MAAMAGNETVÄLJA KIIRGUSED JA ANOMAALIAD

Looduse olemise kaks vormi. Looduses vaadeldavad looduslikud ehk füüsikalised objektid eksisteerivad kahes erinevas vormis. Looduse eksisteerimise kaks põhi vormi osana eksisteerivad aine ja väli.Osa neist, näiteks kivid, pilved, mobiiltelefonid ja sipelgad, on ainelised. Ainelised pole aga näiteks valgus ja magnetväli. Füüsikalised objektid võivad teatud tingimustel oma eksisteerimis vormi muuta. Aine võib muutuda väljaliseks objektiks ja vastupidi. Füüsika uurib kõike seda, mis on olemas sõltumata inimese teadvusest. Füüsika uurib objektiivset loodust ehk mateeriat. Sellel lehel füüsika teaduslikud uurimised on osaliselt refereeritud muudest vaate vinklitest. Siin käsitlen looduslike maa magnetväljalisi näitajaid läbi geobiloogiliste mõõte kaartide ja skaalaliste näitajate läbi. Me kasutame maa magnetvälja ja kosmiliste kiirguste määratlemisel bilokatsioonilisi mõõte riistu pendleid, pööreleid ja muid elektroonilisi mõõte aparaate, mis määravad neid näitajaid, mis seotud inimese elamisega loodusväljades. Taimede ja muude elavate energiate määratlemise sinna, kus nemad saavad end hästi tunda, pakkuda silmailu,ravivat ja toitvat energiat nii ümbritsevale keskkonnalle kui ka inimesele. Selleks oleme välja töötanud mõõte tabelid, mille kaudu saame määratleda neid näitajaid, mis näitavad head magnetväljalised kohad kus kõigel elaval siin kohaväljades kõige õigem asukoht (elukoht) siinses maa väljas. Need numbrilised näitajad jagavad alad, kus inimese ja muu elava eksisteerimine on kõige parem ja nendest kiirgav energia on positiivse kiirgusega (kui saame eksisteerida meile positiivses energia väljs siis ka seest väljapoole kannavad samat infot)

Selleks loodud tabel annab aluse neid näitajaid määratleda magnetväljalise ühikutena

 1. 0-18 ühikut annab aluse, et see koha välja mõju on negatiivne või liiga nõrk (selles alas eelkõige inimesel tihti vkeha väline ja sisene väsimus)
 2. 18-35 ühikut annab kõige parema ja tasakaalustatud magnetväljalise näitajaga ala (see ala hea inimesele, koduloomadele ja suuremalt osalt kõikidele lilledele)
 3. 35-75 ühikut annab võimaluse olla selles alas ajutiselt kuid pikema ajaliselt muutub ta elavale negatiivseks,ses tliiga tugeva intensiivne kiirgaja lõpuks väsitab inimese. Teatud taimestikul just head sellised mõju alad, kiire ja intensiivne kasv.
 4. 75-100 ühikut annab teada suurest ja ülemäärasest intensiivsest energia väljast (kuid lühiajaline viibimisel selles alas head ravi,ergutavad ja toniseerivad energiaalad)

Maa magnetvälja positiivne ja negatiivne kiirguse mõju väljad on nagu graafikud, mis liiguvad üles alla.Iga ruutsendimeeter omab maapinnal oma energeetilist näitajat ja toimet.

