KODUAIA PLANEERIMINE JA RAJAMINE

Meie kaunis turvaline kodu

Kodu ja sinna ümber jääv ala aed on omamoodi võrreldab meie keha ja sinna ümber jääva hinge ruumiga. Mõlemad vajavad nähtamatut ja nähtavat kaunistust. Inimene kaunistab end riietega ja koduaia saame katta erinevate taimsete ja muude skulptuuriliste taiestega. Selleks et need mõlemad nii inimene ja aia ruum oleksid rahul ja kaunistaksid südant vajame teadmisi, kuidas seda paremini teostada.

 Minagi pakun siin lehel välja erinevad teadmised/märkmed/ kodu aiast nii vaimsel kui füüsilisel tasandil. /suurem osa on minu teadvuse vili ja praktilised näited, toodud praktilistest kogemustest, mida ma olen pakkunud oma klientidele/ Siin lehel kindlasti ei ole need peatükid järjestatud täpselt sellisena, kuidas te peate oma aeda looma hakkama! Koduaed, mida rajama hakkame koosneb eelnevalt juba erinevatest nähtamatutest looduses asetsevatest energiatest( valgusvihkudest, kliimatilistest, maa ja kosmilistest ja väljadest.Neile  nähtustele me tihti kõige vähem tähelepanu esialgu pöörame, hiljem me hakkame nägema et taimed, puud ja muud iluelemendid kannatavad kas kuivuse, kolletuse või mõne haigusliku tõvega seotud. kindlasti ka miiteelusad skulptuurid ja, aiapingid jne.. kattuvad sambla ja muude mustust meenutavate plekkidega.

Füüsilisel tasandil meie aedades peaks energia nii liikuda saama, et istutatud taimestik või muud rajatised ei segaks voolava õhuenergiate liikumist. Tekiks voolav energia, mis pidevalt liugleb mööda krundi erinevaid alasi,ehitisi jne... Kindlasti on tähtis, et ta saaks edasi liikuda ja siis uuel energial, mis selle asemel liigub meie krundile on takistavad põhjused eemaldatud. Pidev  energia voolavus toidab ja energetiseerib meie aeda.  Mis on üheks toiteallikaks kohaväljale, taimedele, ehitistele ja kindlasti ka meile. Tuul, vihm, lumi ja muud energiad jätavad oma jälje, nende energiate kiiremaks eemaldamiseks on vaja et toimuks pidevalt liikumine. Järgnevate teemade käsitluste abil, proovin lahti seletada need teadmised,mis aitavad teil luua harmoonilise koduaia ja seal asuvatel elavatel ja elututel ehitistel oleks hea olla.

Mul on olemas üks heli lindiline ülesvõte, kus ma neil teemadel räägin. Soovitan ka seda kuulata siis mõistate neid teemasi millest kirjutan paremini. Raadiosaate "Aiatark" salvestust saate kuulata siit. Selles mitme osalises raadiosaates pakun erinevaid  teadmisi ja lahendusi, kuidas emakese maa energiad meie koduaeda mõjutavad. Teemadeks saates. on; kohavälja energeetiline puhastus, kuidas ära tunda head ja negatiivsed mõjualad , missugused maa ja õhukiirgused mõjutavad loodust ja koha välju, kuidas neid üles leida ja mida nad endast läbi taimestiku kasvu räägivad, kuidas saab suhelda elava loodusega, kuhu võiks istutada taime istikuid jne...

 looduslikud tühimikud, kus taimede kasv ei toimi

Esmane maapinna vaatlus. Vaatleme maapinda ja ümbrust, kuhu me hakkame rajama aeda ja sinna paigutama kerghitisi. Läbides oma tunnetega mööda seda emakese maad/soovitavalt paljajalu ja avatud südamega tunnetame/ selle koha energia välju. Kus meie keha tunneb soojemaid hoovusi, kus meie keha tahab vältida, liigume kiiremalt edasi. Kõik need märgised annavad teada, kuidas see koha välja energia sobib meiega ja meie temaga.  Mida liigi rikkam taimede liigistik maapinnal seda suurem on valik ja võimalus uute sordiliste taimede istutamist sinna.See annab teada et see maapinna energia on võimeline sobitama palju erineva liigilisi taimi. 

Maastiku vaatlus märgete tegemine ennem planeerimist aias on omamoodi loominguline töö. Kindlasti hea oleks jälgida kõigepealt seda maastiku ,pinna väljasi, mis ennem teie sekkumist näitab. Kus asuvad lohulised ja kõrgemad pinnase vormid ja missugune on rohupinna kasv selles kohaväljas. Kaardistage need alad, kus on madalad rohupinnased(eriti kuivad kohad kus rohi ei kasva janeed alad kus taimestik on suure kasvuga). Sellised alad võivad märku anda maa ja kosmiliste energiate mõjus. Tühimik kohad võivad olla saatuslikud kohad püsi istikutele- kiiresti kuivavad ära. Kõrgema taime kasvuga alad soosivad just suuremate ja tugevamat puude ja põõsastike kasvu. Väiksema ja õrnema varrega istikud võivad selles mõjualas jääda kiduraks, pööriste mõjud liiga intensiivsed.KINDLASTI KUI TEIE MAAPINDA KATAB ÜHEJA KAHE LIIGILISED LOODUSLIKUD TAIMELIIGID, SEEGI VÕIB ANDA MÄRKU TEATUD MAAKIIRGUSTE MÕJUST.

Kindlasti märkige märgalad, kus vesi pidevalt koguneb, või kui lume aastaeg on ka näidanud teatud kohtade lume aegalst sulamist(sinna alla jäävad tavaliselt seisvavee nn. märgõhukoopad). Lumi sulab kõige kiiremini veesoonte väljas, sest vee liikumine maapinnas , mõjutab maapinda. Kindlasti sipelgad näitavad oma rajaga, et seda kohavälja läbib veesoon(sipelgate pesadest eraldi teema lahti seletus), veepinna voolavus peale vihma jne..Kui looduslikus maapinnas on palju tühimikke (kus rohi ei kasva) siis proovige need kohad märgistada. Vältige sinna taimede istutamist, selle koha välja võite rajada tee või katke see ala kivide või muude looduslike materjalidega(näiteks teheke siina hiljem looduslik kõrgendik) Kui krundil on eelnevalt kasvanud puid ja põõsaid, siis vaadake kuidas nad välja näevad. Kas  nende tüvi on sirge kasvuga ja oksad katavad ühtlased tema välja (puu kroon on ümmargune), siis hea ala ka teiste puude istutamiseks. Kui puu on kõverdunud ja kaldunud kuhugi küljele, siis looduslik kiirguse mõju tulem maa sisemusest või kosmilistest väljadest. Kõik sellised kohad märgistage vaiadega. Tehke seda vaatlust ka väljapool krundi piire. Liikudes väljapool krunti olete tema koha välja energiatest eemal ja tekib tihti muud nägemused. Kohaväli kus me oleme pikemalt viibinud võtab omaks meie tegemised, kuid vahel vajame uut täiendavat infot, siis on hea seda teha väljapool oma krunti. Liikuge ja öelge enesele kui vaatleja:"Kui ma elaksin siin kuidas ma siinse aia kujundaks jne...

