KRUNT JA SINNA RAJATAVAD EHITISED

 Krundi asukoht määrab meie heaolu nii vaimule kui kehale

Meie omame kahte kodu. Üks on hingekodu,mis meil kogu aega meiega kaasas. Teine kodu on meie kehale vajalik. See keha vajab head ehitist, kus saame ennast tunda eelkõige õnnelikuna. sama tunde peavad saama ka meie pereliikmed, lähedased, sõbrad ja kõik need elavad ja elutud lisaväärtused, mis elavad ja jagavd meiega seda ruumi. Ruumiks on ehitis, mis rajatud looduses asetsevasse maa emakese välja. Emakese maa väljad on erineva energiatega ümbritsetud ja kõigile siia maale antud oma koht, kus saab ta elada, töötada,puhata,magada ja lihtsalt naudelda elu hetki. Et inimene ja teda ümbritsevad elavad energiad hästi ennast tunneksid on vaja teadmisi, kuidas seda tulemit saavutada. Selleks pakun välja mõned lahti seletatavad teemad, mis aitavad luua selliseid ehitised, mis on kooskõlas eelkõige loodus seadustega. Kahjuks ja heaks endeks on see et osa neist loodusseadustest ei saa vormistada riikliku seadusena vaid jääb igale ühele vabaks valikuks kas kasutab või eirab. Siin räägin nendest mõtetest ja teadmistest, mida ma hetkel oman. Iga lahti seletav sõna loob veel rohkem mõtteid,millest kirjutada ja anda oma nägemus. Võtke neid kirjutusi, kui ühe inimese arusaamisi,mida võiks ehtiste rajamisel teadmiseks võtta.Mina oskan neid lahti seletavaid sõnu rääkida oma sisetundest ja teadmistes nii praktilistest tähelepanekutest ja sisetundest, mis tahab oma sõnumina siia lehele ilmuda. 

 Krundi asukoht määrab meie heaolu nii vaimule kui kehale

Esivanemate ehitised.
Meie esivanemad teadsid täpselt kuhu mida rajati.Nende poolt rajatud elamud olid ja on praegugi omas õiges koha väljas. Nende vanus on kadestamis väärt ja nende ehitiste välja nägemine siiani hea.Olenemata sellest, et ajahammas ja loodusjõud on oma töö teinud. Kindlasti klimaatiliste energiate muutuste järel ka see ehituslik materjal, millal ta ehitati oli selle energia mõju väljaga seotud. Nüüd uuel ajajärgul muutub loodus ja muutuvad ka selle tagajärjel energiad mis lagundavad uute energiate mõjuga vanu ehitisi jne...Vahepeal on esivanemate tarkusi eiratud ja arvatud et nende teadmiste abi me enam ei vaja ja oleme ise uute teadmiste kaudu targemad.
Osaliselt kindlasti uute materjalide valik on avardanud arhitektuuri ja sellega koos on muutunud ka ehituslik tava.Kuid mina võtan aluseks nii esivanemate teadmised ja proovin muid tunnetuslike nägemusi ja teadmisi siia põimida-praegusesse hetkesse.

Krunt, meie tulevane kodukoht
Koha väljale-krundi asukohale enda isiksuse tutvustamine ja oma taotluste lahti seletus.  Mina pean seda tutvustamist ja emakese maa ja kohavälja poole pöördumist väga oluliseks. Meie ju soovime tulla siia kohavälja elama ja olla tema energia väljas. Me oleme oma moodi külalised selles koha väljas-sellel maa lapikesel. Viisakas käitumine ja teine teise maa austamine annab aluse harmoonilise elule selles  universumi energia ruumis. Sõnad millega me ennast tutvustame on igal ühel võimalik ise sõnumiks muuta. Kindlasti seda tehakse kahes faasis:Esimesene tõstetakse käsi kohavälja suunas ja tutvustatakse end ja antakse oma soov teada: milleks me siia tulime ja mis me siia kohavälja tulime ja mida me tahame siia materjaalset luua, ehitada jne... Teiseks pannakse käsi vastu emakese maad ja tutvustatakse talle. Maa on mateeria vorm ja koha väli mentaalne vorm.Teostatud see riituslik tutvustamine hakkab see kohaväli mõistma meie soove ja ta oskab ka meid juhatada õigetsse koha väljadesse.Siis palutakse kohaväljal näidata, kuhu midagi võiks oletuslikult ja esmapilguna ehitada. Läbi silmade ja sisemise tunnetus või jalgade kaasabil saate juba esma mulje, kuhu midagi saate rajada ja mis kohad tunduvad meilegi soojemad ja tundeküllasemad.

