Geobioloogiline ja energo informatsiooniline nõustamine ja nende väljade analüüs loodus kiirguste mõjust lähtudes: Anlüüsimise abivahendiks on pendel ja L-varras(pöörel),lisaks muud bilokatsioonilised info analüüsimise meetodilised vahendid

Minu poolt pakutava teenuste lühike lahti seletatav teave:

 •  Kodu ja muude valminud ehitiste asukoha määratlus. Mõjude analüüsi määran nii siseruumides kui ka objektide ümber olevates kohaväljades. Teostan anlüüsi maakiirguste ja kosmiliste mõjude suhtes. Lisaks analüüsin  tehnilisi,klimaatilisi ja muid arhitektuurseid mõjususi ruumide ja selle asukoha väljades. Minu poolt pakutava analüüsi alg teadmise leiad minu kodulehelt:Maakiirguste ja muude selle teemaliste taebe leiad siis kodulehelt.
 •  Uute kruntidele rajatavate objektide õigete asukohtade määratlus teenus:.Määratlen maa ja kosmiliste mõjude asukohti, eriti tähelpanelikult neis kohaväljade alas kuhu jäävad tulevased ehitised.Lisaks anna teavet ka maa ja kosmiliste õhuvoolude kohta,paigaldame maja õigesse suunda ilmakaarte järgi.Kui aga jäävad mingid mõjud ehitisteleaklla siis anna teavert missugust elimineerivat materjali kasutada( nene materjalide kohta teave minu kodulehel olemas)
 •  Määratlen salv ja puurkaevude parimad asukohad krundil. Samuti vajadusel leian asukohad kuhu rajada avatud veekogud(tiigid,purskaevud jne..). Määratlen parimad asukohad maakütte paigutusel krundil.Kindlasti ka leian üles head septikute asukohad.Lisaks anna nõu ka vajadusel drenaazi õige asukoha määratlusel.Lisaks pakun muid teadmisi, mis kõnetavad seda teemat.
 •  Määratlen arhitektuurselt õigesse kohta tulevased  sõiduteede asukohad, sisehoovi kõnniteed,muud voolavad energia alad krundil jne..Lisaks pakun välja kuhu rajada ilu ja muude istikute alad  krundil. Määratlen vajaduse korral ka õiged asukohad kasvuhoonele ja muudele taimde kasvukohale,peenardele  jne.krundil. Lisaks aitan leida õiged asukohad laste ja mängu väljaku paigutamisele. Kindlasti saan abiks olla õigete valgustuse asukohtade määratluse.kindlastiu ka muid teadmisi,mis seotud loodus nähtustega.
 • Pakun välja teile ehituslikke materjale,mis just selle kohavälja ehitise rajamisel parimad. Mis vastavad selle koha välja klimaatilisele,vaimsele ja spiritulistlikele vajadusele.Kas  soovituslikult kasutada kivi,puitu või muid ehitislikke materjale hoona valmimisel.
 • Analüüsin asutuste siseruumides maa ja kosmiliste mõjusi.Lisaks määratlen iga inimese töö asukoha õige paigutuse nii ilmakaare kui ka muude vaimsete tegurite suhtes. Annan nõu, kuidas muuta asutuse vaimne kliima paremaks jne...kaasame ka vajadusel spirititislike mõjutus vahendeid.
 •  Esmast teabe analüüsi ennem objekti külastust teostan ka ilma kohale tulemata...Selline teenus annab teile esmase teave selle objekti kohta,mis vajab kas analüüsi või muud teadmist.Näiteks kui soovite soetada uut elamist (korterina,majana,üürida mõnda pinda koduna või töökohana) siis saan anda kiire ülevaate objekti kohta.See ei ole nii täpne kui kohapeal käik,kuid esimase teabe saate kätte,kuidas edasi liikuda selle teemaga. See tähendab,et võimalik mulle saata uuritava objekti kohta pilte,filmilõike või kinnisvara saidi teavet. Selline suhtlus käib telefoni või emaili või muu teabe kanali kaudu. See teenus on tasuline.