Värav õiges energia alas toob krundile positiivset ja elujõulist energiatVärava  asukoha ja aia piiride määratlemine, Meie krundi värava(ukse) ava asukohal on suur tähtsus. Sest selle kaudu me siseneme siis hinge ruumi ja väljume sealt. Tavaliselt see määratletakse ära juba peale krundi soetamist. Sest tema kaudu hakataksegi sisenema ja sinna häid positiivseid energiaid suunama jne. Uks on Värav meie kodu energeetika välja sisenemise koht ja sellel pühendati palju sõnumeid ja soove. Sinna istutati hingepuid(pärnasi jt puid, paigaldati kive ja muid märgiseid). Kui lahkuti kodust, siis suleti värav ja paluti kaitse elementidel hoolitseda selle koha välja eest. Tagasi pöördudes tänati seda nähtamatut valvurit ja lasti tal puhata. Sest nüüd te tegelete ise sellega. Selleks teiegi leideke omale, see ava(tulevane värva asukoht), kust hakkavad sisenema erinevad nähtavad ja nähtamatud heasoovlikud energiad.  

  • Meie geobioloogid määratleme pendli, L-varraste(pildade) abil neid asukohti. Vastavalt nende reageeringutele saame teada kuhu tuleb värav jne...
  • Võimalik seda teha vaadeldes eemalt krundile ja pakkuda silmadel seda teha
  • Paluda mõistuslikul sisetundel seda teha näidata asukohta läbi teadvuse ja juhatagu silmad teid selle kohani
  • Kõndida mööda krundi äärt ja kuhu keha tahab peatuda või keerata teatud suunas,see on õige ava asukoht
  • See määratletud ja märgistatud (värava.väravate laius enesest tuleb teil endal määratleda,lähtudes oma vajadustest). Mina kasutan ise väga palju kuldlõike meetodit (korrutades läb 1,618 numbrilise näitajaga) Kindlasti soovitan teha ka jalgvärava, mis on alati avanev sisse poole ja selle kaudu käimine on mõeldud eelkõige külalistele jne...

Kodu värava energeetiline avamineRiituslik on energia avamine värava avas.Seda riitust peeti väga tähtsaks avati  värava auk.Selleks et nähtamatu, kuid meile kasulik energia saaks vabalt voolata koduaeda, ehitistele põllumaale jne...) Avades selle energia ukse,paluti katkematult voolata tervendaval energial. Sellist riitusliku käsitlust soovitan tänapäeval samuti teha(kommetel on suur energeetiline tähendus ja hea soovlikus).

Mida kaunim on värav, seda sümpaatsem on selle krundi omanik. Inimesed kes mööduvad ja märkavad seda kaunist väravat, siis kindlasti saadavad häid mõtte pilke ka sinna suunas ja edsi liigub see kogu krundile jne...

Puude istutamisel väravate lähedusse on väga hea energeetiline sümbol. Puude või põõsate kasvavad oksad ei tohiks takistada suuremaks kasvades värava ava. Pikad oksad värava avas takistavad uue voolava energia sisenemist krundile. Kindlasti ka siseneja(inimene) peab juba eemalt nägema värava asukohta.Ta peab vabalt ohutult sisse pääsema-mitte vigastades või pidevalt arglikult jälgides kas mõni oks ei kahjustaks keha jne..Kindlasti jälgime, et värav avaneks  alati kergelt, ei kriuksuks, ei oleks katkisi aialippe või koorunud värvi tulevikus tal. Kindlasti ka alati vanadest kõdunenud lehtedest, lumest jne vaba sissepääs. Lihtsamalt öeldes hoiame värava ava alti puhtana ja kaunina.

Maja esise planeerimine. Esimeseks ülesandeks on tee rajamine peaukseni

Maja esise planeerimine. Esimeseks ülesandeks on leida energia rada, mis juhib energiad peaukseni, Kindlasti maja esesele küljele võiks anda, mitme tasapinnalise kuju. Kui maja ja tänva tee vaheline ala suur siis oovitavalt tekitada energeetilised taksitused kas looduslike küngste, kivide või lilleklombide kaasabil. Kindlasti ei soovita erinevate ilutaimedega liiga koormata kogu maja esist. Looduslikud jõuenergiad peaksid jõudma majani mitme suunalileslt(nii paremalt,vaskult,eest ja ülevalt kosmosest).Soovitavalt võiks rajada veesilma ,mis jagab oma voolavusega energiat nii maja esisele kui ka majale.Maja eseine on visiitkaart teie kodu. Tihti suurema osa ajast me viibime maja hoovipoolses osas ja esine jääb meie jaoks ainult lühikese viibise kohaks.Maja ette võib astetada ka mõne skulptuurilise kujundi, mis võibolla nii iluelemendi kui ka kaitseelemndina. planeeringu käigus jälgige planeerimisel et looduslikud veed ja talvised lumed ei saaks energia takistuseks. 

Auto,jalgtee ja takistamatu energia voog on koha väljale väga tähtis.Tee rajamine ehitiste (maja ja muude ehitiste juurde). Tee on sisse juhatus sellesse maailma, kus me soovime luua oma turvalise ja heasoovliku elamise. Tee on tavaliselt see mis toob krundi sisemusse pidevalt uut tervendavat energiat ja infot.Kindlasti tema loomisel peame hästi läbi mõtlema tema kujundi. Siinses osas peavad kokku sulama kõik heatahtlikud soovid ja unelmad. Sest iga kord koju tulles või lahkudes me saame silma ilu et edasi kulgeda oma tegemistes. Tee peaks parajalt lai ja kergelt looklev (energia ei tohiks kiiresti tormata vastu ehitist,ta puruneb kui on sirge/kkire energia liikumine( jne..). Tee planeerimine võiks olla järgmine samm/ennem kui ehitist-maja vundamenti/ rajama hakkame(me vajame ehituse järgus tervendavt voolavat energiat) See aeg, kui rajatakse ehitisi, me paneme juba positiivsed enrgiad tööle
ka kui lõplik valmidus siis juba teel voolab energia aeda ja ehitistesse).

