Huvitavad teemad tulenergiaga koostöös


Tuleenergia poole pöördumine ja mitte pöördumineTULEENERGIA  KAASAMISE ABILERINEVAD AVARDATUD VÕIMALUSED MEIE INIMESE JA TEDA ÜMBRITSEVAS MAAILMAS.

Tuli, kes ta on? Kus ta tekib ja tuleb? Mida ta pakub? Jne... Selle nimega on palju mõstatusi ja tundmusi. Siin tahan tule energiast vestelda ja jagada neid teadmisi, mis mulle onanatkse läbi teadvuse ja teie mõtete kaudu. Kuidas ta meiega suhtleb ja mida me temalt ootame jne... Üks asi, mida inimene on hakanud unustama et, "TULI ON ELUSENERGIA, KELLEGA SUHTLEMISEL UNUSTAME ÜHE TÕE: ENNEM KUI TA LÄBI TULETIKU SÜÜTAME ANNAKSIME TALLE TEADA LÄBI PÜHALIKU  PALVE ; MIDA ME TEMA KAASABIL TAHAME TEOSTADA" Sellise palve ja taotluse esitasid meie esivanemad alati kui hakkasid selle loodusenergiaga suhtlema. Tema jaoks loodi skulptuursed kujundid,millele anti tulejumala nime!

 

 

Taotluse saanud tulenergia inimese keha puhastamasTulenergia kaasabil oma keha haiguste info kustutamine. Jah selline võimalus on olemas kõigil. Haiguse võime seljatada erinevate protseduuride kaasabil kas tänapäevase või alternativse meditsiini kaasabil. kuid info keha energia väljas või keha sisemuse organi välja jääb sõnum alles. Võõra haiguse info tungimne juba meie kehavälja on võõra energia tungimine. Kui on tungitud siis ka info esim ene mis liigub meie keha välja. selle kustutamisega me tihti vaeva ei näe,jätame ta oma kehavälja tallele. Nüüd juba uks on avatud sellise haiguse uuesti tekkeks. Kui võimalus,siis ta tekib uuesti kas sarnase haiguse näol või muudab kuju ja oma haiguse nime aga tungib ikka meie kehavälja sealt organitesse jne..Selleks et seda ei juhtuks.tuleks see haiguse inf kustutada kehaväljas,organi ümbrusest tulega jäädavalt. Selleks võiks kasutada teeküünalt. Teeküünal on hea nii tuleohutuse suhtes kui ka tema põlemisaeg on 3-5 tunnine(võib ka varem ära kustutada,mitte oodata lõpuni põlemist).Paluge tuelenergia kaasabi vana  haiguse info kolde põletamist. Nüüd kui olet taotluse andnud ,oodake natuke ja siis süüdake tiku kaasabil küünal. Nüüd suunake käe kaasabil see tule energia kas kehavälja või kehasisemusse,siina kus asus haiguse põhjus. Kuid soovitan tulenergia saatmist teha kehaväljas,füüsilisest 40-59cm kaugemalt. suunates tulevälja haiguse koldele ja paluge häälega kaasa rääkideset:Tule enrgia vägi põleta vanainfo haigus jäädvalt minu kehaväljast. Nüüd ja praegu(selline käsklus annab teadas et see peab toimuma koheselt). selline puhastus võiks kesta sisetunde järgi. keerutage tuleenergia välja vastupäeva keerutusegs ja suunake ta haigusekode välja. selline puhastus võiks kesta 3-5min. Pärast jätke küünal põlema ja tooge ülejäänud tuleenergia küünlatulele tagasi8tihti jääb ka liigsed tulenergia mõjud ,muidu meie keha välja). Kas laste küünlal lõpuni põleda või kustutate küünla tule. Saadate tagasi tulenergia universumi välja ja tänate tema kaas abi eest!


Tule energiaga suhestumine ruumi kütmisel
.
Sellegi toimingu juures võiks inimene ennem tema kaasamist suhelda temaga. Pöörduda tuleenergia poole sõnumi ja taotlusega, et soovin sinda kasutada ruumi soojendamiseks ja sa säilitaks oma kuumuse energia siinses ruumis kauem ja pikemalt. palume tema kaasabi just selle ülesande täitmisele Kui me seda teeme, siis on mitmeid kordi avastatud et soojusmahu hulk suureneb aga füüsliselt tooraine, mida tuli kuumutab ja põletab on väiksem. ja säilitab ta oma soojus energiat vähemalt mitmeid tunde kauem ja tema energia mahuhulk on õhulisem ja ei kuivata üleliigselt õhku ruumis, teadolevalt elav tulekolle toodab ruumi kõige vähem kuumuse eraldamise näol +ioniseeritud õhumolekule(võrreldes elektriliste katelde, maakütekatelde jne) töötamisel. Need kuumendavd energia vahendid muudvad vee kristalle vähem soojus kiirgajaiks jne..