Kindlasti palume neil loodus energiatel,putukatel ja muudel elavatel energiatel kes seda kohta kasutanud leida omale uued energia rajad,elamiskohad ja liikumised. See sõnum edastage ka taimedele ja erinevatele putukalistele ja loomadele, kes selles kohaväljas ennem meid elanud ja loonud oma kodu. Need praegused  kohavälja elanikud peavad leidma uue kodu ja söögi laua,taimed peavad kolima uude koha välja. Kahju et inimese ahnus on nii suureks läinud, et haaratakse palju maad aga kasutatakse füüsiliselt ainult 1/3 maa alast(see om minu isiklik arvamus, palun vabandust, et ma sellise protestilise info siia lisasin).

Krundi energeetiline puhastus

Koha välja energeetilne rituaalne puhastusIgal kohal oma elu ja sellega kaasnev ajalugu.Nende sündmuste taga võivad olla nii spirituaalsed,psüühilised ja füüsilistest tegevustest jäänud mälestused. Maa ajalugu on pikk ja kui neid sündmusi pole varasemalt kustutatud, siis nad kindlasti hakkavad teatud mõju avaldama.Iga sündmusel oma aja jälg(isegi möödunud aasta taim selles kohaväljas oma olemusega on jätnud jälje). Rääkimata inimtegevusega seotud sündmustest. Ja kas me peaksime, ise siia tulles elama või olema mõjutatud vandest mäestustest?- KINDLASTI EI PEA! Sellest teemast leiate tulevikus eraldi peatüki. Peale sellist rituaalset puhastust on kohaväljas info väljad meile rohkem mõistetavad ja tekib selgem ülevaade loodus energiatest, mis muidu jäänud vana infoavälja peitu.
Rituaalset puhastust soovitavalt teha iga sügise lehtede riisumise aegu või kevadel suurpuhastuse aegu. Sellega me kustutame eelmise aasta mälu, neist vanadest kohavälja tegemistest,sündmustest,eelmise aasta taimede elutegevusest jne... Iga uus aasta toob ja vajab tänast olekut ja energiat.

Vaadelge hoolikalt kogu krundi reljeefi ja siis otsustage valik kuhu tulevad ehitised

Krundil maja õige asukoha leidmine ja määratlemine. See toiming on kõige vastutus rikkam toiming. Sellest oleneb inimese terviklikus ja harmooniline vaade ka muudele tegemistele. Kui me leiame endale eelkõige elukoha, kus kõik energia väärtused paigas, siis ka meie väline kuvand annab sellest koheselt märku. Oma heasoovliku ellusuhtumisega me loome enesele kindluse ja sealt julgeme teha uusi samme helgema maailma vaate poole. jne.. Esimese vaatlusena jälgiksime  loodust, mida ta räägib ja mida näitab. Paneme maha esialgsed vaiad ja mõõtmed, kuhu meie seadustega kooskõlas saame rajada elamu. Vaatleme, kas see maapind millele ehitis tuleb asub energeetiliselt heas alas. Mida räägib meie sisetunne ja mida näitavad välised näitajad. Neid näitajaid on palju, millele me peame tähelepanu pöörama. Teatud kronoloogilises järjekorras ma neid ka kirjeldan.Esimeseks tähtsaks uuringuks pean maa ja kosmiliste nergiamõjude kooslust koha väljale, eriti sinna kuhu tuleb ehitis. SELLES KOHAVÄLJAS PEAVAD ENERGIAD LIIKUMA EDASI-TAGASI TASKAALUSTATULT JA ÜHTLASE KIIRUSEGA.