Esialgsed rajad krundilHoovi ja aeda teerajad. Peaksid looklema mööda looduslike energia radu. Loomad ja putukad oskavad jälgida,meile nähtamatuid energia radu. Sellised rajad kannavad erinevaid eesmärke:Inimese liiga kiireline elu vajab aja mahavõtmist-üheks selliseks on ka looklev tee,see rada, mis jõuab väravast elamu ette.Koju jõudes me peame aja peatama ja jõudma koju rahuliku liikumise tempos. Samad soovitused käivad ka muude teede osas, mille me rajame aeda. Ennem kui te põhi rajad paika panete,küsige kohaväljalt, las tema näitab ette meile need looklevad energiad, mis ühilduvad loodusjõududega. Kindlasti ka valgusel, tuulel ja muudel looduslikel mõjudel on oma roll selles. Üheks huvitavaks faktoriks on et inimene enese teadmat ahakkab looma aeda jalgrada, mis tundub tal mugavana. Käies pidevalt samades jälgedes tegelikult kujuneb juba see välja(hiljem me hakkame liiga teadusliku mõttega otsima lahendusi kuidas rajad välja peavad nägema jne.., lõhume looduslikud tunnetused ära ja kaasame kellegi teise nägemuse. Veel kord rõhutan usaldage esimesi samme!Järgmiseks sammuks oleks maapinna geoloogile uuring. Kaevake krundil 5-7 auku (oleneb krundi suurusest, nende aukude arv vastab 1300 m2 krundile). Nende aukude sügavus 1-1,5m selle akude saame teada maa piina lõike ja missugused pinnase liigid jäävad sinna. Huvitav fakt on see et Eestimaa pinna reljeef ja sinna jäävad pinnasekihid võivad olla erinevad . Ühele krundile võivad jääda pae, kruusa,savi, erinevate liivade jne..Pealiskord on 100-600m paks ja koosneb vanimatest aguaegkonna liivakividest, savidest, ordoviitsiumi lubjakividest, põlevkivist ja ooboluskonglomeraadist, siluri lubjakivist ja dolomiidist ning devoni liivakivist.Sellepärast saamegi selle ülevaate kaudu teada ka, mis pinnas ja mida me saame sellele pinnasele istutada ja millist mulda saame sinna täiteks liskas tuua- sama tähtis on ka üle liigse niiskuse ja sadevete ära juhtimine krundilt. Selleks on vaja rajada drenaaž vahel üksida mitte ümber maja või muude ehitiste vaid vahetult kogu krundi ulatuses tuleb teha maapinna kuivtamine. Üheks heaks võtteks on et vesi voolaks ära krundilt. Vaja leida veehoovuste suund, kus kõige kiiremini toimub ära voolamine, tehke krundile labidaga erineva nurga alla väikesed vaod ja siis näete eriti peale vihma sadu ksu suunas ja kus pidi tuleb drenaaži torustik paigutada( tihti juhtub et drenaaž paigutatakse vastu maapinna voolu, vesi ei liigu krundilt minema). Kindlasti saate teada, ka maapinna läbilõikest, missugust lisa pinnast peate sinna tooma ja missugust mulla, krrusa, liiva materjali saate kasutada siseradade rajamiseks.Kindlasti teed mida rajate peaks olema rajatud tugevale alusele. Sest selle kaudu hakkab liikuma ka kohavälja energia ja teiegi liigeldes ei ohusta oma füüsist ja mentaalne energia ei peaks hirmul olema sellisel teel jne.

 Erinevad looklevad siseteed krundil, Igale teel oma eesmärkLooklev tee juhib energiaid tasakaalustavalt edasi. Need teed võivad läbida teine teist ja olla rajatud erinevate kõrgustega. Vahel kõrgused teedel peatavd tuulte ja muude liiga kiiresti tungivate energia liikumist ja päikese energia oma kiirtega suudab kõrgendike külgedel kevadel pinnase rutem soojenema panna ja üle liigse niiskuse välja aurustada jne...Nende laius oleneb eesmärgist ja mida me sellel teel kandma hakkame ja missugust tehnikat tahame mööda seda teed ka viia jne... Kindlasti väga laiaks neid rajada ei ole vaja,kuid nii et mugavus ja sinna lähedusse istutatud taimesti-põõsastik ei kasvaks teele ja takistaks ja lõhuks energiate vaba voolamist.

Kindlasti peaksime saada ka teid muust prahist ja talviste tingimustes vabalt lund ära lükata. Soovitavalt ka talvisel ajal lahti põhilised sise teed, sest kui energia juba pandud nende kaudu  segamatult voolama, siis peaks saama seda teha olenemat aasta ajast. Kindlasti ka abi valgus oleks hea selliste teede rajamiste juures (valgustistest eraldi seletus)

Erineva tasapinnaga teed krundilErinevad kujundid teede ääres või keskel annavad huvitava lahenduse ja loovad oma vormidega erinevad maailmad, kuhu sisemusse saame paigutada hiljem ka istikuid, aiapinke jne. Kindlasti ka eri tasapinnaliste teede loomine ja sealjuures kasutada erinevaid tee katte materjale loovad erilise oma ette maailma. Teada olevalt iga kujund loob vormi ja sellest peegelduvad kiirgused annavad huvitavama aga kindllasti ka füüsilikaliselt häid tulemusi. Meie klimaatilises tingimustes sellised teed aitavad juhtida vihma vett, kaitseb tuule puhangute eest, heaks lume tõrjeks. Kindlasti ka visuaalsed kõrgused toovad meie koduaeda künkaid.

 

 

Tee katted erinevatest materjalidest ,värvitoonides ja laotud mustrilistesse kujunditesse

Hoovi ja aiateede kattematerjalid. Materjali valik on suur, sellepärast kindlat materjali eelistada on raske. Kindlasti peame teadam et meil on ilmastik, mis dikteerib teatud materjali valiku. Tähtis on et ta ei seaks ohtu nii teie kui ka teiste inimeste tervise. Kui tee on tehtud ja tekivad ohud, siis keha kannab juba sinna aeda hirmu ja muud negatiivset energiat.

Kindlasti puhas betoon või asfalt või ühe tooniline ja mustrit moodustamat kivi ei ole kõige parem lahendus. eriti siis kui tee tuleb lai ja pikk(siin toimub teine efekt looduslik energia hakkab liiga kiiresti liikuma edsi nii krundil kui ka ehitiste vundament saab suure energia kiirguse-mis pole alati kõige tervislikum.Sellepärast vooklev , mitme mustriline, värviline kivim pidurdab energia kiiret liikumist ja annab kindlasti visuaalselt ja kuntsti pärase energia hoo. Sest sisenemine  väravast loob inimesele juba esimese tunde sellest koha väljast ja miljööst. Kõik loodav peaks olema kaunis ja andma lisaväärtusliku tervendavat energiat kogu krundile Kindlasti maja ehitamine liiga tee äärde ei ole energeetiliselt hea( pidevad õhuvoolud, mis seotud transpordi ja muudest energiatest). Siis kui me seda peaksime ikkagi tegema, siis eriti rõhutada erinevate kivimite ja kattematerjalidega. Pange erinevad materjalid ja kujundid kokku,mis takistavad teedel liikuvate autode ja kõnniteedel liikuvate inimeste energia voo liikumist teie krundile. Eetlised ja ilusad kujuntite loomine suuremate teede äärde, kuhu me istikute abil ei saa me oma krunti kaitsta on see üks hea lahendustest.
Samuti sisehoovides ja aias erinevate kujundite loomine looduslike materjalide kaasabil annab huvitava harmoonilisemaailma. Kujundid oma sümeetriliste kujudega loovad vormid,mis iseensest, juba loovad ilu ilma taimi lisamata. Kindlasti soovitan sellistel teemadel kasutada rohkem looduslikke ja meie ümber olevaid materjale mille me saame mapinna sisemuset või kivimitest. Osadele inimestele ei meeldigi suured rohelised muruplatsid ja istikud( teatud eluetapil ei ole aega nende eest hooldada ja selliste kujundite loomine vabastab sellistest kohustustest.