Hinnad,millega oma teenust pakun on:'

 • Objektile tulemisel: Tunni hinnaks on 80.-eurot+ visiiditasu40.-eurot.Kui palju aega kulub analüüsile saan anda siis kui saan teada   teavet objekti suuruse kohta ja missugust analüüsi soovite minu käest tellida.

 Seda teenust pakun üle Eesti.Lisaks teostan sama teenust ka muudes riikides üle maailma.
KUI UURITAV OBJEKT  VÄLJAPOOL EESTI VABARIIKI SIIS ON KAASNEVAD PÕHI HINNA NIMEKIRJALE,MUUD  HINNAD:(PILETILE,ELAMISELE,TOIDULE  JNE..)

 •  Saab tellida kirjaliku rapordi,minu poolt analüüsitud objekti kohta: Raport koosneb orienteeruvalt  13-17 lk..  See teave on selle pärast kasulik siis jääb teile teave ka kirjalikult. fikseerituna.Selle kirjaliku rapordi maksumus tuleneb objekti suurusest jne... Kui on uue  krundile rajatava ühe  objekti raport,siis maksumus orienteeruvalt 25.-EUROT. Kui aga siseruumides olevate erinevate objektide anaüüsitav rapordi vajadus siis hinnad võivad hakata 25 eurost -kuni 100 euroni.Oleneb uuritavate asukoha väljas olevate kohtade paljususest.
 • Analüüs piltidelt,filmidelt või kinnisvara saitidelt maksab ühe kordse teenusena 10.- See tähendab kui inimene tahab ainult informatiivset teavet, ilma kohapeale minemata.Aga inimene vajab ka teist kordset teavet uue sarnase objekti vaatlusel( varasem objekt,mida analüüsin ei olnud kõige parema asukohaga või muu mõjutustega seotud.Siis teen teisel või rohkematel kordadel hinnaks 5.- eurot objekt.

KÕIKIDELE TEENUSTELE LISANDUB 18% KÄIBEMAKS.LISAKS SAAN TEHA ARVE NII FIRMALE KUI KA ERAISIKULE VAJADUSE KORRAL..

 

Ehitiste või asukohtade energeetiline psüühiline ja spirituaalne analüüs. See tähendab,et määratlen mineviku mõjude oemasolu kohaväljades, ehitistes jne..Nendest mõjudest kaasnevate energiate eemaldamine(spirituaalse puhastuse meetodi abil).Uute kaitse ja tervendavate energiate lisamine kohaväljale ja ruumile.Lisa vajadusel toome puhastatud kohaväljadesse abivahendid, mis hoiavad selle kaitstuna. Lisaks võimalus jagada teavet feng-shui,liste ja muude vaimsete meetodite abivahendite kaasamise õpetusi.

Minu poolt pakutava teenuste lühike lahti seletatav teave:

 • Kohavälja analüüs toimub psüühiliste ja spirituaalsete meetodite kaasabil.Kaasan pendli ja diagnostilised teabe kaardid abiks nende põhjuste välja selgitamisele.Vajadusel võtan abiks ka muud bilokatsioonilised abivahendid.
 •  Teave saadud siis asun läbi rituaalsete meetodite puhastama ruume,kohavälju mineviku energiatest,müürimälust. Selline spirituaalne tegevust sooritan nii füüsiliste abivahendite kui ka vaimsete sõnaliste avahendite kaasabil. Selle meetodi osaline teave õpetusena  üleval.Vaata seda filmi ja sa saad esimesed teadmised,kuidas ma seda tegevust läbi viin.

 Kodu energeetilise puhastuse teenust pakun kohapeal,reaalselt seda objekti puhastades.Kaugpuhastus teenust ei paku.