Avatud süsteem-toimub aine/energiavahetus süsteemi ja seda ümbritseva keskkonna vahel. Ajas muutumatu ehk staatiline, muutuv ehk dünaamiline. Energeetiliselt on maa avatud süsteem, maakera ja tema sfäärid dünaamilised süsteemid. Päikeseenergia –valguseenergia:pärineb päikesest, Maa siseenergia elab oma sfääris ja saadab oma erinevaid kiirgusi maapinnale, mis oma korda liiguvad kosmosesse. Toimub pidev energiate vaheldumine maa ja kosmose vahel.

kosmilise energia liikumine maapinn sisemusse ja maa sisemusest maa energia liikumine kosmosesse

Kosmilised energiad. Neid energiaid ja nende liikumisi on raske füüsiliselt silma ette manada. Kuid loodusmärgid maapinna väljas annavad esimesed vastused.Kosmiline energia oma tuulte ja muude nähtamatute osakeste liikumis kiirusega mõjutavad kohavälja ja sealt edasi liikudes jätab oma jälje maapinnale.Kui suure kiirusega see liikumine toimub, selline energiate liikumine määrabki hea ehitus alase pinna nii kosmosest kui maa sisemuse koostöö. eriti hea neid alasi ära tunda kus taimne ja puude kasv kiratseb. Kus taimede ja puude kasv on ebaühtlane. Ühel ajal kasvama hakanud taimestik on kõikuva suurusega (põõsastike ja puude oksad eba ühtlase krooniga, roht taimestik vähese liigi rikkusega).  Kui maapinnal on palju kuivanud taimestiku ja muid puu liigistike, annab see meile juba ohumärke. (see võibolla põhjustatud kosmilistest ja maa sisemustest väljuvatest kiirgustest).

 Valgus kiirguse jõudmine ehitise välja omab tervendavat jõuduValgusenergia. Õhus olevatest kiirgustest valguseenergia osakesed peaksid jõudma igasse punkti ehitusaluses pindalas. Sellel energial on suur tähtsus eriti meil põhjamaa lühikestel valgus hetkedel. Valguskiirgus peab peegeldama ka öises valguses, sama moodi kui päikese kiire mõju päevasel ajal.Tehke uurimisi valgus spektri kohta erinavetel kella aegadel krundil nii päeval kui öösel. Jälgige krundil valguskiirgusi nii sompus kui ka vihmastel ilmadel jne.. Valguskiired jagavad oma toitvaid kiiri meie erinevatele ehitistele. Eelkõige vajavad neid valgus spekterid looduslikud materjalid mis võetud kasutusse otse loodusesest (puitmaterjal, maa sisemusest liivad ja kivimid). Kindlasti ka tänapäevased tehislikud materjalid vajavad valguskiiri, et toimida ka elava energiana ehitises. Lisaks mõeldes tulevikule, kus valgus resurss toimib nii elektri andjana kui ka tervisliku kiirguse andjana ruumile ja ruumis viibivatele elavatele olenditele. Valgus kiirguste liikumiste kohta me teame veel vähe, kuid loodan hiljemgi lisada infot siia teemasse.

Mida hingavam maapind, seda parem ehitus alaMaa energia liikumine . Kindlasti järgmiseks vaatluseks võtame maa energia vaba liikumise maapinnale ja sealt edasi kosmose väljadesse. Üheks heaks näitajaks on niiskus ja vihma piiskade kiire liikumine maapinna sisemusse.Vee kiire imendumine annab teadmise et see maapind on pooriline. See näitab ka maa taksitamatut hingamist. Hommikuse udu kiire hajumine, kaste kuivumine ühtlaselt,maapinna ühtlane soojenemine, lume üheaegne sulamine on ühed head näitajad, et sinna saame rajada ehitise.