 

 

Soovitavalt teha plaan kuhu midagi istutada ja lisa ehitisi purskaeve, skulptuure, lehtalid jne paigutada

Krundil ehitiste ja haljastuse planeerimine ja ekskiisi loomine.Loome omale kavandi paberkandjale. See töö võtab aega ja küsige julgelt abi meie aiandus arhitektidelt. Mina soovitaks neid korraksi oma krundile kutsuda ja anda neile võimalus jagada tarkusi, mis kiirendavad ja julgustvad teid õigeid samme tegema. Kuid kindlasti lõplik lahendus jäägu teie otsustada. Kindlasti lisaks kutsuks inimese kes oskab määratleda teile maapinna sisemuses olevate maakiirguste mõju väljdest ja muudest energiatest,valguse,tuulte ja muude kosmiliste energiate määratlemine on sama tähtis. Muidu meie poolt rajatav aed ja seal kasvavad puudja muud rohelised istikud võivad haigestuda ja jääda kiratsema. Kuid kindlasti ei sega maakiirgused istikute istutamist. Looduses kasvavad teatud taimestik just sellistes  maakiirgustega koormatud alades. need alad looduses on kõikjal ja nende olemasolu ei ole mingi hirmutav sagedus,mis segaks meie olemist seal. Meie ise viibime selles alas lühikest aega aga taim kasvab seal aastaid. Sellepärast soovitangi spetsialiste -geobiolooge kaasama krundi planeerimisel.

Esma järjekorras paigutada suuremad rajatised(lehtlad,kasvuhoone,veesilmade, peenarde, puuvilja istikute jne asukohad plaanile ja siis ka suuremad puud ja hekid. Hiljem lisate juba muud püsiistikud.mis võtavad teritooriumil väiksema pindala. Julgege planeerida oma sisetunnet usaldades. Kindlasti üks soovitus ärge liiga koormake üle krunti ehitiste ja taimedega. Krundile soovitan jätta ka vabat voolavat energiat. Kindlasti jälgida, et tekiks erinevad sümeetrilised kujundid. Need kõige vähem takistavad õhuvoolude ja muude energiate liikumist. Teravad nurgad maapinnal või ehitiste nurgad iseenesest juba pidurdavad energiate liikumist. Teravad nurgad on omamoodi nõelad-oma servadega,nad kõige rohkem lõhuvad voolavust. Kindlasti ka nende olemasolu kaasabil kuhjuvad tolmu ja muud mateeria jäägid nende vormide lähedusse. On täheldatud samuti tolmu ja liiva osakeste kuhjumist sellesse alasse. samutu väga tihti sõidetakse, komistatakse nende teravatele servadele. Tihti teravd servad saavad kriimustatud ja lõhutud. Samasugune probleem on ka sisenurkadega, kuhu kogunevad aias ,hoovis vanad kõdutaimed ja muud füüsilised prahid. See töö võtab aega ja küsige julgelt abi meie aiandus arhitektidelt.
Aia plaan,märkige sinna erivärvidega märgised ja nummerdage nimedega
Taimede valiku määramine plaanile. Alustage tulevase „aia“ plaani koostamisega Taimed paigutatakse plaanile, lähtudes nende täiskasvanud istikute suurusest. Samuti toimitakse ka kõigi ülejäänud elementidega: ikka just nii nagu te neid tegelikkuses näha soovite. Just plaanil/paberil peab selguma, kas kõik soovitav üldse mahubki ära või kas ta sobib. Milleks selline mäng? Esmalt ikka puhtalt aja ja raha ja elusate vahendite kokkuhoiuks. Teiseks, et vältida maitselagedust. Plaani abil saate, lähtuvalt kandvast ideest, vastuse kolmele küsimusele:1. Kuhu? 2. Mida?3. Kui palju? Lähtuvalt oma kandvast ideest tuleb otsustada, milliseid taimi ja kuhu paigutada. See eeldab pisikest eeltööd seemne- või istikute poodides. Õnneks on meil tänaseks olemas palju aiandus firmasid ja seal näete istikuid ja pilte neist, kus saab osta ja lisaks ka head nõu kuulda.Kuid veel parem on seda teha koos aiandus arhitektiga. Kandke see kõik mastaapselt (samas mõõdus vähendatult) oma plaanile ning asuge värvikoosluse kujundamise juurde.  Planeeritud taimed värvige soovitud (olemasolevates) värvides ära — nii tekib teil üpris reaalne pilt oma visioonist. Kuna taimed on oma elu alguses (eriti kui olete otsustanud ise külvata) oluliselt väiksemad täiskasvanutest, siis tavaliselt kiputakse taimi kasvukohta liiga tihedalt täitma. Selle tulemuseks ei ole aga mitte lopsakas „džungli“-efekt ja kindlasti raske neid hooldada.  Siis hiljem ei tuleks kallist kraami välja kitkuda ja ära visata, siis peaks plaanil taimede paigutus tiheduse lausa tükikaupa välja arvutama. Mõelge ka ühele tõsisele mõttele, kas teil on aega nende hooldusega tegelda ja neile oma vaba aega pühendada

Valgust vajavatele ja varjulistele taimede õige asukoha leidmineMääravaks on valgus tingimused. Idee võib küll olla, kuid enne seemnete järele jooksmist hinnake üle oma aia valgustustingimused: millal on seal päikesepaiste (hommikul, õhtul, lõunaajal), kui pikalt on seal päikest või kas seal üldse on päikest (põhjapoolsed rajatised). Ei tasu heituda, kui otsest päikesevalgust teie aeda igale poole ei langegi või kui sinna paistab päike vaid loetud tundidel õhtusel või hommikusel ajal. Taimede seas on külluses neid, kes eelistavadki kasvada otsese valguse eest varjatud paikades, nn. varjulembesed taimed.Silmas tuleb pidada: valgustingimusi, taimede suurust ja kasvukõrgust; nende dekoratiivosade värvusi; õitsemisaja algust ja kestvust.Üldised põhimõtted: lühemakasvulised istutatakse vaatajale lähemale kui kõrgekasvulised; lehtdekoratiivsetest taimedest moodustatakse tavaliselt taustsüsteem (siia kuuluvad ka piirded, võred), mida ilmestatakse õitega jt. kujunduselementidega: purskkaevud, kujud, mööbel.. Tuleb vaid osata teha poes pakutava seast õige valik.(küsige nõu, uurige ajakirjandusest, raamatutest,internetist jne..)

 iga taime energiaväli omab oma tundelist maailma ja mõjutab ka teisi ja taimi ja meidEnergeetiline ja vaimne sobivus taimede vahel. Iga taim siin maailmas omab oma enegeetilist ja füüsilist kuju vormi, iseloomu ja eelkõige elab oma tundeküllase maailmaga seal kus ta loodusesse on sobitunud. Tema iseloomu ja tundekülluse kohta väga vähe jagatakse teavet. Kuidas ta sobitub teiste liigiliste taimedega ja kas nad sobivad eksisteerima teineteise kõrvale. Kindlasti osaliselt ta kohaneb selle kohavälja ja maapinnaga. Aga kas ta iseenesest sooviks seal kasvada ja eksisteerida, me veel ei tea. Eriti käib see erinevate välismaiste sortide kohta, mida toome sisse.Selleks soovitan mina kohalikke taime liikidele luua omad klombid ja aias kohad. Ja võõrad taimeliigid viia oma ette grupeeringutesse. Kindlasti jälgida, et ühe taime energia väli ja vägi ei domineeriks teise üle (tihti tugevama välja energiaga taim suretab,lämmatab teise taime ära). Sellele teemale aiandus inimesed tähelepanu ei pööra kahjuks(vabandust väikese märkuse eest). Kindlasti kohalike taimede liigistik on tervendava iseloomuga ja loodud meie inimesele kas läbi silmavaatluse või nende tarbimise kaasabil saame enda keha toita, tervendada ja muid elamusi.