 •  Lisaks eemaldme vajadusel ruumist,kohaväljadest mõned mateerilised kujundid,mis mõjutavad selle kohavälja vaimset ja füüsilist elu kulgu.Vahel just minevikuga loodud materjaalsed kiujundid võivad segada uue maailma kulgu.
 •  Pakun välja abivahendeid,mis psüühiliselt ja spirituaalselt  tasakaalustavad või kaitsevad seda kohavälja,väljpoolt tulevate mõjutuste eest..
 •  Eraldi teenusena pakun: abi(tulekahjudega ,vargustega või vandaalitsemistega jne..)seotud sündmuste eemaldamist.
 •  Õpetan inimestele ise oma kohaväljas tulevikus tegema psüühilisi ja spirituaalseid toiminguid kohavälja puhastamisel.
 •  Eraldi teemaks on vaimolendite avastamine kohaväljas. Nende hingemaailma mõistmine ja nende hingede kohaväljast ära saatmise rituaalne teenus.see on tihti väga tähtis, sest selliste mõju olemasolul ei saa selles kohaväljas nii elada kui toimetada.Pidevalt taksitused nii vaimselt kui füüsiliselt.See teema käsitlus vajab juba profesionaalsemat lähenemist.(Minu kogemus selle alal 18 aastat). 

 

Hinnad,millega oma  seda teenust pakun on:'

 •   Objektil analüüsimise hind: Tunni hinnaks on 80.- eurot+ visiiditasu40.-eurot.Kui palju aega kulub analüüsile saan anda siis kui saan teada orienteeruva objekti kohta siis, kui olete edastanud  teave objekti suuruse kohta ja missugust analüüsi soovite. Kuid miinimum aeg minu teenuse juures on 120.eurot+18%.

 Seda teenust pakun üle Eesti.Lisaks teostan sama teenust ku muudes riikides üle maailma.
KUI UURITAV OBJEKT  VÄLJAPOOL EESTI VABARIIKI SIIS ON KAASNEVAD PÕHI HINNA NIMEKIRJALE,LISA KULUTUSED TEIE POOLT: PILETILE,ELAMISELE,TOIDULE  JNE..

 •  Analüüs  ainult piltidelt, filmidelt või kinnisvara saitidelt maksab ühe kordse teenusena 15.- eurot. See tähendab,kui inimene tahab ainult informatiivset teavet, ilma kohapeal eminu poolt minemata. Tähendab ta vajab ainult algset infot kohavälja mõjude kohta.Kui aga inimene vajab ka teistkordset teenust uue sarnase teema kohta siis objekti vaatlusel( varasem objekt mida  analüüsin ei olnud kõige parema asukohaga või muu mõjutustega seotud.) Siis teen teisel või rohkematel kordadel teenust alandatud hinnagas 10.- eurot objekt.
 • KÕIKIDELE TEENUSTELE LISANDUB 18% KÄIBEMAKS.LISAKS SAAN TEHA ARVE NII FIRMALE KUI KA ERAISIKULE VAJADUSE KORRAL.

 

Tervise analüüs:Meetodiks on pendli ja muude tunnetuslike meetodite kaasamine analüüsiks.

 • Kasutan analüüsimisel pendli ja selle meetodiga kaasnevaid abivahendeid (diagnostilisi pendli kaarte).Uuring mida teostan on seotud 3 tasandi analüüsiga.need põhjused võivad olla seotud nii füüsilise, psüühilise, spirituaalse tasanditega.
    