 

Erinevad mullalused pinna lõiked

Maapõue sisemuse uurimine . Mida ühtlasem onmaa sisemuse vorm. Kus ehitise alla jäävasse pindalale jäävad ühed pinnase kihid(kruusa,savi, pae, liiva jne..). Kui neid on mitmeid siis ka maahingamine juba ebaühtlane jne... Tehke pinnase kontroll augud (kuni 1,5m sügavusele),siis saate teada missugune pinnas seal peitub. (nende pinna vormide kohta lugege internetist). Kuid selline teadmine aitab arusaada missugust materjale saate kasutada ehitise aluspinna loomisel, kuidas maapind võtab vastu kosmislis ja kuidas hingab välja energiad jne... Kindlasti ta määrab ka missuguseid ehituslikke materjale saame kasutada. Missugune peab olema vundament oma ehitusliku variandi juures.
 

 

 

 

 

 Drenaaži torustiku õige suuna paigaldus annab 100% tulemi

Maja aluse pindla kuivatamise-drenaaži abil. Järgmiseks sammuks oleks maapinna geoloogile uuring. Kaevake krundil 5-7 auku(oleneb krundi suurusest, nende aukude arv vastab 1300 m2 krundile). Nende aukude sügavus 1-1,5m selle akude saame teada maa piina lõike,ja missugused pinnase liigid jäävad sinna. Huvitav fakt on see et Eestimaa pinna reljeef ja sinna jäävad pinnasekihid võivad olla erinevad . Ühele krundile võivad jääda pae, kruusa,savi, erinevate liivade jne..Pealiskord on 100-600 m paks ja koosneb vanimatest aguaegkonna liivakividest, savidest, ordoviitsiumi lubjakividest, põlevkivist ja ooboluskonglomeraadist, siluri lubjakivist ja dolomiidist ning devoni liivakivist.Sellepärast saamegi selle ülevaate kaudu teada ka, mis pinnas ja mida me saame sellele pinnasele istutada ja millist mulda saame sinna täiteks liskas tuua- sama tähtis on ka üle liigse niiskuse ja sadevete ära juhtimine krundilt. Selleks on vaja rajada drenaaž vahel üksida mitte ümber maja või muude ehitiste vaid kogu krundile. üheks heaks võtteks on et vesi voolaks ära krundilt . Vaja leida veehoovuste suund, kus kõige kiiremini toimub ära voolamine, tehke krundile labidaga erineva nurga alla väikesed vaod ja siis näete eriti peale vihma sadu ksu suunas ja kus pidi tuleb drenaaži torustik paigutada( tihti juhtub et drenaaž paigutatakse vastu maapinna voolu, vesi ei liigu krundilt minema).Mina soovitan esmajärjekorras teha kindlaks kuhu tuleb drenaaži suun ad ja torud(tehke selle kohta plaan avlmis, võite siis julgelt rajada ka peale vundamendi või kogu maja püstitamist. 