Lisaks tuleks vaadata ka nende iseloome taimedel ja energeetilisi domineerimisi teise liigi üle (see teema on alles uus ja lles hakatkse taimede psüühilist maailma tundma õppima). taimede maailmas käib samasugune võimuvõitlus kui inimeste seas. Ennem kui te lähete soetama omale taimi, tunnetage ja küsige teadja inimsete käest nõu, kes tunnetavad nende energia välju...

Lillede värviline maailm iluks aias ja tervendavaks teraapiaks meie vaimule ja kehaleVärvide võlu ja paigutamise mõju .Lühidalt on värviõpetust raske kokku võtta. Tooksin siin ära vaid mõned olulisemad punktid, mille teadmine tuleks kasuks oma miniaia loomisel.

1. Eri värvi taimede paigutamisel peaks endale esmalt paika panema nn. vaatepunktid. Tore oleks kui värvide maailm kestaks varakevadest kuni hilisügiseni2. Olenevalt eesmärgist saame värvide õige kasutamisega luua kas eraldamise või lähendamise efekti. Eraldatuse loomiseks tuleks taustsüsteemiks valida tumedamatoonilised taimed. Esiplaanitaim peaks aga olema erksavärviline. NB: närbudes värv muutub ja mähkub justkui kergesse vinesse.3. Olemasolevat pinda aitavad optiliselt suurendada jahedad toonid.4. Looduse eredaim toon — oranž koos kollase ja punasega lähendab visuaalselt selle kandjat ja muudab ta justkui ruumikamaks.5. Violetne ja tumesinine tekitavad kokkusurutuse illusiooni.6. Mida eredam ja puhtam värv, seda kindlam ja kestvam rektsioon.7. Liiga terav kontrast, liialt ere helk kutsub esile silmade väsimuse.8. Mida nõrgema ja tagasihoidlikum värv, seda nõrgem ja lühem reaktsioon.9. Liiga nõrga värvi korral peavad silmad nende eristamisel üksteisest liigselt pingutama.10. Mida lähemal värvid üksteisele spektris asetsevad, seda vähem tajume nende erinevust, st. värvilisust.11. Silmale kõige meeldivam ja harmoonilisem on värvide paigutus ühe või kahe vektori: kollane-helesinine või oranž-violetne, järgi.12. Silmale mõjuvad ebameeldivalt vektorid: violetne-sinine või punane-oranž.13. Kõik soojad värvid — punane, oranž, kollane — ergutavad aktiivsusele.14. Kõik külmad värvid — sinine, helesinine, violetne — mõjuvad rahustavalt.15. Roheline värv asub spektri keskosas ja teda loetakse looduslikult tasakaalustatud värviks.16. Õiges asetuses võime olemasolevaid värve kas märgatavalt võimendada või vastupidi — nõrgendada. Nii võimenduvad roosad ja helepunased kokkusobitatuna rohelise värviga. Samas sinine punase kõrval muutub helesiniseks, aga kollase kõrval võtab rohekas-kollase varjundi ning me saame selliselt toone mahendada. 

Erinevate kõrgustega püsisitikute paigutamine peaukse vahetusse lähedusseTaimestiku valik peaukse vahetusse lähedusse. Esimeseks soovituseks on kindlasti et teravaokkaliste ilupuude ja põõsaste paigutamine peaukse vahetusse lähedusse,sellisel juhul kui nad jäävad 2-3m kaugusele. Looduslik energia peaks saama vabalt liikuda mööda teerada peaukse suunas ja sealt takistamatult sisse liikuda. Okkalised puud on higihaljad kuid liiga ligidale teele purustavad energeetilised kiirte liikumised. Kuid, kindlasti on hea sellistel juhtudel kui peauks jääb põhja, kirde suunalisse alasse. Meie talvised külmaenergiad kokkupuutudes okkaliste puudega,kaotavad oma kiirguse mõju jõudu. Lähemale majale sobivad väiiksed püsi istikud ja 2-3m kaugusele saab istutada kõrgemad istikud. Hooldus esiukse kõrgete puude eest on hädavajalik, et kasvades nad ei sulgeks energia liikumist ja päikese ja loomuliku valguse jõudmist peaukseni ja majani. Kindlasti ka maja sisemusest oleks näha välja ja sissesõidu tee on nähtav.Peaukse puud on tihti ka omamoodi valvurid, et kurja mõttega inimesed ei sooviks seda maja külastada. Selleks saame puud tööle panna,maja energeetiliseks kaitseks. Eriti hea abinõu on siis kui maja ümber ei ole aeda või muid taksitavaid kaitse elemente kasutatud( nt.kive). 

 

Kõrgete puude kasv maja lähedusesSuuremate puude ja põõsastike istutamine.Kindlasti suuremate, kõrgemate ja laiemate püsi istikute planeerimisel krundile on eelkõige esimesi samme.Sest suureks ka kõrgeks kasvate puude paigutamisel peame paremini maad ja kohavälja planeerima. Nemad tihti vajavad suuremat kasvuala laiuselt, kõrguselt,maapinnal ruumitänu just oma juurte kasvule ja valguse varjamine jne... Kindlasti nad ei tohiks olla istutatud liiga maja lähedusse(eriti okkalised puud)- Majast nad peaksid vähemalt eemale jääma 3m kaugusele. Maja ise tahab hingata nii sisse kui ka välja (kui puud lähedal oht on maja energeetiline varajane lagunemine nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil ja selle taga järjel kannatab ka inimene hiljem). Kindlasti üheks ohuteguriks on okste ulatumine katusele. Okste kaudu veetilkade pidev tilkumine ühele alale lõhub katust, puulehtede kuhjumine katusele -mäendab ja tekivad hallitus seenelised bakterid jne.... Kindlasti ka peaukse ees otse suure puu kasvamine takistab valguse  jõudmist ukse alasse jne... Suuremate ja kõrgemate puude istutamine krundile on alati soovitatav. Üheks selliseks alaks on meie klimaatilises maailmas põhja suund. Kuhu rajati ja võiks praegugi istutada okaspuulised istikud (nt.kuuse hekk) Nende puude okkad takistavad  külma tuule ja vähendavad külmade temperatuuride mõju krundile. Teatud kohtades krundil on liiga intensiivsed valguse kiirgused,mis mõjutavad teiste taimede kasvu jne... Samuti saab istutada igihalja rohelise (kuuse,kadakalise jne..) puu, mis sobib ka talviseks rõõmuks ja sinna saab panna valgustid, mis annavad meie pimedale ilmale harmoonilist valgust.