Maa magnetväljaliste näitajate peamised mõjud,siin lahti seletavas sõnas

 1. Maa magnetvälja madal näitaja puhul istumis alas: keha väli väsib kiiresti, uimasus, unisus, loidus, mõttejõu ja info kätte saadavus madal jne..
 2. Magamis kohtades:pidev unisus või une puudus, keha higistab, värinad keha väljas, kerged jala valud jne... Hiljem hakkvad juba selle energia toimed meie keha füüsist lõhkuma ja sellele järgnevad erinevad haigused(peapööritused ja valu haistingud, voodi märgamine, vererõhk tõved, jne..)
 3. Inimeste töökohad eriti seal kus istumine pika ajalisem(üle 2tunni..) mõjuvad sellised kiirgused hävitavalt nende mõtte tegevusele ja sealt info kätte saadvus väheneb, tekib unisus, peapööritused ja tihti viibitakse haiguslehel jne. On täheldatud isegi tööpinkide taga tööohutusega seotud õnnetused..
 4. Õpilaste ja tudengite teadmiste vastuvõtmine pärsitus,neis ruumis pidevalt pinged ja suhted õpetaja laste vahel halvad ja õpilased nakustele vastu võtlikud jne..
 5. Meie ehituslikes kontsruksioonides samuti teatud ehituslikud vead lisavad ja võimendavad või suurendavad, laiendavad selliste signaalide teket(betoon armatuurvõrgustik, mis tihti maandamata, plekk katused, paraboolantennid, telefoni mastid, elektrikaablte mitte õige paigaldamine jne...
 6. Kindlasti märku annavad taimestiku kasv kas krundil, korteris, töökohas jne... kidur taimestiku kasv, üheliigiliste taimede olemasolu maapinnal(tihti väga vähese ja madala kasvuga), lilled kasv ruumis kidura võitu või kalduvad oksad ühele poole.
 7. Õhu puudus ruumis(seotud +ja- ioonsete lengutega) ja sellega kaasnevad temperatuuri kiire kõikumine jne...
 8. Kindlasti ka meie puhke asutuste pinnad.Eriti treeningsaalid, kus inimene tegeleb oma füüsiskeha toniseerimisega ja energiate tasa kaalustamisega, kui sellistes kohtades madalad energia näitajad siis väsimus ja keha füsioloogilised vigastused kerged tulema. Tänapäeval ka kodu treening saalid sellistes alades on ohuallikad kehale. Neis kõikides loetletud paikades tihti toimuvad keha füüsilised vigastused.
 9. Koduloomade ja lindude elu sellises alas toob kaasa erinevaid haigestumisi ja keha väsimusi. Muutuvad ootamatult tuju ja võivad rünnata inimesi jne..Lõhuvad oma puure ja aedikuid
 10. Maantel on kohti kus magnetnõel ei võta kindlat suunda neid nimetatakse magnetilise anomaalia piirkondadeks.Neid alasi saab kontrollida kompassi magnet nõela abil. Selliseid alasi leidub eriti tihti seal kus toimuvad maanteedel liiklus avariid. Kus inimese teadvuses toimuvad nähtamatud muutused. Inimese teadvus juhitakse selliste mõjudega teisele teadvuse sagedusele ja siis järgnevad kõrvale kalded vastasvööndisse ja kokkupõrked ( nt:Ussisoo, Kabli, mäoristi lähedane silla ala). Pärast inimesed ütlevad, et ei mäleta ,kuidas sai see juhtuda. Leedu vabariigis on neid alasi palju uuritud ja pandud üles vastavad hoiatusmärgid(tagurpidi kolmnurk ja seal sees must täpp). sellist nuurimist võiks teha ka meie riigi territooriumil. Toimuvad ajakaod, kus inimene ei mäleta sellest kohast mööda sõitmist või isegi kõndimist,märgatakse ja tullakse reaalsele teadvusele natuke maad eemal. Vahel isegi autot juhtides kilomeetri kaugusel (Tallinnas Tammsaare ja kadaka ristmik näiteks)
 11. Kindlasti sellistes kohtades kuhu äike tihti sisse lööb/maandab end/. Need on ka väga tihti kõrge magnetväljalised alad. lisaks jäävad siina mõju alla kas maalused jõed või veesooned. Selliseid alasi oleme mõõtnud magnetomeetriga. Selliseid alasi leidub Saaremaal Lümanda vallas, lääne-Virumaal Porkuni järve lähedal jne... Ohtlik on see kindlasti just elamutele(tihti neid kohti möjutab keravälk ja ka tavaline välk) Selliste kohtadele isegi piksekaitsed ei aita.

Saame ise kompassiga käia oma krundi üle ja vaadelda kompassi nõela liikumise suuna järgi-hakkab edasi-tagasi kiiresti liikuma ja pöörab lõpuks vastupidisele suunale ilmakaare suhtes. Ruumis raskem liikuda kompassiga, siin võibolla palju metalli või elektroonilisi aparaate(korrusmajas eriti ka teiste korterites olevate aparatuur,võib anda valesid signaale kompassi nõelal)Maa magnetvälja madalad näitajad on kindlasti kodudes, töökohtades, lautades jne väga halva teguriga,eriti tervise suhtes.Meie keha väljadel ja veres on inimesel oma magnetiline liikumine ja kiirgus.