 Tuule suuna määramine krundilTuulte suunad. Tuule suund meie klimaatilises vööndis vajab uurimist. Aasta jooksul on ülekaalus siiski edelatuuled, sagedased on ka lääne- ja lõunatuuled. Kõige tugevam on tuul sügis- ja talvekuudel, eriti novembris, detsembris ja jaanuaris, mil tuule keskmine kiirus rannikualadel ulatub 8 m/s ning sisemaal kuni 5 m/s.Looduses on õhus teatud kohaväljad(tuule koridorid), kus pidevad tuulepuhangud. Neid puhangud on isegi vaikse ilmaga tunnetavad(tehke väike käsi tuulik ja liikuge krundil ringi vaikse ilmaga,samuti tõrviku tule jälgimine aitab selliseid kohti avastada). Saate koheselt teada kas neid kohti on teie maja alusel pinnal või selle vahetus läheduses. Neid kohti võib nimetada ka õhutühimikeks, kus tuul pidevalt liigu,pöörleb jne.. Kindlasti vaadake põhja ja lääne tuule suuni. Väga hea kui sinna suunda jäävad mõned kuuse,kadaka jne puud või tihe hekk.Põhja suunda kindlati istutage kuuse hekk(tema oksad vähendavad külma ja tuulte mõju) Tugeva tuule suund ei tohiks jääda ehitise peaukse suunda(kui jääb okaspuu tuule kaitseks sinna istutada).Võib maapinna selles alas natule kõrgemaks teha või moodustada väikesed mäekesed(kiviktaimla jaoks), aitavad ka kivi kuhilad(kiviaiad) jne.

 Maja maketile õige suuna leidmine koha väljasMaja maketi paigutamine maapinnale. Tehke maja makett papist või joonistage suurele paberile(tapeedile). Pange see esimesene põhja-lõuna suunaliselt(peauks põhja). Minge krundi äärele ja uurige kuidas ta sinna sobib. Siis natuke keerake seda maketi ja vaadelge uuesti. Kui see esimese külje paigutus on olemas,siis tehke nööride abil orienteeruv kogu maja piirjooned. Selline võte annab teile teadmise kuhu see teie arvates kõige paremini sobiks. Saab kasutada ka tunnetuslike meetodeid ja veel pendli,pöörelite jne kaasabil näidata täpset asukohta. VAADAKE SEDA MAKETI ERINEVATEL KELLA AEGADEL ÖÖPÄEVAS! vahel aitab mõne sendimeetri liigutamine ja saamegi õige asukoha. Kindlasti kui on võimalik siis ärge täpselt järgige naabri maja paigutust (kui seda ei nõua eelnevaltkrundi ette kirjutused). Maja maketi paigutusega,saate esmase ülevaate ka akende ja uste asukohast.Nüüd juba saate hakata kujundama esialgset maja siseplaani. Liikudes olevates majapiirides,te tunnetate juba ja näete kus on valguskiirte pidev jõudmine ja kuhu vähem.Seisatades või istude erinevates punktides, selle maketi sisemuses,õpite tunnetama oma teadvuse ja kehaga teile parimaid ja sobilike asukohti. Sellega saate määratleda, kus mingisugune ruum võib tulla. Kindlasti on juba arhitektuuriliselt välja kujunenud teatud traditsioonid, kuhu mingi ruum peaks asuma,eriti eseimesel korrusel. Kuid, minu soovituse ja praktiliste teadmiste kaudu ma eiraks neid ja looks oma sisetunde järgi ruumide paigutuse. Vaadelge seestpoolt väljapoole, mida te näete oma tulevase kodu erinevatest akendest. PROOVIGE SEDA MÕTTE PILTI, ET NAABER OTSE EI VAATAKS TEIE AKNASSE JA TEISE SAMUTI SINNA. Kahe või enam korruse ehitiste puhul on seda raskem määratleda, sest loodusväljade poolest on tihti teisel korrusel muud energiad.Nende mõju erinevus on kõige rohkem seotud külgmiste(paraleelsete) ja kosmiliste kiirguste liikumise mõjust (sellest tuleb juttu all pool artiklites).