Puule antud ülesanne(palve) aitab kaitsta,ravida jneSõnumitega puud krundil.  Vanast ajast teada on meilegi et lausuti hea soovlike ülesandeid puudele. Sooviti nende kaasabil hoida koha välja puhtana mitte sõbralikest energiatest,inimestest, loomadest jne.. Kindlasti rajati krundile kodu lähedusse hinge puu, mille kaasabil kosmiline energia toitis puu juurte kaudu seda koha välja jne Üheks kohaks kuhu võime panna puud kasvama, mis kaitseksid meie krunti-mitte paha soovlike inimeste mõtete ja tegude eest.
Seda sama rituualset kaitset, saame teha ka pannes mõne puu kasvama värava lähedusse kas sisse poole aeda või kui võimalus siis väljapoole.  Kindlasti soovitavalt ravi puud ja põõsad istutada. Nende kaasabil kas saame  tervendavat energiat või naudime süües nende ravivaid õisi ja vilju jne...
 Samuti sõnumeid saame lausuda erinevatele taimedele, mille me oma krundile istutame. Kindlasti sõnumite kaasamine taimede istutamise aegu siis väestuvad ja saavad teadmise kui vajalikku rolli nad meie elus mängivad.  Selline meie poolne tegevus on kahepoolselt mõistetav. Soovitavalt kindlasti vahepeal kõnetada neid taimi ja puid. Taimed omavad samasugust teadvust nagu meiegi(kuid ainult nende ülesanne siinses looduses on oma eesmärgilise kodeeringuga).

Erineva kuju ja vormiga püsistikudTaimede valimine krundile. Erinevate taimede valik on iga inimese enda tunnetuslik ka mõtestatud valik. Kuid ühele asjale juhin tähelepanu, et me tihti määatleme sarnaseid taimi oma krundile, mis naabritel. kuid meie maa koore pinna erisuse tõttu soovitan järelduda nendest tulemustest, mida näitavad proovi augu kaevamised. see annab teile teadmise missugune pinnas ja millised taimed sinna sobivad, kindlasti lugege ka foorumitest, milles väga asjalikud teema käsitlused ülevl. Kindlasti kaasake abika ainadus spetsialist või mõni aiandus töötaja.
Mina soovitan tuua oma krundile erinevaid istikuid, puude liigistikus võiks olla higihaljaid ja kindlasti ka mõni õitseva energiaga istikud. nii kõrged ja terava tipulised puud(tihti on nad püramiidi liigilised) ja ümargust vormi puid ja põõsaid. madalamte puudega peame olema ettevaatlikumad just talviste tingimuste pärast. Jälgida et nad ei jääks lume tuisu vaalude alasse jne. sellepärast isegi soovitatakse esimene aasta jälgida ilmastikku ja selle vaatluse abil saate selgeks kuhu kogunevad suuremad vihmavee lombid ja lume kuhjumised. kindlasti ka ereda päikese rooo võib oola mõnel krundil ohtlik-päikesem kiire ere valgus on seotud õhutiheduse ja valgus molekulide intensiivsusest jne..Kuid ärgr ka väga liialdage puude küllusega, lisage kindlasti ka püsiistikulisi taimi. Sest taimede iga ei ole nii pikk kui puude oma. Kui puu suureks kasvanud siis me ei raatsi teda enam eemaldada, kuigi soov ja tahe olemas jne...Selleks ennem valige ja siis istutage.Soovitan,kui teile see puuistik enam ei sobi aeda, siis kuulutge kas mõni sõber ei sooviks teda oma aeda(ärmr hukkame taimi nad on elavad ja omavad hinge).

Puuviljalistele istikutele hea kasvuala annab hea saagiPuuviljaliste puude ja marja põõsaste istutamine.Nenede istutamisel tuleb põhimõtteliselt läbi mõelda, kui palju me neid istutame. Kui palju talvevarusi me omale soovime teha jne... Siinses teemas on ülitähtsad maa energiate ja kosmiliste mõju olemasolud krundil. nendeks põhiliselt on ;veesooned, seisvavee alad(niiskeõhukoopad), tühimikud ja tektoonilised murrangu lõhed, nõrgad maa ja kosmose energia vood ja elektromagneetilinse võrgustiku hartmani ristumise alad.  hartmanni võrgustiku ristumisala mõjutab kõiki puuviljalisi ja marjalisi põõsaid(tavaliselt sellise kohas taimed hukkuvad kiiresti(kolletuvad ja kiiresti kuivuvad).
Sest see toit mida me tarbime otseselt, peaks olema nendest energia mõjudest eemal. Kõige kapriisem puuviljalistest on pirnipuu, tema peaks olema kõigist  maa kiirgustest ja vaba. Õunapuule ei sobi eelkõige seisvavee alad,hartmann, veesooned ja madala vibratsiooniga maa võnked. Ploomilistele(välja arvatud kreegipuud, neile sobib vastupidi) ja kirssidele seisvaveealad,kuivõhukoopad ja hartmanni võrgustik. Sõstralistest kõige tundlikumad tikri ja valge,punase sõstra põõsad. Mustsõstrale sobivad ka seisva veealad.

Kasvuhoone õige asukohta annab kvaliteetset saakiKasvu hoone meie kodu aeda. Siinses teemas on ka väga olulised näitajad maa pinna energeetika ja kosmiliste kiirguste/eriti valgus kiirguste) mõju. Veesoonte, seisva veeala eriti mõjutavad kasvuhoones tomati ja kurgi taimede kasvu ja nende viljade kvaliteeti. Pipralised taimed kardavad kuivõhukoopa mõju alasu. Redistele jällegi sobivad veesoonte mõju. Päikese liiga intensiivne kiirgus mõjutab kasvuhoones olevaid taimi. Pigem varjulisem osa on isegi parem, kuumus tekitab kasvuhoones liigniiskuse teket kasvuhoonde, mille tagajärjel hallitus haiguste vohamine. Kevadine külm mõjutab veesoone mõjuga varajaste taime juurtele põletikulisi haigusi, selle kasvuhoone suurus ei peaks olema väga suur, esmatähtis on saada varjased rohelised maitsetaimed ja muud varjased salatid. Neid saame esmalt vara kevadel sinna istutada ja hiljem panna juba pikaajalise kasvuga tomati taimed ja hiljem kurgi istikud jne... kasvuhoone kõrgus on vabalt valitav kuid tähtis on et at jääb õhurikkasse tsooni, kus looduslik õhu liikimine olemas. Tuule tõmbe tekitamine hiljem kasvuhoones võib pärssida teatud taimede kasvu (tomateid) jne. Kuid tähtis on ka et niiskust liialt ei jääks sinna sisemusse jne...  
Ehitusliku kuju ja vorm selliste ehitiste juures on väga tähtis. Eriti meie kliima tingimustes. Tuule,päikese ja vee energiate mõjuga seotud põhjused loovad kuju  nii katusele kui ka aluspõhjale.Mina rõhutan muidugi kuldlõike mõõtmeid,kas ringilise kujuna või ristküliku aluspinna mõõtmetega. Katuse kõrgus võiks ka olla kuldlõike mõõduliliste näitajatega. Ehituslikust materjalidest kindlasti eelistatud klaas ja siis juba uuemad plastilised materjalid. Muidugi oleks hea kui on võimalus seda kasvuhoonte nihutada ja lasta maapinnale vahepeal mõned aastad puhata. Kui see võimalus puudub siis kindlasti vahepeal maapinna välja vahestus vähemalt 1,5m sügavuselt. Kõige tähtsam igal aastal on tule ja einevate suitsuliste energiate abil rituaalne energeetiline puhastus. Vanade taimede mälu kustutamine kasvuhoones( sellest oleneb uue aasat saak, bakteriliste haiguste eemaldamise üks häid võtteid, psüühilise taime mälu kustutus). Kindlasti veel psüühilistest abinõudest,muusikalise heli(klassikalise muusika) toomine sinna keskkonda jne...