0-ENERGIA PUNKT(SURMA PUNKT) Analoogiliselt kosmiliste mustade aukudega toimivad ka maakera geoloogilises pinnases paiknevad „mustad augud“. Taolises punktis maa pinnases puudub igasugune energiapotentsiaal, ei toimi vibratsioon ja pole mingit elementaarosakeste võnkesagedust. Tulemuseks on ümbritseva eluterve energia endasse (musta auku) imemine, millega kaasneb kogu kodu tervisliku (vaimse-füüsilise) taseme langus. Kui inimene viibib sel kohal pikemat aega, tõmmatakse ta „eluenergiast“ tühjaks. Kuigi 0-punkti läbimõõt on väike, umbes 1-20 cm, on selle negatiivne mõju pika aja vältel laastav. Kogu maja selle koha energial suur neeldumise energia kiirgus, Vabastades selle magnetvälja kiirguse tõuseb kogu maja energeetiline näitaja (õnneks nii negatiivseid alasi looduses väga palju ei ole). Olen täheldanud selliseid alasi just mere äärsetel kruntidel. Kuid esineb ka majades ja eriti treppidelel(täheldatud et sellest trepist üles liikumine on raskendatud.
Neutraliseerimine: lüüa 0-punkti kohale maasisemusse armatuurvarras pikkusega 50cm-1,2m. Varras vabastab takistunud energia selles kohaväljas ja energia mlained vabastavad selle koha magnetväljalised näitajad. Juhul kui varda paigutamine maa sisse pole võimalik, paigutada ruumis selle punkti kohale ümardatud servadega tala põrandast laeni, mille võib siis kaunistada (nt katta kunsttaimedega), olenevalt konkreetsest sisekujundusest.

 

 

 

 

 

Energia sambad: kosmiliste ja maa väljaliste mõjudega

Energiasambad omavad oma kujundit ja kiirguste suunda Energiasambad omavad oma kujundit ja kiirguste suunda Energiasambaks tänase päeva mõistes võiks nimetada ühte punkti või piiritletud rajapiiridega väikesemõõdulisse paika koondunud, kontsentreerunud ja ainult temale omaseid, originaalseid karakteristikuid kandvat kosmilise kiirguse voogu. Vertikaalsetest paelõhedest väljuv kosmiline energia peegeldub ühe võimalusena kas siis kuiva või niiske õhuvoona kosmosesse tagasi. Kosmilised ja maapinnast kiirguvad energiasambad omavad kõik oma kujundit ja kiirguste suunda. Olenevalt läbitud kivimitest ja pinnavormidest või maakoore sisevetest ilmnevad ka energeetilised erinevused teatavate energiasammaste mõjutustel loomulikule looduskeskkonnale, tehislikule ja inimkätega loodud keskkonnale ja tehnoloogiatele nendes ning (inim)organismidele. Nad kõik kannavad endis kas siis elektromagnetilise, magneto-elektrilise, geo(bio)loogilise, gravitatsioonilise, kultuurilis-holograafilise või informatiivse energiavoo eripäraseid kiirguslikke näitajaid.Küllalt sageli kannavad taolised energiasambad ümbritsevale keskkonnale ja (inim)organismidele kasulikku psühhofüsioloogiliselt üldtervendavat ja isegi ravivat energo-informatiivset toimet. Kindlasti on nad head energia laadijad, kuid pikaajline viibimine selles punktis võib kahjustada tervist. Sellepärast tuleb kindlasti järgida oma sisemist tunnet. Kui hakkab keha väli juba kergesti võnkuma,tekivad kerged peapööritused või valu aistingud peas või muu keha osas annavad märku siis on vaja sellistest koha väljadest eemalduda,Kuldne reegel ütleb et keskmine olek sellistes kiirgus väljades on 2-6minutini siis aitab ja on hea eemalduda. Kindlasti võiks veel selle koha kiirgus väljaga suhelda; Paluda kas maa või kosmilise energia voogu teie keha välja kas keha välja puhastuseks vanadest energiatest või laadimiseks uute energiatega.
Kui inimese magamis ase asub pööris välja mõju väljas, siis ta otseselt mõjutab inimese tervist nii psüühilisel kui füüsilisel tasandil. mõlemad kiirgused nii kosmilised kui ka maa sisemusest väljuvad pöörised mõjutavad inimese tervist. Esimesed sümptomid on unepuudus, tihti ärgatakse kiiresti üle, hiljem hakkavad kannatama eelkõige vedeliku osa kehas, veresoonkond, luuvalud jne.. Ohtlikum on veel siis, kui see voodi ase jääb mitme negatiivse kiirguse mõju välja (nt; maakiirguse ja kosmilise pöörise välja) Sama asi kehtib ka lemmikloomade magamis aseme kohta (eriti puuri või kuudi loomadeleja lindudele).
Siinsed abinõud sellest mõjust pääsemiseks on ühesed, tuleb voodi või lemmiklooma asukohta muuta kindlasti!