätsedes on rikkalikult lahustuvaid ja lahustumatuid kiudaineid (kuivades seemnetes kokku 8-9%), mis soodustavad seedetegevust. Kuna läätsed on kiudainerikkad, aitavad nad kontrolli all hoida kolesteroolitaset. Samuti on läätsi soovitav tarbida diabeedi korral ning veresuhkru taseme tasakaalustamiseks. Uuringud on näidanud ka läätsede ja ubade positiivset mõju rinnavähi ja teiste vähiliikide ennetamisel.
Läätsed sisaldavad palju oksalaate, seega peaksid neerukividega isikud piirama läätsede tarbimist.
Läätsesid kasutatakse toitvates suppides, salatites ja põhiroogades. Läätsedest tehakse ka püreed, mida kasutatakse kroketite valmistamisel. Indias pakutakse läätsi koos riisiga, mis suurendab toiteväärtust, sest nende aminohapped täiendavad üksteist. Läätse valkude koostis pole inimese vajadusi silmas pidades ideaalne. Järelikult tasub neid süüa kombineeritult teiste taimsete või loomsete toiduainetega.

Läätsedega hästi kokku sobivad toiduained

Sidrun: Annab C-vit, mis aitab lisaks maitseomaduste parandamisele kaasa läätsedes sisalduva raua imendumisele
Teraviljad: need on rikkad aminohappe metioniini poolest, mida on üldiselt kaunviljades puudu. Riis on parim teravili läätsedega segamiseks.
Kapsas, spinat ja piimatooted: need on Ca-rikkad, mida läätsedes napib
Porgandid: need annavad A-vitamiini, mida läätsedes ei ole

Vere suhkrusisaldus väheneb, kui enne söömist võetakse 1 tl segu, mis koosneb kolmest osast petersellist, kolmest osast küüslaugust ja ühest osast sidrunikoorest. Läbi hakklihamasina aetud aineid hoitakse 2 nädalat pimedas kohas. Raviefekt on suurem, kui sellele segule valatakse lisaks veel keedust, mis on valmistatud võrdsetes kogustes võetud mustika- ja pohlalehtedest, aedoapoolmetest ja maisiemakasuudmetest. 1 spl peenestatud ainete segule valatakse 1 kl keeva vett, jäetakse ööseks termosesse ja võetakse siis 3 korda päevas enne sööki 1/3 kl.
* Pool tundi enne hommiku- või õhtusööki on väga kasulik juua pool klaasi värsket kartulimahla.
* 20 g kuivadele peenestatud metsmaasikalehtedele valatakse klaas keeva vett, keedetakse 5 minutit, lastakse 2 tundi tõmbuda, kurnatakse ja juuakse 4-5 korda päevas 1 spl.
* 4 spl kuivi peenestatud orasheinajuuri keedetakse 5 kl vees, kuni 3-4 vedelikust on aurustunud, kurnatakse ja tarvitatakse 4-5 korda päevas 1 spl.

* Tatar on diabeetikutele asendamatu toiduaine. Kuna tegemist ei ole teraviljaga, võivad seda süüa ka need, kel probleeme ülekaaluga. Eriti kasulik on 3- 4x aastas teha nädalasi tatra kuure: süüa 3- 4x päevas ainult tatraputru, mis on valmistatud veega ning ilma suhkruta, rohke võiga.

Hommikuks võib teha ka alljärgnevat segu:
üle öö hoida keefiri sees leos eestimaist tatart (keetmata!), lisada kuivatatud aprikoosid, mõned rosinad, päevalille- ja kõrvitsaseemned. Hommikul segada segamini, vajadusel lisada natuke keefiri ning riivida putru ½ roheline õun. Maitsestada võib nt. kaneeliga. Suurepärane puhastav vitamiinipomm.