  Füüsiliste tasandite uuringul saame kaasata füüsilis ravivahendeid(raviteesid, eetrlike õlisid toidulisandeid jne..) Määratlen ka  sellisel juhul tarbitavate ravivahendite tõhusust,mida inimene on siia maani tarbinud. Leiame abi vahendeid ka füüsikeha teraapiasse.
 •   Määratlen pendli kaasabi vajadusel keha  organite füüsilist kui ka eeterliku vibratsiooni taset.See tähendab et inimene saab teada kus tasandil see algpõhjus mingi organi nõrgeneimisel võibolla.
 •   Psüühilisel tasandi analüüsil kaasame teavet, tema vaimsetest jutustest.Pendli kaasabil analüüsime põhjusied, mis patsiendu arust on teda mõjutanud.Kuid kindlasti leian ka muid varsemaid psüühilisi vastu rääkivusi vaimse kehaväljast eemaldame need ravi pendli meetodi kaudu.
 •  Leiame läbi vestluse need mineviku mälestused,mis ei lase edaspidist tunde arengut teostada. Lisaks anna teavet mõnede lihtsate nippide kaudu, kuidas ennast aidata.Kuidas olla elulises doonuses oma vaimu ja kehaga.
 •  Spirituaalse tasandi analüüsimisel,teosatn eelkõige rituaalse keha puhastuse minevkui mälestustest (olgu ta  seotud lapsepõlve või hilsemate mälestuste mõjuga) kehaväljas.
 •  Kui aga see spirituaalne kogemus mõjutatud kellegi võõra tegevusest, siis teatud riitustega eemaldame selle sündmuse.
 •  Kui on aga keegi võõras hing klammerdunud inimese keharuumi ja mõjutab oma olekuga siis eemaldame tema sellest kehast.
 •  Õpetlike näpunäidete jagamine minu poolt, kuidas inimeńe saaks ennast tulevikus ise aidata...

 KUID MNU POOLT PAKUTAV TEENUS ON SEOTUD VAIMSETEL MEETODITEL. FÜÜSILISTE HAIGUSTE DIGNOOSIMINE ON IKKA MEDITSIINILISE MAAILMA TEEMA.

  EI PRETENDEERI SELLE MAAILMA TARKUSTE JA MEETOTIDEGA KONKUREERIMA.VAJADUSEL SAADAN KINDLASTI INIMESE ARSTI JUURDE.

  Teenuse hinnad,millega oma teenust pakun on:'

 •   Inimese koju viisidi puhul: Tunni hinnaks on 80.- eurot+ visiiditasu40.-eurot. Kui palju aega kulub analüüsile saan anda siis kui saan teada orienteeruva teema kohta  lisateavet..Võite eelnevat infot põhjuste jagada ka  ka emaili teel. Kuid parem on siis jätate tel nr  emailile,siis helistan täpsutamiseks tagasi. Muidugi saan teenust pakkuda teile sobivates ruumides väljapool kodu.Teie teete valiku, kus kohtuda.

 Seda teenust pakun üle Eesti.Lisaks teostan sama teenust ku muudes riikides üle maailma.
KUI UURITAV OBJEKT  VÄLJAPOOL EESTI VABARIIKI SIIS ON KAASNEVAD PÕHI HINNA NIMEKIRJALE,MUUD lisakulud: (PILETILE,ELAMISELE,TOIDULE  JNE..)

 • Teenuse pakkumine minu nõustamise kabinetis:Selle teenuse tunni hinnaks on 70.-eurot. Eelnevalt ette teavitada soovist kohtuda.Andke teada kas telefoni või emaili teel. Minu nõustamise kabinet asub Tondi tn 1 Tallinnas.

 

Loengud, vestlused, kursused minu või teie poolt pakutavatel teemadel.

 Pakun loenguid,praktilisi kogemuslike vestlusi mitmetel teemadel.Neid loenguid saad sina korraldada ja mind kutsuda esinema.Selliseid kursusi teen Eestis ja välja pool meie riiki. Mul kogemused selle teemal Soomes,Rootsis,Lätis ja Poolas.