Maja plaani loomine. See on kindlasti üks vaeva rikkamaid ja tähtsamaid tegevusi järgmises etapis.Esialgu arvestage läbi kui palju iga pereliige vajab isikliku ruumi pindala,minimum kriteeriumi alusel.siis pange paika põhiruumid ja abi ruumid. Sellest hakkavad kujunema juba teie ruumide suurused. kindlasti rõhutatult ,minu kogemustest oleks laste tubade pindla alati suurem kui vanemate maganistuba. Eriti siis kui lapsed alles väikesed ja viibivad kodus veel palju aastaid. Laps viibib oma toas orienteeruvalt 15 tundi ööpäevas. Vanemad viibivad oma magamistubade orienteeruvalt 8 tundi ööpäevas ja põhiliselt ollakse pikali asendis. Siis kindlasti arvestada ruumide paigutuste puhul et tulevase lastetoad jääksid päikese suunalisse alasse,laste kehad vajavad d-vitamiini ja päikese energiat eriti kasvueas. Eriti tänapäeval kui lapsed vähe väljas viibivad ja palju ruumi sisemuses asuvad.Vanemate magamistoad peavad ka valgust saama, kuid võivad jääda juba loojuva päikese mõjuvälja. Kindlasti köök,mis tavaliselt jääb ida suunalisse alasse,et hommikuse ärkamisega saaks koheselt päikese energiat. Elutuba peaks jääma sinna suunas kus me pääseme ka sisehoovi ja sinna jäädavase rõdualasse. Tavaliselt jääb meie maa paraleeris lõuna poole ja lääne suunale. Põhja suunda saab jätta abruumid(katlamaja, garderoobid, pesemisalad, abiköögid ja muud abiruumid, kus päikese valgus vähem vajalik).Kui küsida minu käest siis mina soovitan ühekordset maja,kus kõigil ühesugune sageduslik ala ja voolava energia ühtlaselt katab kõike ruume. Kuid tänapäevase maa vähesuse ja kalliduse ja majandusliku näitajate poolest kahekordne onõigustatum. Eriti sellepärast, et soovitakse suuri avatud ruume, isegia alati mitte teades kas vajavd niipalju ruutmeetreid. Tegelikult me ei vaja niipalju, inimese liikumise ruum ööpäevas jääb 20m2 juurde. Me lihtsalt läbime ruumi ajas, seal mitte kauem kui 10 sek viibides jne..Ainuke isiklik tähelepanek on veel mõtetute koridoride tegemine meie eesti arhitektide lemmik tegevus. Sellepärast ma soovitan uurida soome ja rootsi arhitektide projekte, kus koridorid olemata ja sellega ka vähem uksi ja seine. Tehke joonis makett veelparem 3d mõõtmes ja vaadake teada ülevalt alla ja märkate kui palju seinu on tehtud igale poole ja energia ei suudagi hoogu saada,kui juba põrkabvastu seina. Energiad liiguvad ka seintest läbi(kui seinu palju siis ka elus palju takistusi tulevikus), te ei soovi vaba energia voolamist. Esimese ehitise ja tee vaheline ala paneb paika planeering, kui on võimalused siis järgige ka energeetilisi reegleid. Tihti meie kliimas üheks faktoriks on ilm(eriti lumi ) tuul ei suunaks need otse majale ja meie kodu teele(kui tekivad sellised takistused, siis ka uute energiate liikumine ei ole võimalik ja annab eelduse et me oleme oma kodu tee rajanud valesse kohta. Muidugi peame vaatlema et maja esine ja taga hoovi osa ei jääks liiga suure vahega. Maja esine võiks olla 1/3 maja tagusest hoovistVaadelge maja esine külg jääks hästi looduslikult valgustatud energia joonele (Tõmmake nöör nendes mõõtmetes, kuidas tuleb elamu/ehitis/)ja vaadelge nädala päevad erinevatel kella aegadel, kuidas valgus kulgeb mööda ehtise esi telge. Vahel aitab mõne sendimeetri nihutamine (edasi,tagasi) ja te saate kätte selle õige esikülje paigutuse. Kõige parem on muidugi jälgida ilmakaare suundi,kuid tihti me ei saa sedasi rajada, eelnevalt on linna arhitekti poolt juba need kinnitatud ja projekteerimise tingimusi saame vähesel määral muuta (Sellest kuidas ehitis täpsemalt rajada ja mida tuleb tema paigaldamisel määratleda