Peenrad, kus kasvqad erinevad sordid vajavad ka eraldatud ala väga tihtiPeenrad meie aias. Juurviljaliste ja peale kasvatavate taimede kasvu kohad ja alad on tihti erinevad. nad vajavad hiljem erinevaid muldi, väetisi ja muid hoolitsevaid meetodeid. Selleks tuleb põhjalikult määratleda erinevad mulla kooslused, mis tihti annavad saagikusele suure eelise.Kindlasti soovitavalt kaitsta nende ala ääristega, siis kastmisel niiskus säilib kauem ja nad ei kasva oma kohaväljast välja jne.. Siin on tähtis jälgida ka looduslikke kiirgusi nii kosmilisi kui ka maapinnast tulenevaid jne.. Üheks mõjutajaks maakiirgustest negatiivselt on seisva veealad mõjutavad kõiki juurikalisi köögivilju. veesoonte mõju kevadise ajal ja hilisügisel suurem(suuremate veede liikumine). Kapsalised ja peedi taimed mõjutatud seisvavee, kuivaõhu Või tektooniliste lõheliste poolt veesontest(erinevad ussid armastavad selles alas elada) Kindlasti saavad kannatada juurelise köögiviljad(süsivesikute olematu kogus, ussilised närivad juururelisi, puistunud jne..)Kindlasti peenra kujud nii arhitektuurilises vormis kui ka energeetilises mõttes saavad taimed lisa väärtusi. Jällegi kuldlõike kasutamisel on teatud eelised, loodusstiihiate mõju väiksem, täheldatud umbrohu/võõrliigiliste taimede vähene rünnak/, saagikuse suurenemine ligi poole võrra jne. Kindlasti ka taimede enda psüühiline sobivus teine teise energia väljas on see osa millele me tähelepanu vähem pööranud oleme.
 
Veesilm peab asuma seisvavee mõju alast väljasVeesilma  rajamine aeda. Tiigi,väiksema veesilma sukoht on eriti tähtis maakiirguste suhtes. Kõige rohkem ohustavad veeilma vee puhtust erinevad rohevetikalised taimed ja mikroobid. Kui veesilm jääb seisvavee mõju alasse. samuti teiseks ohuks on kui ta on madala energia hoovuste liikumise alas(hapniku puudus), sellisel juhul aitab vee liikuma panemine.Kindlasti on hea kui veesilm paigaldatakse veesoone, allika kiirguse või maahoovuste positiivsesse alasse.
Kindlasti veesilmale võiks lisada purskaevu agregaadi. Veeringlus toob lisa hapniku sinna ja annab piseradamise kaudud aeda +positiivseid veeauru energiaid ja soovitavalt ööseks lambi valgustus. Vee silm võiks jääda sellisesse alasse, kust saame teda näha nii verandalt kui ka tubade akendest. Tal on rahustav psüühiline efekti ravi.

Laste mängumaa turvalisse ja natuke eraldatud alasse

Laste mängumaa aias. Lastele tuleks rajada ala, mida saab operatiivselt muuta. Esialgu väikse inimesena nad vajavad liivakasti, kiigesid ja hiljem saame sinna rajada juba väikese sportimise maailma. Lapsed oma vatu meelelisusega tunnetavad koheselt,kas see ala on neile haea ja turvaline. Nemad tunnetavad ilma määratlemata kas selles kohas on mõni füüsikaline loodusmõju,mis segab neil oma mänge mängida. Kindlasti  vigastused on kerged tulema sellistes alades kus looduslike ja tehniliste kiirguste mõjua ala suur.
Kindlasti soovitavalt võiks nende mängumaa asuda privaatses tsoonis, et meie pidev uuriv pilk ei segaks neil omamaailma nägemast ja tunnetamast.
 
 
 


Pergola, lehtla on väike kerg ehitis. Sellised alad on tavaliselt inimeste intiim alad, kus saab varjuda oma ette olla ja tegelda nende meeldivate harrastustega, mis vajavad keskendumist jne.. Tema asukoht võiks olla aia tagumises osas, kus otsesed teiste inimeste pilgud ja tegemised ei küündi. Kindlasti võib ta olla ka suureks suhtlusnurgaks, kus toimuvad erinevad kokkusaamised.  Tee rada,mis sinna viib olla natuke salapärane,kus peate läbima mõne värva jne... Kindlasti ka sellel teel võiks olla tulelemendid ,mis valgustavad ka öisel ajal seda asukohta. Ehitis võiks olla õhuline ja looduslikest materjalidest valmistatud. Kindlasti suurus ja kuju, mille võiks luua kuldlõike alusel. Sisemuses pink(paari kohaline). PIngi suund peaks olema nii et ruumi uksest ülevaade. Aga ukse ava võiks nii olla et teine tulija peaks tulema ümber pergola osaliselt, selle ajaga saate ka teie reageerida. Sellist tava on kasutatud, sest selline koht loodi enese maailma vaatamiseks. Sealses ümbruses võiksid olla nii igihaljad istikud kui ka õitsvad taime liigistikud. Õitsvad püsisitikud võiksid olla ajastatud erinevate ajastustega, kus üks taim lõpetab õitsemise ja teine siis alustab sama energia kiirgamist. Loov,õitsev energia on abiks meile läbi ilu ja lõhna bukleti,mida nad eristavad. Kindlasti ka viljad, mida noppida saame sellest alast omavad suurt energeetilist väärtust.