 • Põhi teemaks on kindlasti füüsikehaga ja vaimse kehaga soetud teemad.Miks meie vaimne keha just on jäänud mineviku kogemuse mõjuvälja. Mis on need põhjused põhilislt, kuidas neist vabaneda. Jagan koos praktiliste õpetustega, kuidas selles vabaneda.Lisaks,kuidas hoida ennast puhtana mineviku mälestustest.
 • Kindlasti korraldan ka spirituaalseid vestlusõhtuid.Seal  lävivaks teemaks hingede paiknemine meie ajastus,kohaväljas jne..Kuidas selliseid tähelepanekuid ära tunda ja kuidas käituda kui meil kokku puue olemas.
 • Kindlasti ka muud keha rituaalsed tegvused, takistuste eemaldamine,uue energia laadimine jne on läbiv teema millega tihti esinen just vestlus õhtutel. Üheks popimaks teemaks on just vedelike ja toitude mõjutamine oma käte ja ja füüsiliste sõnumitega.
 • Praktilised õpetuslikud päevad looduse väljade nägemisel.Jalutades teie seltskonnaga loodus väljades(hiites,mõisa parkides,või muude spirituslikes kohaväljades jne..).Jagan teadmisi selle kohavälja ajaloo ja tegevuse kohta, mis just seotud varsemate esivanemate rituaalidega.Kindlasti saan jagada ka muid teadmisi loodusobjektide puude, maastikude kohta.
 • Olen õppinud arhitektuurset feng-shuilist õpetust.Kuid ka meie esivanematel on selline teadmine olemas.Teen õpetlike ekskursioone ja  jalutuskäike vanade arhitektuursete ehitiste juurde.Räägin nende vormi kujunditest mis fassaadidel kujutatud. Anna teada, mis selline kujud loodus kas puidule või kivindile.Lisaks räägin muudest teemdest, mis seotud arhitekuurste kujunditega.

Kindlasti korraldan ka kursusi erinevatel teemadel:

 • Pendli algkursus on teema millega ise praktiliselt kokku puutunud juba 22 aatat.Annan 5 tunnise kursuse ajal edasi teadmisi, kuidas kasutada seda bilokatsioonilist vahendit.Kuidas käe pikendusena hakkab rääkima teie teadvus ja pendel võnkuma meie sõrmede vahelises alas. Meie teadvus ja mõistus vajab vahel vastuseid,mis on väljapool raamatu teadvust.Vahel vajame lihtsalt kinnitust oma teadmistele ja tegevustele. Selleks abiliseks ongi pendel ja diagnostilised teabe kaardid. Kogu kursuse teadmine on näha ka ka sõnas ja pildis powerpoindi esitluses.
 • Edasi jõudnutele pendliga tegelevatele inimestele on jätku kursused.Nende kursustele tuleb juba inimene kellel, algteadmised omastatud.Neid  teemasid on mitmeid:Üheks teemaks on analüüs erinevate ainete analüüsimisel.Olgu nad siis tabletid meditsiiniliset vallast, toidulisandid, erinevad õlid jne...Nende kasuteguri ja vastu näidustuse määramine on ülivajalik.
 • Eraldi teemaks on kindlasti meie pool vääriskivimite teema.Kuidas pendli kaasabil nende kohta teavet saada.Selles õpetuses jagan, kuidas leida omale erinevad kivimid.Kas neid saad kasutada füüsilise maailma, psüühilise maailma või spirituaakse maailma mõjutamisel.Huvitav on see kvi iseloomule lähendes individuaalset siis ei lähe kokku jellegi poolt pakutav info sellega, mida sina vajd kivi kaasabil. Siis näeme analüüsi ajal et üldine soovitus mingi kivi kohta ei pea paika, teie suhtes.Tulevad hoopis teised vastused.see on selge me vaatame kivi ja inimest koos just temaga ühise välja leidmisel.
 • Üheks eraldi põhjalikumaks õppeks on just maakiirguste ja muude koha ja kosmiliste väljade õpetus.Kuida siis pendliga määratleda neid energiaid.Kuidas siis saada teada, missugune maa või kosmose energia just mõjutab seda kohavälja.See õpetus on juba kindlasti neile kelle juba pendli teadmistes praktiline kogemus olemas.Selle kursusel me kasutame peale pendli ka veel L-vardaid(pöörleid).Nende kahe bilokatsiooniline teave aitab siis rajada kohavälja uusi ehitisi, vaadata üle kodud, töökohad mõjudest, mis nähtamatult meid mõjutavad. Selline kursus on suuremalt jaolt väga parktiline ja toimub kindlasti mitmetes erinevates kohtades(looduses, aedades,ruumides jne..) Seda õpetruslikku kursust teen harva jkuid selle kursuse õpetuslik osa on vähemalt 10 tundi pikk,koos parktiliste harjutuste.Selle inimese elukutseks saab siis Geobioloog.
 • Üheks ainu laadsemaks kursuseks pendliga on: "Keha puhastamine takistuste eemaldamine ja enda tervendamine pendli kaasabil". See kursus on loodud minu isiklikul kogemusel.See õpetus on välja töödeldud minu ainu isikususe kogemuste põhjal.Minu teada sellist õpetust ei tohiks jagada keegi peale minui.sest see on minu meetod jne...Selline kursus kestab koos parktiliste õpetustega orienteeruvalt 5 tundi.Kogu kursuse teadmine on näha ka ka sõnas ja pildis powerpoindi esitluses.Seda kursust saab õppida ka need inimesed, kes pole varasemalt kokku puutunud pendliga.Ta on väga erinev teabe pendli kasutusest.Kui vajad siis tule julgelt ja proovi..
 • L-varraste(pöörli) kursus. See on ka üks paremaid bilokatsioonilisi teavet vahendavaid tööriistu.Tema kaasabil on hea just analüüse läbi viia välitingimustes.Need traatvardad hästi toimivad just õue tingimustes jus tänu erinevatele ilma mõjutustele.Nende kaasabil saame leida mõjusused mis seotud maakiirgustega.Leida väekaid ja negatiivseid kohapaiku looduses.Nende kaasabil on hea leida puudele ja põõsastikele head kasvukohad oma koduais või parkides jne..Temaga on hea õues määratleda erinevate esmete(valgustite) kõrgust jne.. Koolituse põhi programmi saab näha powerpoindi esitluses.See kurusus kestab koos praktiliste õpetustega orienteeruvalt 4-5 tundi.