Tänu oma rikkalikule koostisele on tatral väga palju suurepäraseid farmakoloogilisi ja ravivaid omadusi:

- mõjub ergutavalt, suurendab lihasjõudu, vastupidavust;
- toniseerib, tugevdab ja puhastab veresooni, eriti kapillaaride võrku sidekudedes, parandab vere tsirkulatsiooni kapillaarides ja sellega ainevahetust, takistab tursete ja verevalumite teket, soodustab vereloomet ning hoiab hästi töökorras silmanägemist ja ajuvereringet;
- tugevdab põletikuvastaseid protsesse, takistab organismis selliste ainete moodustumist, mis põhjustavad reumatoidartriiti, jämesoolepõletiku ja nendega seotud valude teket;
- suurendab immuunsüsteemi elementide moodustumist ja nende aktiivsust, pidurdab bakterite paljunemist, vähendab ägedate nakkushaiguste tekkevõimalusi hingamisteedes;
- katkestab vähi rakkude varustamise nende elutegevuseks vajalike fermentidega, aeglustab arengud või üldse võib viia rinna-, jämesoole-, munasarja- ja verevähi hukkumiseni; kiirendab fermentide moodustumist, mis hävitavad organismi sattunud kantserogeenide hulka ja nende mõju;
- soodustab liigse kolesterooli väljaviimist organismist, vähendab kolesterooli ladestumist arterite ja teiste veresoonte seintele;
- reguleerib suhkrusisaldust veres
- normaliseerib vererõhku paljude südamehaiguste puhul, takistab vere paksenemist ja trombide teket, ateroskleroosi arengut, südame-veresoonkonnahaiguste (sh insuldi) teket, takistab ja aitab ravida organismisiseseid verejookse (südames, ajus, naha all, silmades).

* Suurepärane suhkruasendaja on suhkruleht ehk stevia. Kuivatatud taimed on müügil nt. matepood.ee, kuid taime saab ka ise kasvuhoones kasvatada. Hansaplantis on väiksed taimed olemas. Ühe inimese talvise vajaduse katavad 2- 3 taime.
Stevia taim on pärit Lõuna-Ameerikast ja temas sisaldub kuni kaksteist erinevat glükosiidi, mis annavad taimele tugeva magususe. Stevia on 300x magusam kui suhkur, on kalorivaba. See taim normaliseerib kõrgenenud vererõhku, parandab maksa ja neerude tööd ning tal on ka põletikuvastane ja allergiavastane toime. Kuna stevia ei mõjuta suhkrutaset veres, on ta täisväärtuslik vahend diabeetikute jaoks.
Suhkrulehtede tarvitamine rahuldab hea tahte korral küllaldaselt nn "magusatungi" süsivesikuterikaste toitude järele. Suurtes kogustes suhkrulehtede ja/või ekstraktide ning kontsentraatide tarbimine takistab süsivesikutel organismi imenduda. Peale selle ei sisalda suhkrulehed ja ka kontsentraadid suhkrut, kaloreid, süsivesikuid, transrasvu ja nende glükeemiline indeks on 0. Suhkruleht aitab leevendada ja ära hoida igemepõletikku, kaariest, hammaste lagunemist ja haavandeid suus.

Valmistamise viis:
Lehed tuleb purustada, et aktiveerida nende maitset, 1 tassi tee või kohvi magustamiseks võib lisada 1-2 leht (tuleb katsetada, sest lehed on VÄGA magusad. Lisatakse mitmesugustele kuumadele jookidele (vesi, tee, kohvi jpt), kuumadele kastmetele ja putrudele, küpsetistele jne. Küpsetiste tarvis on vaja lehed jahvatada.
Suhkrulehe rohelisest pulbrist siirupi valmistamine: lisa 4 tl purustatud suhkrulehe pulbrit 2 tassi keeva vee hulka keedunõus ja lase madalal kuumusel vaikselt nii 10-15 minutit keeda. Jahuta ja säilita külmkapis.

Olge terved!
Küllike

Info selle teema kohta on võetud blogi lehelt "Mõttemõlgutused" Küllike Lukkonen