Valgusti on lisa päike ja energia andja ja edasi suunajana väga tähtis meie krundilErinevate valgustite lisamine krundile. Valgustid on lisa valguskiired, mis aitavad luua ja tuua kohavälja lisa energiat. Eriti tähtis on see põhjamaades, kus,valgusosakaal on loomuliku valguse järgi suur. Selleks tuleks soetada valgustusi nii maja ette kui taha aeda. Maja ees valgus energiad kutsuvad ja suunavad pidevalt uut tervendavat energiat edasi maja välja ja taha aeda.Kindlasti tähtis on maja esine valgustamine, nii et maja kuju ja ta olemus oleks märgatav. Kindlati krundi piirile, väravate lähedusse ja teele kust kaudu toimub liikumine. Kindlasti maja peauks peab olema valgustatud ja soovitvalt ka kõnnitee, mis juhatab maja ukseni. Valgus peaks olema mahe kuid kindlasti andam ikkagi juhatava valguskiire, Erinevate lampide ja kuju on erinev, Ainukke lisasoovitus on ennem lampide ostmist kontrollige küünlatule või mõne taskulambi abil kas te peate soetama alt-üles kiirgavad valgustid või vastupidi ülevalt-alla kiirgavad valgustid. Meie kliimaatilistes tingimustes võiksid olla mitut variant , osad peegeldavad alt ülesse, eriti vihmalistel ja talvistel ilmadel toimivad nemad hästi ja muudel aegadel valgus ülevalt alla jagab valgusenergiat majale ja puude väljadele ja juhatab inimest ilusti majani. Aeda jäävad valgustid võiksid ka olla mitme funktsionaalsusega. Juhataksid energiad taha aeda ja valgustaksid aia radu, et energia saaks pidevalt edasi voolata. Andes kohaväljale valgust ka taimedele ja puudele võiks suunata tuled mõnele puule. Eriti tähtis on igihaldjaliste puude(kadakaliste, kuuse ja männilliste sortide jne) valgustamisega. See annab eriti hea efekti meie sombulistele ja pimedatele sügis ja talve õhtutele. Aiias kindlasti võiks olla valgustsut vähem, liiga ere valgus ei lase taimedel välja puhata ja nende bioloogiline reziim võib minna sassi(arvates et aastaeg ei ole veel muutunud pimedamaks ja ei saada minna pikemale puhkusele jne...) kindlasti talvistes tingimustes kasutada aias rohkem väikesi led-lambilisi allikaid. need saate asetada erinevatele puude ja põõste okstele. Ta annab nii ilusa värvilise iluefekti kui ka valgustab koha välja. Kindlat ta ei jää suurema lume alla peitu. Teiseks soovitan kasutada akumaltsioonselt laetavaid päikese ja valguse salvestiga aialampe. Neid on hea ümber paigutada ja liigutada. Esialgu pannes lambid vaadake kuhu jäävad pimedavamad kohad sinna pangegi need. kindlasti võiksite leida kus teie aias on kõige valgustatud kohad kus üks lamp suudaks kiirat laiemalt- valgustihedus on avardatum.

 Maa kütte torustik aias, piirab sinna alasse iluistikute istutamisteTaimestiku rajamine aias maakütte torude peale. Selliste torude paigaldamisega, me võtame juba ära võimaluse suure juureliste puude ja muude istikute paigaldamise sinna alasse. Pigem sinna saame istutada taimi, kelle juured vajavad vähest hapniku ja peavad vastu teatud vähese hapniku saamisele mullas. Torustik kindlasti imeb ümbruset ja maapinna kihtidest hapniku. Hea oleks kui selline torustik paigutatakse tuulte välja siis toimub kiirem õhu vahetus ja hapniku ligipääs. Sellesse alasse tekivad tihti ka murule kuivalaigu kohad. Sellepärast tuleb ka maapinda ja muru kobetstada aastas vähemalt kaks korda. Soetage omale vastav mehaaniline riist, mille kaasabil saate kobestada muru ja anda sinna lisa hapnikku.Madala liigilisemad taimed  kavavad seal kindlasti,vähema tõenäolisusega õisiktaimed.

Komposti kastile heala sasub seisva vee mõjualasTaimsete jäätmete komposteerimise asukoht aias. See ala on kindlasti ka vaja leida, et taimsed jäägid mida me sügisel  või varakevadel koristame ära on vaja utiliseerida. Kõige parem on see paigutada aia kaugemasse alasse. Sest temast eralduvad lõhnad ja gaasilised energiad meelitavad ligi ka erinevaid putukalisi ja muid looduses olevaid parasiite,mis toituvad ja lagundavad neid jääk aiineid. Kuid see kompostiline muld on väga hea väetis, hiljem erinevatele istikutele- esiteks ta on kasvanud selles kohaväljas ja tema jääk energiad lagunduvad selles väljas ja annavad väga häid mikroelemente maale jne...Üheks heaks asukohaks kuhu see komposti kast paigutada on maakiirgustest koormatud alasse eriti sinna kus seisvavee mõju alad. Selles kohaväljas kompost laguneb kümme korda kiiremini ja saame kiirema kasti tühjendamise võimaluse.


 

Sipelgad, meie kaaslased. Nende pesade ümber paigutamineSipelgate eemaldamine krundilt ja uue kodu loomine. Sipelgate kuhilad ja teatud sordid maa sisemuses näitavad, et teie krundil asuvad veesooned. Sipelgad rajavad pesad veesoonte mõju alasse ja veavad ka oma pessa materjali ja toitaineid mööda veesoontSipelgate üle viimine turvalisemasse paika, seoses nende tegevuse segamisega meie elu kohas. Palun ärge kasutage mürke sipelgate peal. Peale nende tapmise te toote aastateks oma maapinnale väga, väga mürgist vedelikku. Mis imbub maasisemusse ja võib mõjutada tulevikus meie aia puid ja põõsaid ja juurvilju. Soovituslikult paigutada uus pesa veesoone alale kindlam koht on veesoonte  ristumise ala ja lisaks sinna jääb hartmani risti väli  Läbi nende kahe kiirguse välja saab sipelgas ümber  soojus energiat ja eluenergiat. Siirata varakevadel märtsis-aprillis sõltuvalt kevadest (varane võihiline) ja maja asukohast (soe või külm koht).2. Parim aeg on siis kui ka varuisendid ja emad kogunevad pesa pinnale soojendama st päevitama.3. Ajada kaanega tünni või kasti  pesa pinnalt sipelgamass koos pesamaterjaliga.4. Ülejäänud kuhilamaterjal järgmistesse kastidesse (võib ka kotti).5. Kuhila alt muld ja liiv, kus on käigud emade ja sipelgatega eraldi
kastidesse (kottidesse).6. Kogu see kupatus laduda auto järelkärule ja kärutada vähemalt 550 meetri kaugusele, mida kaugemale, seda parem.7. Uues kohas valmistada kuivadest kuuse ja männi okstest pisike püramiid rohuvabale pinnasele metsa S, SO serva või häiluservale kuuse alla.8. Kõigepealt kallata okstest püramiidile mineraalne osa ja selleleorgaaniline osa samas järjekorras lõpetades emade ja sipelgamassiga.9. Siis võite veel kuhilat ilusamaks siluda kui isu on. 10. Ülejäänu jätta sipelgate majandada. Veel Paar nõuannet: 1. Soovitan siirdamisel jõuda kuhila all emakäikudeni, et kõik emad saaks küüditatud uude kohta 2. Väljakaevatud auku vundamendi ääres kallata kuivkäimla käärivaid produkte, efektiivsem kui lõhnavad ammoniaagi järgi ja seejärel ajada auk  kinni, et end ja lapsi ära ei peletaks.3. Mets, kuhu pesad siirdame, peaks olema okasmets, mida lähiaastakümnetel maha ei võeta.4. Samuti ei tohiks olla uues kohas konkurentsipelgaliike, sest vastasel korral tekiks eri liikide vahel sõda ja siiratav liik hukkub. Sama liik võib olla.