 

Hindadeks sellistel loengutel ja kursustel on:

 •  Ainult loengu hinnaks erinevatel teemadel, mis kuuluvad minu teadmiste ja kompetensti kohta on:Sellise loengu maksumus 100.- eurot tund.Kui sellise loengu korraldaja ja organiseerija oled Sina,mina olen siis kohal lektorina. Kindlasti kaasnevad ka kohale sõidu hind, mis tavaliselt 40.- eurot.Kui aga mina korraldan siis määran, mina ise ühe inimese pileti hinna.Need varieeruvad hinnad alates 25-40.- euroni euroni inimene kohta.
 •  Praktiliste loengute hinnad jäävad 120-130.- euro juurde tunnis.Kui korraldajaks on jällegi keegi teine(näiteks sina).Kindlasti kaasnevad ka kohale sõidu hind, mis tavaliselt 40.- eurot. Minu poolt pakutavate kursuse hinnad inimese kohta jäävad 25-50.- euroni.
 • Pendli ja pöörelite kursuse hinnad jäävad orienteeruvalt 70-80.- eurot inimese  kohta.Oleneb ka kus ma seda kursut läbi viin ja kui kaugele on vaja sõita. Kuid kindlasti leiame kompromissi ka siis kui sina kursut soovid läbi viia.Siis lepime kokku juba sinuga sinu kaasava tulu hinna.
 •  Kõikidele kursuse hindadele lisandub vajaduse korral käibemaks 18%,kui soovite arvet minu firma käest.
 • Mind võib kutsuda erinevatesse Eestimaa kohaväljadesse, olenemat kus sa asud. Minu loosung on: "Iga väike küla on sama suur kui suurlinnad" seal elab inimene, kes vajab samu teadmis oma elu arenguks.
 • KUI VAJAD MINU TEADMISI,ÕPETUSI SIIS VÕTA JULGELT ÜHENDUST, LEIAME ÜHISTEGEVUSE KUIDAS OLLA KASULIK MÕLEMALE!

Telefoni nr :5018260,email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Lektor Kalju Paldis.